Ärkeängel Mikael via Ronna Herman,1 juni 2017

Ärkeängel Mikael via Ronna Herman, 1 juni 2017

 

Ärkeängel Mikael via Ronna Herman: Förhållanden och Din Heliga Union

Älskade mästare, de raffinerade frekvenserna i New Age har en djupgående effekt på hur ni ser på er själva. När ni lär er att ta tillbaka er makt, sätta gränser och återvinna en känsla av egenvärde, kommer det också att ha en intensiv effekt i era relationer med andra, särskilt i romantiska relationer.

Tidigare har ni haft många olösta problem som skapade vad som kan kallas ”obalanserade eller sårbara fläckar” i ert känslomässiga kropps- och chakrasystem, i synnerhet chakra nr. ett till fyra. Ni hade många olösta problem inom er i form av skuld, rädsla, ilska, en känsla av övergivenhet och att inte vara älskade. Alla dessa tankeformer har en vibrationsfrekvens, och ni utstrålade dessa frekvenser av ovärdighet ut i världen.

Se dessa energier som strålar fram framför er och runt omkring er i ett Oändlighetstecken, där de tas upp av dem som resonerar till samma frekvensnivåer och därmed dras in i ditt liv på ett eller annat sätt. Omedvetet attraherade du till dig de som också kom ifrån en ståndpunkt av ”behov”. Du hoppades att de kunde fixa allt för dig och göra dig lycklig, men i verkligheten skapar denna typ av relation mer friktion genom känslor av brist och en inre känsla av ovärdighet.

Tidigare var de flesta relationer baserade på fysisk attraktion, som vanligtvis bleknar ganska snabbt om det inte finns något större djup i attraktionen.

Det fanns också andra omyndighetskomponenter, såsom beroende, en önskan om säkerhet eller ett försök att hitta godkännande av ditt egenvärde utanför dig själv. Olösta tvistemål och problem förstoras när någon kommer in i ditt liv som speglar dessa negativa situationer tillbaka till dig. Dessa tvistemål och problem skapar alltid friktion, vilket inte nödvändigtvis är en dålig sak om du känner igen dem, är villig att erkänna dem och du samtycker till att göra en gemensam insats för att förändra dem till det bättre.

Tonvikten är nu att återvända till helheten i dig själv genom att ta ett personligt ansvar för dina handlingar och genom att bygga självkänsla och en känsla av värdighet via ditt solhjärtas centrum i samarbete med din Själs Jag och ditt Högre Jag.

Sanning och integritet kommer att ligga till grund för framtida förhållanden. Först måste du acceptera vem du för närvarande är när du strävar efter att bli den allra bästa personen du eventuellt kan vara genom självkontroll av dina attityder, övertygelser, vanor och svagheter. Du kommer att lära dig att grunden för ett bestående förhållande med andra är att först ha en ”kärleksaffär” med dig själv, varigenom du strävar efter att bli mer kärleksfull och älsklig.

Så småningom inser du att ”du är kärlek personifierad”, och du behöver inte någon annan för att bekräfta den sanningen för dig, för djupt inom dig har du velat det. Du knackar på till ditt Heliga Hjärta och källflödet av ovillkorlig kärlek inom din egen Gudomliga Gudsgnista, och du kommer ihåg att det finns ett oändligt utbud av Kärlek/Ljus tillgängligt för dig genom din Ljusförbindelse med Källan. Det är ert gudomliga arv, kära hjärtan. Varför inte hävda det?

Det kräver ett starkt, ömsesidigt engagemang, utan skuld, dom eller egodrivna anklagelser för att komma tillrätta med personliga skillnader och för att komma fram till ömsesidigt fördelaktiga slutsatser som är rättvisa för alla berörda parter. I ett växande, utvecklande förhållande kommer det inte längre att läggas tonvikt på vem som har ”rätt” eller vem har ”fel” utan på kompromiss och en önskan att tillgodose alla inblandades medverkan på rätt sätt.

Inget område i ditt liv kan förbli stillastående, särskilt för de av er som är dedikerade till er andliga väg och Själsutveckling. Det är inte alltid möjligt för dem i ett förhållande att växa eller utvecklas i samma takt. Det är dock möjligt att inte känna sig hotad, att förbli i en stödjande roll och att tillåta att de omkring dig utvecklas i sin egen takt, om du har etablerat en ”Helig Union” inom dig själv.

