Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 1 december 2018

Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 1 december 2018

Per Staffan 2 december 2018

Att utveckla Icke-Bindning | Ärkeängel Mikael via Ronna Herman

Älskade mästare, varje avancerad nivå av evolution och Uppstigning innehåller högre sanningar, tillsammans med nya utmaningar och möjligheter att uppnå Självkontroll. Självdisciplin, ökad medvetenhet och beslutsamhet krävs. Men ju mer du bringar din ego-lustkropp under kontroll och tillåter ditt Högre Jag att styra dig, desto lättare blir processen.

När du utökar din medvetenhet och börjar se livet från en högre utsiktspunkt ändras ditt perspektiv. Du fokuserar inte längre på de negativa aspekterna eller vad som är fel i ditt liv när du utvecklar en positiv syn och fokuserar på det goda hos andra. Du lär dig att uppskatta naturens skönhet och vad som är rätt med världen. Gradvis utvecklar du också en känsla av under och tacksägelse för de många mirakel som uppenbarar sig för dig och de som finns omkring dig.

En av de svåraste sakerna är att släppa gamla, föråldrade, förutfattade tankemönster och vanor. Ingrodda vanor, traditionella regler och normer samt sociala, rasmässiga och religiösa influenser från det förflutna är bara några av de schacklar du måste släppa när du strävar efter att bli en “Upplyst, fri Ande” inom en nyligen framvuxen verklighet.

Mänskligheten som helhet, såväl som individuellt, är fortfarande fast i halvsanningar och begrepp som har sitt ursprung för många tusen år sedan. Var och en av er är en sammansatt av alla era erfarenheter, inte bara tidigare liv, utan erfarenheter ni har haft från den tid där ni först externaliserades till en individualiserad medveten Fasett av Skaparen.

Många av dessa begränsande tankemönster har ingen plats i er nya värld av expanderat medvetande. Det är mycket viktigt att ni släpper dessa negativa influenser, om ni ska fortsätta er framåtgående kraft på Uppstigningens spiral in i de högre rikena av Ljus och Självkontroll.

Det är dags att göra en inventering, kära hjärtan. Granska vad ni har släppt under de senaste åren av er tid. Vilka föråldrade idéer, vanor och ansvarsområden har ni släppt och vad har ersatt dem? Vad behöver ni fortfarande släppa, eller överföra till en högre form? Vad begränsar er andliga tillväxt, och vad tjänar inte längre ert största goda?

** Har ni lärt er att ni inte längre är offer för ödet, och att ni har kontroll över era egna öden? Vad gör du med din nyfunna kraft?

Det finns inte någon eller ingen sak där ute som gör någonting mot dig eller för dig om du inte tillåter det. Ni har varit begåvade med alla Skapelsens verktyg, och ni har rätt till all skönhet, generositet och rikedom i detta Universum – det är din Gudomliga födslorätt. Vi kan hjälpa dig, styra och inspirera dig; Men du är kompositören och byggaren av din värld och verkligheten där du existerar.

Varje dag projicerar du tankeformer, känslor och intentioner, som kommer att påverka och konstruera morgondagens verklighet. Om du inte gillar det du har skapat och vad du upplever för tillfället, ändra din attityd och dina tankmönster till en högre frekvens och se sedan din värld förändras till det bättre.

Kom ihåg att när du förvärvar färdigheter i att fokusera dina tankar och du praktiserar avsiktliga steg-för-steg-åtgärder kommer din kraft att skapa accelerera exponentiellt – både positivt och negativt.

** Blir du mer bekväm som en medskapare av ditt livs upplevelser? Är du nu villig att ta kredit och ansvar för både de positiva och negativa erfarenheterna i ditt liv?

Du kan övervaka och bestämma vilken typ av tankeformer du strålar ut i världen från de människor du drar in i din medvetenhet. Upplever du mycket negativ feedback eller interaktion med dem som finns runt dig? Låter du fortfarande människor dra nytta av dig för att känna dig värdig?

När du gör saker för andra, hur ofta känner du dig harmonisk och älskande efteråt? Hur ofta känner du dig irriterad eller utnyttjad? Det vore bättre att inte göra något för en annan person än att göra det av fel anledning.

