Kryon via Lee Carroll 27 september 2020

Ingen delete-knapp | Kryon via Lee Carroll

DIREKTSÄNDNING

EMOTIONELLA VERKTYG FÖR VÅR TID

27 september 2020

Kanaliserad av Lee Carroll för Kryon

Informationen nedan är gratis och tillgänglig för er att skriva ut, kopiera och distribuera som ni vill. Upphovsrätten förbjuder dock försäljning i någon form, utom av utgivaren

Denna direktsändning streamades live för ”Emotional Tools for Our Time”

27 september 2020

För att hjälpa läsaren har denna kanalisering granskats [av Lee och Kryon] för att ge en ännu tydligare förståelse. Ibland läggs det till eller tas bort information. Det som ofta händer live, är att kommunikationen har en energi som det skrivna ordet inte har. Så njut av detta förbättrade meddelande som streamades live för ”Emotional Tools for Our Time.”

Hälsningar, kära ni, jag är Kryon från Magnetic Service. Det är ett kort meddelande idag med hälsningar, speciellt för de som kommer till ett möten som detta.

Många har frågat, ”Hur ser det ut? Vad ser de på andra sidan slöjan egentligen, när de ser på mänskligheten? Vad ser de när de tittar på oss som individer?”

Det är det ni själva skulle se, kära ni, när ni tittar på ett vackert barn. Vi ser det vackra barnet i er. Vi ser ren kärlek. Vi ser er som renheten, men vi ser er också täckta av saker som ni själva har skapat, mörka saker som ni själva skapat. Dessa saker ni har skapat saktar ner er, och därför skapades detta speciella meddelande.

Jag vill ge er en insikt innan jag fortsätter: Ni är mycket älskade, mycket mer än ni tror, ​​av en Skapare som inte har annat än kärlek och medkänsla för er. Ni omhuldas av en Skapare som inte dömer er för någonting. Kära ni, jag vill att ni ska njuta av detta meddelande. Budskapet är detta: Ni förtjänar att vara här. Det är inte en tillfällighet att ni är här på denna planet eller ens lyssnar på detta meddelande. Jag skulle älska om ni kunde känna och visualisera en kärleksfull Guds armar runt er. Och i era öron kommer Skaparen att viska: ”Det är på tiden att ni får reda på en större sanning, det är därför ni är här.”

En Större Sanning

Det finns en mycket större sanning om er och er relation till det ni kallar Skaparen. Denna större sanning har mycket svårt att bryta igenom det ni har skapat åt er själva. Eftersom er överlevnad beror på vissa typer av handlingar som ni utför i livet, skapar ni många falska verkligheter i processen, genom att bara vara på planeten. Jag vill visa er hur detta fungerar och ge er en bild av ett ”rum i ert medvetande”, och vad som händer med er och även hos den större delen av mänskligheten.
Ni är linjära när ni går omkring i er 3D-kropp, men ert medvetande är det inte. Ert medvetande är magnifikt och kraftfullt och INTE LINJÄRT. Detta skapar problem hos många som behandlar det på ett linjärt sätt.
Rummet av Medvetande

Kom med mig, kära ni, och visualisera ett rum, ett enda rum som kommer att representera hela ert liv. Hela livet ska levas i detta rum, och det representerar alla era tankar, verkligheter, prövningar och idéer. Om det här rummet var linjärt (men det är det inte), så skulle ni regelbundet städa det. Saker samlas. När ni bor i det här rummet så blir det också en del sopor och saker ni slänger, som inte längre behövs. Men i ett rum av medvetande så finns det ingen soptunna. Läs mellan raderna: Det finns ingen delete-knapp som på en dator, eller som i en linjär situation där ni helt enkelt kan trycka på en knapp, för att få saker och ting att försvinna. Istället stannar de kvar i rummet.

Vad gör ni med dessa saker? Vanligtvis puttar ni ner dem i en vrå i ert undermedvetna (där saker samlas och ofta blir farliga). Vad sägs om sådant ni hörde som barn? Vad hände med dessa saker? Några av er skulle säga, ”Jo, men det var då, nu vet jag bättre. Jag kastade bort dem.” Verkligen? Var hamnade de?

Om detta var ett linjärt rum så skulle ni öppna dörren och sopa bort skräpet. ”Kryon, allt detta hände när jag växte upp, nu kan jag tänka själv.”