Denna ”Heliga Union” återvänder till balans och harmoni inom dina fysiska, mentala, känslomässiga och andliga kroppar, liksom att den återvinner attribut och dygder i din maskulina och feminina natur. De strängt definierade rollerna hos män och kvinnor förändras gradvis, varigenom en blandning av sexuellt definierade roller blir mer norm.
Än en gång blir Gudinnans kraftfulla strålning duschad ner på jorden och mänskligheten. Kvinnans status förändras snabbt, och maskulin/feminin jämställdhet blir norm när både män och kvinnor hävdar sin inneboende maskulin/femininitet. Kvinnans kamp har sitt ursprung inom henne, för mänskligheten har kämpat i eoner för att återförena guden och gudinnan inombords.

Kvinnor lär sig att återkräva sin makt; Men de vet att de måste använda denna gåva med kärlek och medkänsla som en överlappning. De i den manliga kroppen lär sig gradvis att tillåta Gudinnans ovillkorliga kärlek till att ”Tända elden av medkänsla och mildhet inom.” De lär sig att det finns styrka i kreativitet, intuition och en vilja att låta sig vara mild och uppriktig.

När du strävar efter andlig mognad kommer många aspekter av ditt liv att förändras. Det kommer att finnas en stark önskan att stödja varandra, tillsammans med en intensiv längtan att växa och expandera, även om era vägar ibland kan ta olika riktningar. Ni kommer att hävda sanningen att ni är sammanbundna på Själsnivå, och ni kan aldrig riktigt separeras.

Sann sexuell förening är och kan vara en otrolig andlig upplevelse, inte bara föreningen av två kroppar. Gudomlig sexualitet kräver en total öppning av hjärtat, en blandning av de mentala, känslomässiga och fysiska aspekterna av din Varelse, vilket resulterar i en djup och varaktig upplevelse. Denna typ av förening kan leda till en sann känsla av enighet om du är i harmoni på en djup Själsnivånivå, en själ med en annan.

Du måste ta bort eteriska barriärer eller filter som du har placerat runt ditt hjärta och dina känslor om du ska kunna ta emot och utstråla ovillkorlig kärlek. Du måste konfrontera dina rädslor för att förlora dem du älskar, och för besvikelser och förräderier från det förflutna, vilket ofta manifesterar sig som en rädsla för intimitet eller att engagera sig i en annan. När du lär dig att tro på och lita på dig själv, kommer du att utveckla ett grundläggande förtroende för andra, och andra kommer att ställa sin tro till och lita på dig, för förtroende föder förtroende.

Det är inte lämpligt att offra dina drömmar och önskningar för en annan – eller för människorna i ditt liv att offra sig för dig. Det måste finnas ett gemensamt mål med alla involverade på ett överenskommet sätt – att dela lasten och skörda belöningarna.
Var och en av er tillhör en stor, komplex Själsfamilj, och ni har säkert spelat många olika roller med varandra under åren. De människor som du är involverad med under denna livstid, eller som kommer in i ditt liv så att du kan lära dig ”lektionerna i livet” är en del av ett större pågående kosmiskt drama. När du dömer en annan måste du vara medveten om att du i själva verket bara dömer dig själv.

Du har spelat alla roller under din resa genom detta universum: älskare, vänner, mor, far, syster, bror, son och dotter. Du integrerar alla attribut från de multipla roller som du har spelat; faderns styrka och visdom, moderns mjuka vårdande och kärleksfulla omsorg, en älskares passion, engagemang och kompanjonskap. Den ståndaktiga lojaliteten hos en vän; och de glada, sorglösa interaktionerna mellan en syster, bror, son eller dotter.

Det är dags att återförena, att komma tillsammans – början på att återvända till ENHET. Du kan inte längre gömma dig bakom en mantel av rädsla eller isolering, älskade. Det är dags att göra ett medvetet engagemang, först till dig själv och till ditt Gudssjälv, och sedan till dem som är omkring dig, med vilka du är avsedd att uppleva ”det nya livets dans”.

Du måste göra ett medvetet och detaljerat avtal inom dig själv om vad du önskar och förväntar dig av dem runt omkring dig, och då måste du vara öppen för att diskutera dina önskningar och förväntningar med alla de människor du samverkar med. I framtiden kommer, när relationer utvecklas, djupare och djupare nivåer av förståelse och engagemang att blomstra fram, för alla kommer att vara villiga att tala från hjärtat med Anden som deras guide, snarare än egot.

Som många av er vet har jag blivit hedrad att ge många av er personliga ”galaktiska läsningar” genom åren. Det har varit mitt stora nöje, och jag måste säga att det också varit en välsignelse och en gåva från min älskade budbärare, för det har tagit upp mycket av hennes tid och energi att framföra dessa budskap till er. Under dessa tider med stor förändring och stora möjligheter skickar jag en öppen galaktisk läsning till er alla så att ni skall veta hur speciella ni är och vilka de underbara gåvorna är som väntar på er.

Kära älskade: Det är underbart att se när du kommer ihåg att framföra alla de gåvor och den visdom som du har lagrat i din hjärnstruktur. Du har så stor erfarenhet att ta fram, kära, inte bara från dina vistelser i de högre världarna, utan också från dina jordiska erfarenheter.

Det är dags för dig att komma ihåg att jorden inte är ditt hem. Du har svävat över hela detta universum, och du har alltid ivrigt stigit fram frivilligt för en ny uppgift, oavsett hur svår den var. Dina jordiska upplevelser har varit en oerhörd mångfald av samskapande strävanden, och du har gjort långsamma men stadiga framsteg mot din sanna identitet som Ljusvarelse. Det är dags för dig att inse att du är mycket mer än bara den identitet som du valde under denna livstid.

Du och de som är som du får möjlighet att integrera de många Fasetterna av er själva, och genom att göra så börjar du se hur verkligt kraftfull och klok du är. Alla dina prövningar, tester och uppenbara misslyckanden har gjort dig till den skinande, vackra Anden/Människan som du är idag. När du undervisar, lär du dig av erfarenhet, och du kommer att visa genom ditt exempel hur hinder kan övervinnas – så att andra, som du, kan segra över alla motgångar.

Detta är den tid då din Själ har nått den mest avlägsna punkten på dess separationsresa, och den är nu redo att börja resan av ”Återförening och integration” en gång till. Din själ har gradvis blivit inympad med ett Gudomligt missnöje, som långsamt filtrerar in i ditt medvetna sinne och dina känslor och du börjar vända dig inåt för att tämja egot och återansluta med själen, din Översjäl och de många fasetterna av ditt Högre Jag.

Du har nu potential att ansluta till de många fasetterna i din Själsfamilj, ditt Högre Jag, dina många Översjälar, och i slutändan din Guds Fröatom (Jag ÄR Närvaro). PÅ en kosmisk nivå, skickar den Högsta Skaparen nu strålningen av sig själv via de Stora Centrala Solarna. Denna energi filtreras ner på jorden i stora utbrott av Levande Flammor av Liv via Solen i ditt solsystem.

Din största längtan efter denna livstid har varit att integrera de många fasetterna i din Varelse; För det första måste de läkas och harmoniseras så att de kan fyllas med Ljus. På så sätt behöver du inte uppleva obehag, utmaningar eller karmiska interaktioner av tredje/fjärde dimensionella erfarenheter, för det är den gamla vägen.

När du tillåter ditt Gudomliga Jag att lysa över och vägleda dig, kommer mer och mer inspirerade tankar att komma till dig. Det finns många sätt att låta Anden manifesteras genom dig; Bara låt det hända naturligt, kära du.

Vad ger dig glädje och tillfredsställelse? Hur vill du tjäna? Det finns många sätt och du har många talanger (mer än du vill kännas vid), men valet är ditt. Kom bara ihåg att det borde ge dig glädje och få ditt hjärta att sjunga, eftersom du erbjuder andra de gåvor som har givits till dig. Din belöning blir ljuset i deras ögon, och den glädje de uttrycker när de också tillåter integration av Anden att skapa mirakel i deras liv.

Det är dags att släppa det smärtsamma förflutna. Det är dags att hävda din förmåga att skapa din egen version av paradiset och sedan lära andra att göra detsamma. Hjälp de som kommer till dig för att läka sina känslomässiga sår och sina fysiska kroppar, och sedan kommer de att vara redo att lyssna på sin Andes puffar.

Vi är alla i tider av stora förändringar, som det har förutspåtts i tusentals år. Du bär inom dig de raffinerade vibrationsfrekvenserna från framtiden, och du KAN göra skillnad. Tag fram Skapelsens Kärlek/Ljus från ditt Gudomliga Jag. Använd det du behöver för att ge dig själv harmoni och vibrerande hälsa, och låt ditt milda hjärta utstråla den vackra glansen av kärleksfull energi till andra.

Fokusera på det som är rätt i din värld, leta efter det bästa hos dem runt dig, och detta är vad du ska förstärka och hjälpa till med att skapa. Du kan förändra världen runt dig, en tanke i taget.

Du har underbara änglaguider som bara väntar på att få hjälpa dig. Kalla på dem och tillsammans kan ni skapa mirakel att dela med andra. Låt oss hjälpa dig att uppfylla ditt uppdrag och att föda dig med vår kärlek.

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MIKAEL

Överförd genom Ronna / Sacred Scribe * Som sändare av denna artikel hävdar jag, Ronna, den universella upphovsrätten i Ärkeängel Mikaels namn. Utläggning på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, förkortas eller förses med tillägg och att kredit för författarskap och min e-postadress och hemsideadress ingår. Den kan publiceras i tidskrifter, tidskrifter eller offentligt tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                           www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...