Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 12 mars 2021

 

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson

den 12 mars 2021

”Healing från en Tre-enighet av Ärkeänglar”

 

Hälsningar och kärlek! Jag, Ärkeängel Mikael sträcker nu ut mig till er. Det är en ära att få vistas i er närvaro och att föra fram Ängla-vibrationerna. Idag framkallar jag Ärkeängel Rafaels och Ärkeängel Gabriels ängla-vibrationer. Vi skapar en tre-enighet, en trio av Ärkeängla-ljus och Ärkeängla-healing som vi vill dela med oss till er.

När vi stiger fram som tre, så vill vi anstifta och ge er en healing-vibration som stöttar er på er nuvarande existensnivå. Var och en av oss representerar en egenskap hos Skaparen.

Jag, Ärkeängel Mikael representerar Skaparens Gudomliga Vilja.

Ärkeängel Rafael representerar Skaparens Gudomliga Medvetenhet.

Ärkeängel Gabriel representerar Skaparens Gudomliga Uttryck.

Blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning har förankrats i er varelse och Jorden. Den fortsätter vara aktiverad, blir manifesterad på Jorden, skapar en ny jord, en ny värld och existens för er att förkroppsliga och uppleva. Det förekommer så många förändringar, skiften och transformationer som äger rum, att ni kan tycka att det är förvirrande, oroande och ni kan uppleva att ni själv saknar balans. Det kan slå er att alla runtomkring er förändras och ni förblir stillastående eller kanske ni förändras så mycket och alla runtomkring er lägger märke till det. Just nu är det så många förändringar som äger rum på Jorden och i synnerhet inuti er, i och med att Blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning äger rum på Jorden och manifesteras alltmer fysiskt för alla att uppleva. När denna manifestation sker, kan ni lägga märke till att er uppmärksamhet dras till att fokusera på kaoset; kaoset i världen samt det kaos som äger rum inom er. Ni kanske upptäcker att gamla energier som ni har begravt, förvirring som ni för länge sedan har glömt bort, eller helt enkelt känslor av oro, instabilitet eller obalans, kan komma upp till ytan, vilka ni på ett tag inte har uppmärksammat eller upplevt. Blåkopian för Den Nya Jordens Uppstigning tar allt som inte är av ljuset och Skaparens sanning upp till ytan.

Vi alla stiger nu igenom en dörröppning, en dörröppning till en ny värld. Det liknar väldigt mycket att vi alla packar våra semesterväskor och exakt väljer vad vi vill ta med oss till den nya världen och vad vi vill lämna kvar. Det är ofta det som vi verkligen vill lämna kvar och som vi vet att vi behöver lämna bakom oss, som är utmanande och ibland svårt att uppmärksamma. Måna energier kommer att komma upp till ytan för att bli uppmärksammade och därför önskar vi, de tre Ärkeänglarna, ta våra healing-vibrationer till er, för att stötta er i att känna er mer jordade, tillfreds, förmögna att klara av de förändringar som äger rum och skiftena i verkligheten runtomkring er och inom er. Medan ni fokuserar och låter er själva förstå de saker som är sanning och de saker som inte är det.

Vi önskar framkalla en healing-vibration som håller Skaparens Gudomliga vilja, Gudomliga Medvetenhet och Gudomliga Uttryck, samt lanserar dessa inom er varelse. När ni går igenom dörren till den nya världen så är det dessa energier som ni behöver.

Skaparens Gudomliga Vilja, Gudomliga Medvetenhet och Gudomliga Uttryck, vilka ni också skulle kunna översätta till intuition, medvetenhet om vilka ni är, samt uttryck som ni önskar integrera i er hela varelse. Denna integrering önskar äga rum inom er fysiska kropp, er medvetenhet om era emotioner, era tankar, vad ni önskar skapa och hur ni agerar och reagerar med er själv och andra.

Den Gudomliga Medvetenheten är ett uppmärksammande av sanningen och vad som inte är sanningen, vad ni önskar skapa i världen, samt en förståelse för Blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning när den aktiveras vidare.

Det Gudomliga Uttrycket är det huvudsakliga syftet för er existens på Jorden och det viktiga syftet för Blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning. Ju mer ni kan ge uttryck för Skaparen, desto lättare kommer ni att märka att hen existerar i världen. Desto lättare förmår ni bli uppfyllda, fullständiga, framgångsrika, att vara kärlek och att vara fridfulla.