Kära ni, ni tror det, men ni kan inte göra med medvetandet så som ni gör i ert linjära hem, inte riktigt. Allt stannar kvar. Det finns ingen delete-knapp i er hjärna, förstår ni.

Pappan: ”Du är inte smart och kommer inte att uppnå någonting, om du inte tar ansvar och städar ditt rum. Dina bröder är mycket smartare än du! ”

Om du fick höra detta, förstår du då att det fortfarande finns kvar?

”Du är inte den vackraste flickan i kvarteret. Vem kommer att vara intresserad av dig?”

Om du som ung flicka hörde detta, förstår du då att det fortfarande finns kvar? Det finns inte bara kvar, för dessa saker är mer än ord. De har gjort ett permanent emotionellt avtryck i ditt sinne.

Vad som är Viktigt och Verkligt, och Vad som Inte är det

Tänk som jag: Det måste finnas ett sätt att få saker på sin rätta plats, och förstå vad som är meningsfullt och vad som inte är det – vad som är verkligt och vad som inte är det – vad som är korrekt och sant och vad som inte är det. Det finns det.

Hur många av er tillhör ett politiskt parti bara för att er pappa och mamma gjorde det? Förstår ni att även om ni kanske tänker att alla dessa tankar är era egna … så ”tränades” de faktiskt in i ert medvetande mycket tidigt. Hur mycket av det ni tänker på som sant, kommer av eget fritt val, och hur mycket kommer från hemmet ni växte upp i tillsammans med era föräldrar? De flesta av er kan inte minnas att ni verkligen bestämt själva. Vad sägs om er uppfattning om Gud?

Allt finns fortfarande kvar, samlat i en ”auktoritetshög”, eftersom det inte finns någon delete-knapp i hjärnan. I grund och botten kanske ni helt enkelt har absorberat allt som ”din sanning”.

Vi har om och om igen pratat i våra kanaliseringar om ”att skala löken.” Detta är en metafor för att ta bort de saker ni lärde er som inte stämde, men som fastnat i hjärnan på grund av allt annat runt dem. Såg ni en massa vuxna göra saker och tänkte att eftersom de var vuxna, så måste det vara okej? Började ni kanske med ohälsosamma vanor på grund av detta? Använde ni uttryck och sätt att komma överens med andra, genom att titta på hur era föräldrar gjorde?

Inser ni att det fortfarande finns kvar?

Låt oss beskriva den här löken. Den är ljust gul (som den ska vara), men de saker ni samlar längs vägen som har påverkat er, som inte riktigt är ert eget medvetande, är missfärgade. Så ”livets lök” börjar ofta bli missfärgad och ful, till och med svart. Om ni började skala löken, lager för lager, kan ni börja bli medvetna om vad som verkligen är ni, och inte bara sådant ni fick höra att ni var.

Den Stora Mänskliga Lögnen

Vad fick ni veta om er själva på ett andligt sätt? Är ni värdiga eller inte? Vad fick ni veta om Skapelsens Källa, den vackra Skapelsekällan som tillförde medkänsla, kärlek och skönhet till själen? Har ni fått veta att Gud, den kärleksfulla Skapelsens Källa, ser er som orena? Fick ni kanske veta att ni ”föddes syndiga” och att du inte förtjänade någonting? Har ni fått höra att ni inte kan prata direkt med Gud, eftersom ni inte förtjänar det? Har ni någonsin analyserat det, eller bara följt med vuxna i kostymer som hade stora tjocka böcker, som andra Människor i historien skrev och som berättade samma historia?

Vad har ni fått veta om hur saker och ting fungerar på planeten? När ni ser er omkring, hur ska ni gå tillväga för att överleva? Har ni fått höra att ju starkare och kraftfullare ni är, desto fler människor kommer att darra av rädsla och då kan ni gå vidare? Har ni fått höra att detta är nödvändigt för att ni ska ta er framåt, och kunna existera i detta Mänskliga livs djungel på Jorden?

Löken blir mörkare och mörkare, eftersom de negativa fruktansvärda sakerna börjar fylla ert undermedvetna, och ert rum börjar fyllas med saker som hindrar ljuset. Ganska fort blir ert rum fyllt med skräp: med saker som ni har lärt er från er barndom eller från era tidiga instruktioner för överlevnad från lärare och vänner … allt fyllt med dysfunktion, låg och obarmhärtig energi – och allt finns kvar.

