Änglarna via Ann Albers, 1 december, 2018

Änglarna, 1 december 2018

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Innan varje utandning, måste ni andas in. Varje inandning föregås av en utandning. När ni ger, får ni. När ni tar emot, ger ni. När ni spenderar pengar är det för att ni har sparat, eller ni kommer att spara ihop pengar för att betala för era inköp.

I alla skeenden med den magnifika, Gudomliga Närvaron måste det finnas cirkulation. Energin måste flöda till er, genom er och från er för att ni – och Universum – ska kunna vara hälsosamma.

När energin har fastnat känner ni er utmattade eller obehagliga. När den andliga energin flödar, känner ni er fysiskt gränslösa och lyckliga. Ni har ständigt tillgång till en oändlig energikälla hela tiden. Ni behöver inte känna er trötta. Ni behöver inte känna smärta. Men många av er har inte fått lära sig hur man håller sin energi flödande.

Det finns en mänsklig tendens att stoppa undan sina känslor. Er kropp försöker hålla kvar energin så gott den kan, men den blir ”överbelastad” med undanstoppade känslor och börjar dra till sig fler av den energin från omvärlden. Ganska snart, som en person med ”stillastående energi,” har alla möjliga energier fastnat på er. Så fort ni hittar ett hälsosamt utlopp för dessa känslor är energin i rörelse igen, och allt som har ”klamrat sig fast” vid er tvättas lätt bort i flödet.

Det finns också en övertygelse om att ”det är bättre att ge än att ta emot.” I verkligheten kan ni inte separera de två. När ni ger känner ni glädje, tillfredsställelse och nöje genom att se mottagaren ta emot. När ni tar emot skänker ni givaren glädje genom er uppskattning. Om ni bara ger men aldrig fåt något tillbaka, kommer det att sluta med att ni blir bitter och utmattad. Om ni bara tar emot men vägrar att ge av er kärlek kommer ni att bli mycket ensamma, för ni kommer aldrig att känna Guds kärlek som kommer från ert inre.

Det behöver inte vara ”jämnt” mellan att ge och ta emot i en materiell bemärkelse. Det måste helt enkelt kännas bra i en energetisk mening. Ni kommer att veta när er energi inte har flödet genom smärta, trötthet eller upprördhet. Ni kommer att vete när er energi är i flödet igen genom era känslor av lättnad, förnöjsamhet och glädje. Även er kropp kommer att slappna av när ni känner flödet av nåd obehindrat strömma genom er kropp igen. Ert hjärta kommer att jubla.

Så mina kära, i den här tiden av givande, på alla sätt, dela med er av er kärlek. Men glöm inte att ta emot också. Slappna av. Andas. Ta emot vår kärlek och Guds. Ta med glädje emot era gåvor. Visa er tacksamhet och uppskattning.

Framför allt ge gåvan av er närvaro. En ros är skapad för att blomma och även taggarna är en gåva av dess närvaro. Alla ni är gåvor, mina kära. Ge av er själva till världen och ni kommer inte att ha några problem med att ta emot vår kärlek.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...