Montague Keen via Veronica Keen, 18 juni, 2017

Montague Keen via Veronica Keen

18 juni 2017

Det du och ditt team har klarat upp de senaste 10 dagarna kommer att hjälpa mänskligheten att kasta av sig oket. När sinnen är öppna för att arbeta med den andliga sidan av livet finns inga begränsningar. Det hjälper er att befria er från förtryck. Ni måste först förstå vem och vad som förtrycker er. Ni har kommit långt på vägen mot att finna svaren. För att bättre förklara detta ber jag er titta på Irland. MÖRKA SLÖJOR lades över Irland för att förhindra det irländska folket att vakna upp till vilka de är. De placerades på Irland av Vatikanen som ser till dem och håller dem tätt tillslutna. 16 SLÖJOR användes, dessa håller folket i ett tillstånd av ängslan och anspänning, alltid i rädsla och ångest, aldrig i välbefinnande. De använder också tre andra slöjor för att försäkra sig om att irländarna aldrig får kontakt med sitt tredje öga. Den irländska regeringen stödjer dessa förtryckare genom att använda en mycket hög procentandel av giftet FLOUR i dricksvattnet. Det påverkar inte bara det tredje ögat utan förstör också hälsa och liv för det irländska folket.

Vatikanen tar också kontroll över de fattiga oskyldiga barnen som fritt SKÄNKES till Vatikanen genom dopet och konfirmationen. Det är era föräldrar och lärare som står anklagade för att offra era själar. Detta beslut togs ifrån er. Vatikanen planerade för detta och ni lider konsekvenserna av dessa barbariska beslut. Mycket få överlever oskadda. Vatikanen uppfann till och med andra ”religioner” för att försäkra sig om konflikt och skapa splittring som resulterar i krig.

Den information som behövs för att befria er från detta fängelse av kontroll finns tillgänglig för alla som söker den. Det är nu ni ska befria er. Allt finns lagt omaskerat framför er. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har sanningen varit mer exponerad än i denna tid. Har ni modet att befria er själ från doktrinernas slaveri? När bra människor går tillsammans för att arbeta med Källan för att befria mänskligheten ges de all hjälp. När kättingarna av religion och pengar, som används för att binda er, tas bort, kommer ni att känna er som en ny människa, äntligen fri att tänka själv, att utforska alla era möjligheter, och se världen i all sin skönhet och med alla sina under. Då kommer ni att se era bröder i ett nytt ljus, inte som fiender. Annorlunda, ja, men allt en del av denna stora väv av liv på Jorden.

Om ni hade någon aning om vad som används för att manipulera, förslava och förstöra den mänskliga rasen, av dem som ni lärt er att vörda och lita på, skulle ni bli förfärade. Men deras makt över er förbleknar snabbt, då var och en av er som vaknar upp förminskar deras maktstruktur. Ni ser bevis på detta varje dag. Gläds över uppvaknandet som samlar kraft. Det är spännande att betrakta. Vi ger er hjälp, den finns alltid tillgänglig, bara kalla på oss.

Vet med säkerhet att ni framskrider mot ert mål. Ni kan inte stoppas. Detta är förordnat. Hjälp finns tillgänglig på alla nivåer, så ta emot den med öppna armar och hjärtan. Det är dags att sluta agera som sinnesslöa får, alltid i lydnad till era onda herrar. Se er i spegeln och hitta essensen av ert sanna själv. Känn er egen inneboende makt. Ni är en mänsklig varelse, full av ljus, med tankens och minnets makt. Sluta vara de får era förtryckare vill ha er till. Se med öppna ögon och sinnen på alla de så kallade ledare som knådat er till slavar för att tjäna dem. Varifrån kom de? De är inte alla mänskliga varelser. Inte alla som går på Jorden är mänskliga, de tar bara på sig en mänsklig skepnad. De vågar inte låta er se dem i deras sanna form. De har teknologi som era sinnen aldrig kan föreställa sig. De använder Artificiell Intelligens för att styra er. Ni kan inte se dem, men vara säkra på att de kan se er. De kan läsa era tankar. Det är därför de alltid ligger steget före. De använder hologram som överskuggar människor och skapar problem för dem. De använder ramsor och förbannelser när de träffas. De använder sin kollektiva styrka för att avväpna er och skada er på alla möjliga sätt. Min kära hustru har upplevt detta själv.

Ni måste medvetet återsända till dem allt som de sänder till er. De vill ha Jorden för sig själva, de vill inte ha er här. Det måste finnas en kollektiv avsikt att säkerställa att alla som inte har mänsklighetens bästa i sitt hjärta och inte hör hemma på Jorden måste återvända till det ställe de kom ifrån. Vi kan inte låta dem fortsätta att förstöra Jorden och alla som legitimt bor på den. Snälla ni, gå samman, ena er som en för att återupprätta Jorden. Anslut med ert hjärta och er själ för att bli den ni i sanning är, och ni kommer att finna en frid ni aldrig trodde var möjlig. Då ert ljus expanderar, lyser det upp sanningen, och det säkerställer att mörkret inte har någonstans att gömma sig.

Detta är en strid och ljuset är på den vinnande sidan. Ni är nästan framme. Segern är säkrad. Mänskligheten har väntat länge och gått genom ett stort lidande i krig, svält och hemlöshet, allt i mening att få ner er och förstöra er. Ni har överlevt allt de utsatt er för, i religionens eller politikens namn, för ni har rätten på er sida. Jorden är er; skydda den och vårda den. Låt kärleken i ert hjärta skina genom er, för att väcka upp alla ni kommer i kontakt med.

Min kära, du är på rätt väg. Tillsammans åstadkommer våra två lag stora saker. Vi, på denna sidan av livet, kunde inte hålla tillbaka vår upphetsning över vad vi har åstadkommit( den 15:e juni). Det var monumentalt. Tack så mycket, mina vänner, för att ni gjorde det möjligt. Ert arbete med D E denna vecka kommer att lyckas. Det var uttröttande för er så jag vädjar till er att vila, annars bränner ni ut er. Vi behöver er i det fortsatta arbetet. När jag var på Jorden sade jag alltid att vi var ett bra lag. Nu ser ni hur rätt jag hade. Inte ens döden kunde ändra på det.

Var snälla och tacka era vänner å mina vägnar.

Så lycklig att få vara din beundrande, Monty

Website: The Montague Keen Foundation

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...