** Kom ihåg, det är också de vibrationella mönster som du projicerar som bestämmer handlingens “riktighet”, inte bara själva handlingen.

I processen att återvända till balans och harmoni måste det finnas balans i ALLA saker. Det finns ett energiutbyte i varje tanke du har och i allt du gör. Om du ständigt ger till en annan person utan att få någon form av positivt energiutbyte i gengäld – utvecklas en obalans som snart uppträder som vrede eller skuld och ofta en känsla av överlägsenhet eller underlägsenhet. Det blir omöjligt att utöva ovillkorlig kärlek till en annan person under sådana förhållanden.

** Har du gått igenom processen att släppa allt och alla i din värld till dess eller deras största goda? Detta är en av de stora utmaningarna du måste uppleva under din resa mot Självkontroll.

Det betyder inte att du måste ge upp någonting eller någon, men du kan bli testad för att se om du verkligen menar vad du säger. Att hålla fast vid människor eller saker och motstå förändringar är den främsta orsaken till mänsklig smärta och lidande.

I själva verket äger du inget, och du kan verkligen inte äga någon. Allt du är säker på är ett ögonblick i tiden, eller det nuvarande ögonblicket. Allt och alla i ditt liv kan försvinna ur sikte i en blixt – inklusive dig själv.

Vi vill inte göra dig rädd, men det som vi försöker införa i ditt medvetande är dock att allt i dagens verklighet är övergående. Vad håller du fast vid som fortfarande ger dig smärta eller obehag? Vilka lektioner skall fortfarande läras av de obehag som dessa saker ger dig? Är det inte dags att släppa lidandet och göra anspråk på lätthet och nåd?

** Äger du dina ägodelar eller äger de dig?

Är du så djupt i skuld eller så förpliktigad till andra att du inte har tid att njuta av livet? Tillbringar du hela din tid med att ta hand om, städa, fixa eller sträva efter att betala för dina ägodelar? Kom ihåg att vi har försökt att inpränta i dig att saker gör dig inte glad. Oftast ger de bara ett ögonblicks tillfredsställelse, och sedan letar du efter något eller någon annan för att tillfredsställa din ego-lustkropp.

Lycka, glädje och tillfredsställelse kommer inifrån. Vad du längtar efter är en livskvalitet eller ett tillstånd av Varande.

Hur länge sedan är det sedan du tog en promenad i naturen, sedan du tog dig tid att titta på stjärnorna eller de vackra molnformationerna på himlen? Kan du komma ihåg sista gången du promenerade barfota i gräset och tonade in dig till Moder Jords hjärtslag? Hur länge sedan är det som du satt tyst och lyssnade på fåglarna – eller tittade på folket runt omkring dig när du försökte känna vad de kände, eller frekvensmönstren som de sände ut?

I din snabba existens, är det inte dags att sakta ner och uppleva perfektion i ögonblicket? På så vis skapar du mer perfekta stunder, i stället för en mer frenetisk livsstil, som har blivit normen för så många människor i dagens värld.

** Behöver du ständigt bli underhållen eller ha stimulans utifrån för att inte bli uttråkad av din livssituation?

** Vad kan du släppa för att förenkla ditt liv och göra dina dagliga upplevelser mer njutningsfulla?

** Hur ofta tillbringar du tid i ensamhet, njuter av dina egna tankar och viskningarna från ditt Själsjag?

** Måste du alltid ha musik, tv eller en viss distraktion för att avhålla dig från att tona in till dina egna inre tankar?

** Tycker du om att vara ensam?

Du måste lära dig att komma in i Själens tystnad för att kunna ansluta dig till Anden – ditt Högre Jag och ditt Gudsjag väntar på att du utnyttjar den magiska Ljusströmmen från Gudsmedvetandet. Vi känner längtan från så många miljoner kära Själar som vill kommunicera med sitt Högre Jag och med oss.

Det är så enkelt, kära hjärtan. Allt ni behöver göra är att ange er avsikt och sedan träna på att gå in i tystnaden och stillheten inuti, så att vi kan rensa vägarna och stärka den anslutning som redan finns där – en anslutning som har förtvinat på grund av missbruk eller icke- användning.

