Ärkeängel Sandalphon via Jahn Kassl, 25 juni, 2017

Ärkeängel Sandalphon

via Jahn Kassl

25 juni, 2017

Älskade Människa!

Det är helt och hållet upp till dig och din vilja att få se Guds Ljus och dig själv.

Jag är ÄRKEÄNGEL SANDALPHON.

Jorden är mitt hem och människorna är mina bröder och systrar. För precis som ni idag lever, levde jag som en människa bland er.

Jag vet vad det innebär att leva i kött och blod och att övervinna en värld full av illusioner. Jag vet, och ni vet; och det är vad detta meddelande handlar om.

Mänskligheten tar sina sista steg i den gamla världen och vissa kommer att lämna denna värld ”upplysta”. Jag hänvisar till er, för det är er längtan efter förståelse, er längtan efter och er kärlek till Gud, som har lett er hit. Mänskligheten är i färd med att ta sina sista steg inom denna värld.

”Själviskhet” är ingen synd.

Det som nu spelar roll är att en stor mängd människor vaknar upp individuellt. Ett uppvaknande som beskrivs som följer:

  • Bli en tjänare för dig själv och till ditt Själv. ”Själviskhet” är ingen synd, utan det är det sättet som leder till villkorslös kärlek. För i det ögonblick då du fullständigt har accepterat dig själv, blir du gudomlig och mänsklig på samma gång – du blir hel.
  • Var medveten om detta: ”Att arbeta i sin egen trädgård” är nu av allra största vikt, för den stora världsrevolutionen äger rum inom individuella människors hjärtan.

Ju mer människorna kan befria sig från skadliga vanor och felaktiga åsikter, ju mer människorna allt djupare helar sina emotionella sår och avfärdar mentala illusioner, desto mer effektivt kommer detta avlägsna grunden i denna ”verklighet på jorden” – tills den kollapsar inom sig själv likt ett hus utan grund. Idag ställs människorna inför en mycket viktig fråga, för dem av er som befinner sig inom transformationens tjänst: ”Hur kan jag som individ mest effektivt stötta transformationen?”

Svaret på det är enkelt, ändå inte så enkelt för många. Svaret är: Genom att bli hel genom att fullborda transformationen till en gudomlig varelse av Ljus, vilket innebär att du blir fullt medveten om ditt ursprung och dina uppdrag.

Jag upprepar: Dagens revolution behöver inga upprorsmakare, den sker inuti individen; inom varje människa som kan se genom den gamla världen som en illusion och som har släppt taget om det personliga greppet om den. Det är varför det är mycket viktigt att nu vara ”beroende av självmedvetenhet”, så att du ska kunna skapa en helt ny känsla för livet bortom alla tvivel.

Nu när den mänskliga misären ökar över hela världen, är det mycket viktigt att avlägsna alla återstående bedrövelser från kärnan i din själ.

För att kunna förmå ge, behöver du ha något att ge – och för att kunna vara effektiv, behöver du kunna vara.

Efter det blir allting enkelt och du kan leva helt naturligt och utstråla villkorslös kärlek.

Svårigheten att älska villkorslöst.

Varför är villkorslös kärlek så svår för många människor? För att man har debatterat från åsikten om Egot snarare än Självets medvetande. Självet består av ”villkorslös kärlek”, varför den är mycket viktig för att man ska kunna uppnå ”själv-medvetenhet”.

Idag är det särskilt viktigt att du investerar ditt allt inom:

  1. själv-healing
  2. själv-medvetenhet
  3. hjälp till själv-hjälp
  4. samt att möta dig själv

I dessa dagar när hela mänskligheten förefaller vara behövande, måste du radikalt vända dig till dig själv och lägga märke till dina behov. Dagens budskap gällande tidens kvalitet är central: Hela dig själv och du helar världen!

Börja exakt där vissa vanor står i vägen för dig, lägg också märke till dina åsikter och lägg märke till beteendemönster som har pådyvlats dig; och till sist: uppnå ett mästerskap, genom att etablera ett starkt band till de uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, de upplysta Varelserna av Ljus, samt med Gud. På det sättet kan du övervinna alla hinder och avlägsna alla blockeringar.

Mer än någonsin, älskade människa, idag – vid tidens slut och vid vägens ände för mänskligheten i denna värld – det är upp till dig, bara dig, samt till ALLA.

Ta ansvar för dig själv.

Råka inte vilse inom politiska skeenden, för varken kyrkan eller politik har någon betydelse för en uppvaknad människa.

Om människor inte längre tog del i omröstningar och om de undvek denna världs kyrkor och tempel, skulle prästerna och politikerna förlora sina rättigheter och de skulle inte längre ha någon makt över dem som låtsas leda andligt eller representera politiskt.

Om individer, var och en för sig och genom sitt eget beslut, slutade upp med att konsumera TV-program, så skulle makten inom denna matris ta slut.

Du kan mycket väl föreställa dig vad det skulle innebära om ett stort antal människor samtidigt tog beslutet att göra så.

Detta exempel visar på det personliga ansvaret hos individen och självbemäktigandets natur. Du borde ifrågasätta allting som håller dig från ett sådant resolut agerande.

På det sättet får du själv-medvetenhet och bara då kan mänskligheten ta de nödvändiga stegen från slaveri till frihet. Med detta meddelande, som placerar dig på en plats av fullständigt ansvar för dig själv, välsignar jag dig och talar om för dig: Så snart du helt och hållet har uppnått ditt sanna Själv, så kommer du att få se vad det är, och ditt liv blir helt.

Många befinner sig på randen till omfattande förändringar och djupa insikter, det är bara de sista stegen att komma dit som är svåra för dem …

Varför? För att de mest ihärdiga missuppfattningarna och de mest omtyckta vanorna inte ännu har blivit rannsakade och mänsklighetens samt världens fullkomligt nya utsikt har inte ännu blivit skapad. Himlen kommer att hjälpa till med det. Om du vill, slår vi följe med dig in till Ljuset och om du ber om det så hjälper vi dig att uppnå ditt sanna Själv.

Om din längtan efter Gud är större än din kärlek för denna värld … så har du kommit till rätt ställe.

För att resan ska bli fullständig, behöver du ta det sista steget. Ta det. Tillsammans med oss. Du är aldrig ensam.

Med oändlig Kärlek,

ÄRKEÄNGEL SANDALPHON

 

» Source – Channel: John J Kassl

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...