Lady Nada via Fran Zepeda, 31 maj 2017

Lady Nada via Fran Zepeda, 31 maj 2017

Kära Ni,

Jag kommer till er idag för att förmedla ett viktigt meddelande. Det handlar om att förstora och intensifiera er Själv-Kärlek mer än någonsin. För i och med det kommer ni att motstå och övervinna vilka störningar, flytande förvirring och tvivel som helst. Håll ett Ljus vid er Själv-Kärlek och gör den Klarare, Kära Ni.

Med detta menar jag, håll er själva mest kära. Håll er själva högt värderade, vet att ni är allt ni kan vara i detta ögonblick. Var betagen i ert Hjärta, er Själ och ert Syfte. Var totalt förälskade i er själva, i ert Hjärta, i er Själ.

Kära Ni, ni har så mycket att ge vid denna tid. Ni utvecklas till fullt förverkligande, till full kraft. Ni kommer on-line med ert fulla förkroppsligande. Och i kärnan finns er Själv-Kärlek; den lyser klart. Bestäm er för att göra den klarare, kära ni. Se ert hjärta som ett glödande kol av full potential och sätt ert fokus på det med ännu mer intention, och tillåt det att explodera ännu mer till fullt flammande och full klarhet. Hela er varelse kommer att åka katapult till nya nivåer av klarhet.

Håll värmen från ’ljuset för er potential till själv-kärlek’ nära ert hjärta, och tillåt det att visa er hur mycket mer ni kan hålla er själva i själv-beundran, själv-aktning och förundran och full potential. Även om ni känner att detta får ert hjärta att gråta eller kännas överväldigat, tillåt det att göra sig hemmastadd och vara mer sant för er.

Kära ni, vet också att när ni håller ett ljus mot vinden så slocknar det. Med ’vinden’ menar jag att duka under för själv-tvivel, kaos och förvirring, rädsla eller oro. Håll ’ert livs ljus’ alltid nära ert Hjärta, och låt det visa er hur klar och underbar er Själv-Kärlek är och därför hur klara och underbara Ni Är.

Namaste

JAG ÄR Lady Nada, och håller alltid i högsta aktning och Kärlek.

x http://www.franhealing.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...