Våra tre energier agerar som stabilisatorer för att stötta dig när du träder in genom dörröppningen till en ny värld. Processen av att gå igenom dörröppningen kan ta tid, det kan ta månader, till och med år. Du är en extremt känslig varelse som består av multipla nivåer och dimensioner. Dylika övergångar kan inte ske på ett ögonblick, för det finns ett behov för din medvetenhet gällande allt som äger rum, att du ska lära dig hur du ska existera i din kropp och den verklighet som nu håller på att skapas. Den nya jord som jag, Ärkeängel Mikael talar om är inte att du lämnar andra kvar, du kommer att stanna kvar på Jorden. I stället kommer din vibration att skifta sättet på vilket du ser, förnimmer och uppmärksammar dig själv, verkligheten och andra; i och med att du transformeras så blir du medveten om den Nya Jorden. Det är viktigt att vara medveten om att skiften äger rum inom din varelse och gör det möjligt för att nya upplevelser och nya människor kan träda in i din verklighet. Blåkopian för Den Nya Jordens Uppstigning handlar om kollektivets såväl som individens, transformation och skiften. Den handlar om det kollektiva skiftet till ett större uttryck för Skaparens Gudomliga Vilja, Gudomliga Medvetenhet samt Gudomliga uttryck.

Jag, Ärkeängel Mikael träder fram med Ärkeängel Rafael och Ärkeängel Gabriel, vi sträcker ut våra händer till dig, med våra handflator riktade mot dig och vår energi omger dig. När vi omger dig, börjar jag, Ärkeängel Mikael ge uttryck för Skaparens Gudomliga Vilja in till dig. Ärkeängel Gabriel ger uttryck för Skaparens Gudomliga Uttryck och Ärkeängel Rafael ger uttryck för Skaparens Gudomliga Medvetenhet. Dessa energier sträcks ut till din varelse, du kan känna dem som varma, till och med heta energier. De bränner upp alla obehövliga energier och löser upp det som inte står i linje med Skaparens Gudomliga Vilja, Gudomliga Uttryck och Gudomliga Medvetenhet. Det är som om vi omgav dig inuti en låga, en låga av ängla-vibrationer och healing. En potent låga som bränner upp allt som är förvirrande för dig, allt som får dig att känna dig ur balans, instabil och orolig. Allt som får dig att känna dig ensam, separat, osäker på den omgivande världen, osäker på dina egna energier, din plats och ditt syfte i världen. Tvivel, dömande, allt blir upplöst med healingen från vår Ärkeängla-Tre-enighet.

Denna energi är oerhört kraftfull, det finns helt enkelt ett behov för er att vistas inuti den. Vi bjuder in er till att vistas inom denna energi under de kommande sju dagarna, fastän det bara vore under några minuter per dag. Vad ni kommer att lägga märke till är att ni är mer medvetna, att ni förmår uppmärksamma den Gudomliga Viljan inombords och utanför er, samt att ni förmår upptäcka nya sätt att ge uttryck för Skaparen genom er varelse. Er healing är personlig för er. Er healing kommer att bädda in och ytterligare aktivera Blåkopian för den Nya Jordens Uppstigning och ännu mer inom er varelse och verklighet. Er healing kommer att binda samman er själ, er själsgrupp samt era Gudomliga själv-aspekter med er nuvarande verklighet och låter er uppleva en större medvetenhet om Skaparen. Denna healing kan vara subtil, den kan vara intensiv; ju mer ni låter er själva ta emot, desto mer kommer ni att uppleva.

Kalla fram oss i er meditation eller under en stilla stund. Säg helt enkelt:

’Jag ber Ärkeängel Mikael att uttrycka healing-vibrationen i Skaparens Gudomliga Vilja.

Jag ber Ärkeängel Rafael att uttrycka healing-vibrationen i Skaparens Gudomliga Medvetenhet.

Jag ber Ärkeängel Gabriel att uttrycka healing-vibrationen i Skaparens Gudomliga Uttryck.

Och så är det, jag tar emot och förkroppsligar med lätthet och glädje.’

Låt dig själv bara ta emot. Andas in djupt, som om du andades allt som vi önskar dela med oss till dig, till din varelse, föreställ dig att du är som en svamp. Du behöver nödvändigtvis inte förstå; ju mer du kan ta emot till ditt energifält och dina celler, desto lättare kommer förståelsen att flöda.

Vi bjuder in er till att uppleva detta under de kommande sju dagarna.

Vi tackar er, vi finns ständigt mer er.

Jag är Ärkeängel Mikael.

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...