** Vilka negativa vanor har du släppt? Vilka positiva vanor har du ersatt dem med, och vilka resultat har du noterat?

Du kommer att finna att det blir lättare och lättare att släppa negativa vanor och tankeformer när du börjar se resultaten av dina positiva åtgärder. Du kommer automatiskt att börja finjustera dina vardagliga medvetna handlingar när du blir en observatör av dina tankar och avsikter.

Det är viktigt att du blir medveten om de frekvensmönster du projicerar, liksom de ord du använder. Använd alltid positiva ord av handlingskraft, tempererat med kärlek, och övervaka hela tiden ditt negativa sinnestjatter.

** Har det blivit lättare att tillämpa ovillkorlig kärlek än att älska med villkor?

Du måste först förlåta dig själv och utöva ovillkorlig kärlek till Jaget innan du kan utöva ovillkorlig kärlek till andra. Du kan inte projicera eller ge vad du inte har inom dig. Det betyder inte att du inte bör sträva efter att förbättra dig själv eller uppnå en högre nivå av Självkontroll. Det betyder att du accepterar och älskar dig själv som du är för tillfället, eftersom du strävar efter att integrera mer av din Gudomlighet och Andens Ljus.

** Kom ihåg, läk det förflutna, skriv manus för din framtid, lev i ögonblicket.

Rädsla för framtiden är ett resultat av att du inte litar på dig själv och de beslut du har fattat eller kommer att fatta. Detta är ett resultat av djupgående minnen från misslyckanden eller smärtsamma erfarenheter från det förflutna (från denna eller många andra livstider).

Skuld och skam är också egodrivna känslor från att inte ha uppnått avsedda mål eller perfektion i det förflutna. Rädsla, skuld och skam riktas ofta mot andra människor i era liv som speglar tillbaka till er de vibrationella mönster som ni behöver balansera för att släppa de tidigare negativa mönstren och erfarenheterna.

När du lär dig att utstråla balanserad kärleksfull energi kommer den att reflekteras tillbaka till dig genom de människor du samverkar med, och även genom dina dagliga upplevelser.

** Bestäm vilka bihang du har som inte längre tjänar ditt högsta goda, och som håller dig tillbaka. Gör en samlad ansträngning för att släppa dessa bihang och visualisera att de lediga platserna fylls med transformerande kristallin Ljussubstans.

** Kom ihåg att använda kraften i den Violetta Flamman av transformation. Använd detta magiska elixir ofta för att hjälpa till vid transmutation av negativa, obalanserade vibrationella mönster.

** Sträva efter att ta bort alla trådar från bihang som du fortfarande har med människor i ditt liv. Med ditt inre seende, se dessa trådar av bihang som återvänder till den andra personen, insvepta i kärleksfull energi. Sträva efter att bli medveten om när någon försöker att utnyttja ditt solkraftcenter. Med kärleksfull avsikt returnerar du energin till avsändaren.

** Sträva efter att se livet och omständigheterna runt omkring dig objektivt. Var en observatör och reservera dömande. Sök och lev av din egen sanning som den har blivit uppenbarad för dig.

Käraste, ni befinner er i en intensiv övergångsfas där ni frigör all negativitet i det förflutna från den djupaste nivån i er Varelse. Gamla energier, symtom, tankeformer och möjligen smärta, grumlar upp sig i era medvetanden och i er kroppsliga form för att bli transmuterade.

Ni bygger en stark sannolik framtid genom era intentioner och handlingar, och ni utmanas för att se om ni är redo att få era drömmar och önskningar att förverkligas. Ta er tid att bestämma vilken sorts sannolik framtid ni bygger. Om du inte gillar din design, ÄNDRA DEN, för om du inte gör det – så säkert som det finns en morgondag – så blir det du föreställt dig din verklighet.

Vi har varit med er sedan ni föddes in i medvetandet i denna Universella upplevelse, och vi kommer att vara med er i hela evigheten. Från vår Fader/Moder Guds Heliga Hjärtcenter duschar välsignelser utan ände ständigt över er.

Ni är djupt älskade, JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

Överförd genom Ronna/Sacred Scribe * Som avsändare av denna artikel, hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i Ärkeängel Mikaels namn. Postande på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, avkortas eller läggs till och kredit för författarskap och min e-postadress och hemsideadress ingår. Den kan publiceras i tidskrifter, tidskrifter eller offentligt tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...