Ärkeängel Uriel via Lynette, 18 juli

Unknown

Ärkeängel Uriel, 18 juli 2016
via Lynette
Ärkeängel Uriel talar om det Stora Uppvaknandet

Ni ser mig stå framför er, strålad med Guds Ljus.
Jag står evigt i det Heliga Hjärtat hos alla.
Minns ni inte att också ni har stått här, innan ert språng in i dualiteten, som ingår i den mänskliga formen?

Ni Ärofulla av ren själ, ni kryper i varje fiber i er mänskliga form vid vibrationerna av våld och ilska som strålar ut på Jorden.
Detta är på grund av Jordens förändringar som föregår det Stora Uppvaknandet av människan.

Överalllt runt omkring er finns tecken på den nya födelsen, nedbrytningen av gamla lagar och föråldrade visioner.
Nya idéer om fred och samhörighet föds in i själva livets väv, som ni känner till den.
Många uttrycker nu vad deras inre röst ropar efter – minnet av det Heliga Hjärtat i er själ, av enighet, av Enhet.

Ni är väl medveten om att mörkret aldrig kommer att kunna överleva, inte heller existera i detta heliga av heligas hjärta.
Kommer ni ihåg ert Ljus, er själ förenad med Enhet för evigt?
En evighet av en fred ni inte till fullo kan förstå i mänsklig form.
Ni ser glimtar och upplever vad ni kallar sällhet, när ni flyttar er ”essens” till ett högre existensplan.
En plats där inget hat, ingen tid, ingen smärta existerar.
En glimt, en liten glimt av ert Heliga Hjärtas existens.

Jag kommer i dag med min käre bror Kuthumis stöd och det öppna hjärtat hos denna skrivare, för att påminna er om er heliga myndighet, er födslorätt.
Ert Heliga Hjärta är er tillflykt och er styrka, genom de negativa vibrationer ni upplever när jag talar nu.
Många gamla ideal om makt och överlägsenhet kommer att brytas ner.
Det måste vara så innan det Stora Uppvaknandet kan födas fullständigt.
Ljuskrigare finns redan närvarande på Jorden.
Det finns stora sådana som kommer att kämpa för enhet av allt, för att Enheten ska varda.
Som ovan så nedan.

Ni fick höra om en födelses tid.
Den tiden står inför er nu.
Tappra själar kommer att uppfylla sitt öde och återvända till oss i ära.
Dessa själar kommer att skapa förändring.
En stor förändring i avsikt, genom era ledare som måste förstå att ledarskap inte innebär missbruk av ras, hudfärg eller tro.

Tyvärr kommer det att ta mer av er tid för att detta ska komma in i er dagliga verklighet.
Processen har börjat.
Så jag ger er budskapet om styrka, rena essensen av det eviga Ljuset, kunskap om er egen själ och minnet av ert Heliga Hjärta.
Er tillflykt, ert beskydd, ert mod.

Vet att vi är med er, så många av oss.
De som kan kommer känna oss som en värme, ett pirrande eller ett vetande.
Vissa kommer att se mig i mitt Ljus som jag presenteras för dem.
Men vet att vi är bland er, med er, påminner er om att vara stark.
Det är därför ni valde att födas vid denna underbara tid på jorden.
För att underlätta processen av uppvaknande till en ny tillvaro i fred och välvilja för alla.

Många här har talat om den här tiden.
Berättat om utvecklandet.
Ni har blivit förberedd.
Nu måste ert Heliga Hjärta bära upp er.
Stå tillsammans i Guds helhet, av Enhet.
Vakta ert Heliga Hjärta med omsorg.
Låt er inte glida tillbaka till det förflutna – till lägre vibrationer av ilska och hat mot någon annan, gång på gång.
Om ni gör det kommer ni i högsta grad beklaga det beslutet vid er återkomst här.

Ska jag säga varför, ni strålande?
Eftersom ni kommer tilldelas att upprepa upplevelsen, tills ni lyssnar på er själ och påminner er själv – ahhh, mitt Heliga Hjärta, jag kommer inte spela spelet av hat eller hämnd, för det kommer att minska mitt heliga Ljus kraftigt.
Mitt energifält kommer att bli grumligt.

Och så utvecklas ni och ni växer alltmer ljus i Enhet.

Lys med ert Ljus strålande vän, för alla att se.

Jag är Uriel av Änglariket.

If you share this channeled transmission, please acknowledge the channel – Lynette and Kuthumi School of Wisdom and our web address. www.kuthumischool.com

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...