Ärkeängel RAPHAEL via Jahn J Kassl, 31 oktober, 2023

Slutet blir en ny början! (Del 1)
2023-10-31 Jahn J Kassl
Slutet utan skräck.
Slutet på denna tid har kommit och det är ett slut utan skräck!
För med varje dag som går flyttar du ut ur denna tid på egen hand. Du har kommit in i ett nytt medvetandefält – den gamla världen försvinner av sig själv och tiden börjar lösas upp.
Avgången från matrisen sker. Det sker genom att skifta ditt medvetande, genom att förändra din uppmärksamhet – och detta sker i centrumet av dig: inuti dig.
Djupt inom dig har du satt kursen för den femte dimensionen, och ingen kraft i universum är auktoriserad att störa din framväxt som en fullt medveten Gudomlig människa. Om det vore på annat sätt, så hade du inte förts hit eller till den här ambassaden.
De störande faktorerna och störningsfälten som du för närvarande kan uppfatta, är gjorda för att störa dig och blockera din handlingskraft.
Men de som har bestämt sig för att fortsätta sitt liv på en högre vibrationsnivå av existens, är i GUDs händer. För om du har viljan kommer GUD att ge dig framgång.
Realitet och verklighet
På detta sätt har en ny fas i uppstigningsprocessen börjat, den fas där fler och fler människor i sitt inre kopplar bort sig från denna verklighet. Det speciella med detta är att dessa människor inte tappar ur sikte den verklighet som fortfarande omger dem, utan snarare skärper siktet. Med fötterna stadigt på Jorden har de riktat in sina inre sensorer, sitt andliga medvetande helt och hållet på GUD, och samtidigt på dessa aktuella händelser.
Perspektivet avgör en upplevelse, formar verkligheten – och det förändrar allt. Tro blev till visshet – och visshet är grunden från vilken allt kan uppnås.
Slutet på eran då människor fungerade som energileverantörer till icke-mänskliga entiteter, uppenbaras för allt fler människor. Fler och fler människor tar sitt öde i egna händer och dedikerar sina liv åt GUD. Nu separeras agnarna från vetet, nu transformeras några i sitt inre, medan andra förblir ”otransformerade”.
Logiken hos en skapande varelse.
Detta kan ses genom den stora diskrepansen mellan de som tror att allt blir värre, och de som säger att allt kommer att få ett bra, ljust, positivt och humant slut. Skillnaden ligger i det inre tillståndet, i orienteringen och i uppfattningen av det som är.
Om en persons uppfattning är full av mörker och smärtupplevelser från tidigare liv, så laddas dessa minnen nu upp och de övervägande slutsatserna blir resultatet.
När en person har läkt sina sår, sina karmiska kopplingar och sina djupt rotade trauman från dessa epoker, då har de en helt annan syn på tiden och en fri perception. Slutsatser och härledningar lyder en ny logik – logiken hos en skapare som har gett upp offermentaliteten.
Därför är klargörandet av de egna problemen trots allt det viktigaste en person kan ägna sig åt. Därför att:
Tidens slut inträffar när du frigör dig från tidens negativa fenomen. Då kan du inta örnens perspektiv, och dina ageranden får signaturen av en inre befriad person.
Slutet kommer att bli den nya början och jag talar om en början i morgon, dagen då ljuset strilar från himlen till glädje för alla som har lyssnat till sina själars viskningar, och som har samlats på denna nådens plats.
Ärkeängel RAPHAEL
May be an image of 1 person

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *