Ärkeängel Uriel via Shanta Gabriel, 20 oktober

Unknown

Ärkeängel Uriel via Shanta Gabriel, 20 oktober 2016
Ett budskap om Ljus och Nytt Liv

Vi befinner oss i en tid av expanderade Ljusfrekvenser. Nya dörrar öppnas för er förmåga att varsebli på mer expansiva sätt. Kraften i lyhördhet är tillgänglig för alla som ber och tar sig tid att ta emot. Det ni behöver nu är att slappna av i det Gudomliga Ljuset som översvämmar planeten och låta det slutföra omkopplings-processen som arbetar inom ert energisystem för att skapa er uppstigna Ljuskropp. Att fördjupa era andetag är en viktig ingrediens i att öppna och expandera till de nya kraftfulla frekvenserna av Gudomligt Ljus. När ni andas mycket ytligt drar ert energifält ihop sig och er kropp tolkar sammandragningen som rädsla, eftersom den är rädd att den inte kommer att få tillräckligt med syre. Med ett andetag kan rädslan bli upprymdhet och ert energifält kommer att expandera. Detta är inte bara en utsökt känsla för kroppen, expansionen gör det möjligt att ta in mer Ljus i ert energisystem.

Inse också att många människor upplever samma typ av uppstignings-symptom. Det är alltid bra att kontrollera dessa symptom med en läkare. Efter det, gör ert bästa för att inte tolka det som ni uppfattar som ovanlig aktivitet i kroppen så personligt. Kom ihåg att detta är en massprocess för uppvaknande. Var medveten om den extrema kvaliteten på er andliga utveckling som demonstreras och när ni släpper de gamla mönstren i er själv, vet att det också bidrar till att rensa samma frekvenser för hela mänskligheten.

Det finns en gudomlig korrelation mellan er förmåga att expandera ert perspektiv för att låta nya frekvenser arbeta genom er, och detta samma uppvaknande-medvetande i allt liv. Det ni upplever och släpper, bistår uppvaknandet av alla varelser på jorden. Det har varit ett konstant tillstånd av en uppgraderings- och omlednings-process som förekommit det senaste året, och det har varit mycket svårt för de flesta människor.

Genom tiderna har det funnits ögonblick då det Högsta Medvetandet ger impulser av nya ljusfrekvenser för uppvaknandet av mänskligheten. Detta hände i de historiska perioderna som renässansen och industriåldern. Energin under denna tid är dock utan företräde och det är viktigt att använda den här tiden väl. Ni har satt foten i Hela Skapelsens Flod. Oavsett vad ni behöver kan det vara tillgängligt med Nåd och Lätthet. Det är en fråga om att fokusera det Gudomliga Ljuset på expansiva sätt.

När ni lär er att jorda de nya frekvenserna och låta den accelererade energin flöda mer fritt genom kroppen, kommer ert liv att kännas mer upphöjt och inspirerande.

Överväg vanan att ge Ljuset av Guds Kärlek till alla delar av er själv som lider, ifrågasätter eller har smärta. När ni skickar Ljus och ger mer Kärlek till er själv på en daglig basis, börjar en lätthet att genomsyra ert liv och nya nivåer av medvetande explodera genom er varelse.

Förändring är det konstanta uttrycket hos denna tid. Accelerationen ni upplever är uppvaknandet av nytt 5D-liv på planeten. När ni vet att er andliga utveckling skapar förändringarna i och omkring er, hjälper det att lugna ner det undrande sinnet. Förändring är bara obehaglig när ni håller fast vid gamla mönster. Förändring är spännande när ni kan slappna av och expandera med de nya frekvenserna. Det kan vara okänd mark men det nya livet som öppnar sig i ert energifält kommer att glädja er med dess magiska kvaliteter av synkronicitet och frihet.

Aktivering av Ljus är ett inre jobb. Er uppfattning av världen är helt klart ett Ljusfordon. Har ni tittat såsom i en spegel? Vad ni än ser är färgat av er uppfattning och era egenskaper. Från djup insikt, till missmod inför disharmonisk information, allt som ni ser går genom linsen av era tankar och attityder.

Er inriktning med Källans energi förändrar er verklighet och hur ni uppfattar. Mängden Ljus ni tar in i ert sinne förändrar ert energisystem på alla nivåer – fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Anslutningen ni skapar till ert hjärta hjälper er också att se tydligare och med utökad medvetenhet.

Genom hela livet finns det tidpunkter när allt som kan ses begränsas av hur ni ser på situationerna runt omkring er. Vet att ni kan belysa mörkret när ni kan stå i Sanningens Ljus och Kärlek.

Tillåt er själv att ta emot från högre nivåer av utvidgat medvetande. Använd de andliga verktyg ni har fått, till att stödja er genom denna process. Och lär att lita på er själv på ett helt nytt sätt.

Vet att ni hålls i Vingar av Rent Ljus och leds genom denna tid av kraften hos en Kärlek som aldrig tar slut. Gläd er i vetskapen om att ni är en del av en stor drivkraft av Ljus som kommer att transformera världen som ni har känt den. Skapandet av Nya Livets Uppvaknande sker inom och omkring er.

Ni kommer att kunna använda dessa kraftfulla nya Ljusfrekvenser mer och mer för att skapa det liv ni önskar. Vet att era tydliga intentioner håller planet-medvetandet i nya expansiva tillstånd av medvetenhet. Detta gynnar hela mänskligheten.

Öppna för att ta emot Gudomligt Ljus. Tillåt Ljus att strömma genom er och grundas i jorden. Låt Ljus fylla och omge er. För in Ljus i ert hjärta och utstråla ert Ljus i världen. Från denna plats av expansion kommer ni verkligen veta att allt är väl.

Och så är det.

Shanta Gabriel
för Archangel Uriel

Källa

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...