Även om ni börjar vakna till sanningen i detta meddelande, kära ni, så känner ni frustration. Låt mig se vad många säger just nu: ”Kära Ande, jag vill inte vara rädd. Jag vill verkligen inte ha dessa mörka saker runt mig, som ofta stänger in mig och skapar rädsla. Jag vill vara fri från detta och jag vill ha mirakel i mitt liv. Jag skulle älska att sjunga högt om mitt ljus, även om jag är i svårigheter. Men jag ser framtiden och jag är rädd för den, eftersom jag inte förstår, och inte vet vad som kommer härnäst.”

Kära ni, detta uttalande kommer från många av ljusarbetarna som hör eller läser detta precis nu, just i denna stund. Det är nästan som att ni sitter i en stol i det här rummet, och det finns ljus på stolen – så ni vet att Gud finns där – men ni vet inte hur ni ska göra för att rensa bort de fula sakerna. Det finns ingen delete-knapp i er hjärna, förstår ni.

Skala Löken av Medvetande

Har vi sagt till er att ni är multidimensionella? Det är ni verkligen. Själen är multidimensionell, kärleken är multidimensionell och till och med era kroppar är multidimensionella. Tror ni att det här är fantasi? Om så är fallet, varför finns det då ”kvantbiologer”? LYSSNA: Den Mänskliga anden är inte linjär, och det är nyckeln, för när ni börjar ta er bort från det ni fick höra, till ett multidimensionell förverkligande, inte en tro, så börjar ni använda en hel uppsättning andliga verktyg, som tillåter er att skala bort falska saker och se orealiserade potentialer.

Ni börjar förstå: ”Oh, jag kan skala den, jag kan komma till kärnan!”

Sedan börjar ni ställa de stora frågorna: ”Vad händer om jag skulle skala denna lök så mycket att jag kunde återvända till min egen början … utan någon agenda från min historia? Vad händer om jag skulle kunna skala den så mycket, att inget jag någonsin har hört kommer att påverka mig? Tänk om jag kan bygga upp ett liv där alla dessa undermedvetna saker fortfarande finns, men att betydelsen av dem är något jag nu kan undersöka och ordna upp? Vad händer om jag nu tydligt kan förstå vad som är viktigt och vad som inte är det – vad som är sanning och vad som bara förmedlas som sanning”. Du kan det.

Det Stora Uppvaknandet

Tror ni inte att verktygen för detta skulle ges till er? I all den kärlek från Skapelsens Källa som har väntat på att ni ska se detta, finns denna sanning: Verktygen kan bara ses i ljuset. Allt som krävs för att börja använda dem, är ett uppvaknande till en större sanning, och de möjligheter ni har att alltid stå i ljuset av er storslagenhet, och då så sakteliga, kan ni se hur alla omkring er definierade er själ, och sa till er hur ni skulle vara – och hur den ljusa lök ni var, blev mörk och missfärgad av desinformation och negativ energi.

I denna visualisering, är det då inte intressant att när ni börjar undersöka er själva, så ser ni att falska saker blir mindre och mindre och mindre, medan rummet blir större och större och ljuset börjar skina klart, och fylla rummet helt? Vad händer? I denna metafor blir ert rum större, eftersom de dolda sanningarna om de ni verkligen är blir större.

Det finns också en annan ”regel” som jag berättade om tidigare. När ni upptäcker hur ljuset fungerar, så blir det mycket mer ljus än det ni själva har skapat i ert sökande. Det är nästan som om själva cellerna i kroppen har väntat på att ert medvetande ska ”tända ljuset.” Då börjar ni få den hjälp ni inte fått tidigare, innan ni började skala löken. Det är det multidimensionella hemliga svaret på varför det inte finns ”någon delete-knapp” i er hjärna. Det finns faktiskt något bättre.

Alla dessa saker är möjliga, kära ni. Visste ni att rädslan kommer att krympa bort när ljuset tänds? Visste ni att sanningen kommer att skina ett ljus så starkt, att alla saker ni var rädda för krymper i jämförelse? Det beror på att sanningen kommer att visa dem som falska.

Idag säger jag till er: Låt sanningens ljus lysa så klart, att ni omedelbart kan se det. Låt sådant som är osant bli mindre och försvinna från era tankar. Låt ert rum expandera bortom de gränser ni trodde er ha. Se den magnifika kärnan i er som vi ser.

Så är det.

KRYON

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...