Ärkeängel Uriel via Genoveva Coyle, 28 augusti, 2018

Ärkeängel Uriel

via Genoveva Coyle

28 augusti, 2018

”Ni är Mäktiga”

 

Ni är oändliga varelser av kärlek. Sluta upp med att lämna över er makt och det inkluderar att be om att änglarna ska göra det för er! Kanaliserat av Genoveva Coyle.

 

Hälsningar käraste du!

Hälsningar! JAG ÄR Uriel. JAG ÄR Ärkeängeln för Kärleken och Silverflamman. JAG ÄR Sanningens Ärkeängel och en leverantör för Framtiden. Jag är er varsamma guide i denna process av att återupprätta er Gudomliga Auktoritet. Jag är er broder och familjemedlem här, nu och för alltid!

Kära Hjärtan, jag kommer för att översvämma er med min kärlek och mitt Silver-Ljus. Jag är här för att hjälpa er med att se de djupare sanningarna, för ni är redo. Jag är här för att visa er att ni är de som ständigt har haft makten att välja och fatta alla beslut gällande en klarare och mer glädjefylld framtid för er och er familj.

Vad menar jag med detta? Jag avlägsnar inte slöjorna för er. Jag kommer inte med några slag av specifika 5D- eller högre-dimensionella glasögon som ni ska kunna se igenom in på era liv, utan jag är här när ni är redo att avlägsna rädslan av att få se sanningen om vilka ni är och betänkligheterna gällande ert liv och ert syfte.

Det fanns gånger då ni har efterfrågat sanningen och sedan tittade ni vid sidan om, eller bara nuddade lite kort vid den när vi försökte ge den till er. Ni förstår, det finns så många lager av sanningen och fram tills man är redo att acceptera nästa nivå och sedan nästa, så kommer mina silvergnistor av sanning inte att ha någon upplysande effekt på ens sinnen. Det krävs mer än ren magi och ljus för att lysa upp och tydliggöra ens värld.

Men när ni är villiga att se och acceptera de sanningar som avslöjas för er – det nästa steget i er evolution – så inträffar mirakler och livets flöde blir fylligare och bredare. Synkroniciteter äger rum, händelser radar upp sig på ett underbart sätt och pusselbitarna arrangerar sig på nytt eller intar ögonblickligen sina gudomliga rättmätiga platser, utan större möda från er sida.

Era uppdrag är mycket komplicerade och sammanvävda med så många andras där ute, för det är så som ni har planerat det. Och låt mig tala om för er att ni är briljanta i er kreativitet och resursfullhet. Jag vill at ni ska komma ihåg den här briljansen som ni har. Ni måste leta efter den ljusgnista och kärlek som ni har utplacerat längs era vägar, fastän ni förefaller leka skattjakt bland de mörkaste skuggorna.

Ni har planerat denna livstid med ofantlig kärlek och beundran för Modern/Fadern/Den Enda, för hela mänskligheten, för Gaia, för er själsfamilj, men mestadels för era käraste själv. Ingen lämnas utanför er all-omfattande kärlek för ni vet att ni är ett med samtliga.

När händelser tar sig en annorlunda riktning än den som ni hade förväntat er, lär er att sitta i tystnad och be sedan Silverflamman visa sanningen för er – er sanning i detta Nu-ögonblick. Ni behöver sedan agera med kärlek och medkänsla när ni möter alla involverade, varhelst de verkar befinna sig i detta ögonblick, med att acceptera er sanning. Ni kan behöva vrida och vända på er i enlighet med förändringarna i er själva och i alla andra!

Ni behöver kärleksfullt följa med de olika kraven i era dagliga liv, medan ni samtidigt står raka i ert underbara och fridfulla hjärta. Alla är kanske inte ännu redo att ta ansvar över sina känslor och äga sin valda position av offermentalitet och det är helt ok, för ni kan vara fullkomligt stöttande och kärleksfulla utan att möjliggöra, eller försöka frånta dem deras utmaningar.

Skapa detta utrymme av stöttning och acceptans för dem tills de uppnår förmågan att stiga in i sin andliga vuxendom – precis så som ni så tappert har gjort – utan att hoppa över något av de nödvändiga stegen!

Visdom kommer med erfarenhet och med engagemang för ens liv och resa. Ni kommer ihåg det, fastän ni på en intellektuell nivå inte förstår hur mäktiga ni är. Ni har aldrig försökt använda er styrka och makt, för ni har inte helt och hållet haft tillit till er själva. Ni har behövt tid till att rensa ut några urgamla felaktiga övertygelser och försvagande bojor och samtidigt har ni behövt upphöra med att överlämna er makt, och det inkluderar att be om att änglarna ska göra allt för er! Vi har upprepade gånger talat om för er att ni är mäktiga och att ni har allt som behövs för att hindra mobbarna och dem som gillar att använda manipulerande och makt över andra för att upprätthålla sina liv.

Du kan se att du är en underbar ljusarbetare och att du är extremt kraftfull i att framgångsrikt hantera all slags energi av låg vibration, genom att återspegla den till Modern eller genom att du själv transmuterar den till rent ljus.

Era gränser ligger på flera nivåer och är vidsträckta, för ni är oändliga varelser av kärlek och nu lär ni er att ta ansvar över ert fullständiga varande och för denna slags energi och allt slags energiutbyte som äger rum med andra, i synnerhet när det inte är hjärtbaserat.

Ni förseglar och stärker upp varenda svag punkt i era kroppar genom att öka er medvetenhet och ert fokus på varenda nivå i era multi-dimensionella varelser. Ni helar och återställer dem med tålamod och kärleksfull förlåtelse. Detta är varför vi talar om för er att fokusera på er själva, genom att göra allt kärleksarbete inom era hjärtans helgedomar och genom att sträva efter att förstå de budskap som era guider och själsfamiljer och -vänner på Jorden ger er. När ni helar kriget och kaoset inom er själva, så förekommer ingen disharmoni och turbulens utanför er själva.

Använd Silver-Flamman för att se när och hur det kan förekomma, försök att avleda er uppmärksamhet från denna väsentliga process i er tillväxt och evolution och ta er så själva tillbaka till er gudomliga visshet och fridfulla hållning, så att ni ständigt ska kunna fortsätta vara och handla i enlighet med er Gudomliga Auktoritet!

Nu lämnar jag er med min frid och gnistor av Silver-Ljus! Farväl!

 

By Permission.

©2018 Council of Love, Inc.

 

Home 1

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...