Ärkeängel Uriel via Genoveva Coyle, 3 oktober, 2017

Ärkeängel Uriel

via Genoveva Coyle

3 oktober, 2017

Hälsningar mina tappra! Jag är Uriel, Kärlekens och Silverflammans Ärkeängel, Sanningens Ärkeängel, Bringaren av Framtiden till detta pågående ögonblick, er vän och nära familj.

Jag är här för att hjälpa er i ert kärleksuppdrag, att förstärka de sanningens silverflammor som ni har inom ert tredje och fjärde öga, i era händer och för det mesta en som bor inom ert hjärta. Jag är här för att uppmana er att stiga in i er gudomliga auktoritet, med mod och beslutsamhet, för ni är redo och har under en rätt lång tid varit redo.

När ert sinne oavbrutet arbetar och leder er till ett tillstånd av rastlöshet, låt er silverflamma växa och stiga uppåt, uppåt och belysa och klargöra era tankar, strömma in i era celler och kroppar och ge er frid och bekräftelse.

Mitt Silverljus hjälper er att se hela bilden i en situation, eller bara en del av den, men tillräckligt för att ni ska förstå anledningen till varför ni och andra kan känna er ur gängorna. Ifall ni inte förefaller få budskapet på en gång, bara vila i en försäkran om att min milda Grayelsha-Stråle ska arbeta och transmutera samtliga täta och grumlande energier, och ge er lite utrymme att få slappna av och centrera er själva, att vända er inåt till ert kärleksfulla och allvetande hjärta och att få den insikt som ni behöver.

Käraste strålande och tappra, det är dags att välja att få se ljuset och det goda i allting och i alla, oberoende av vad som på ytan kan vara i görningen. Följ ert vetande och ha tillit till ert hjärta, att ni och världen är på väg åt rätt håll och för allas högsta och största goda.

Var varsamma och kärleksfulla med er själva och med andra! Låt inte rädslorna och ouppfyllda förväntningar hejda och dra ner er. Var vänliga och uppskatta alla de gåvor som ni hittills har fått och lägg märke till hur mycket världen omkring er har förändrats till det bättre på en så kort tid.

Kan ni se att de flesta människorna ler mot er medan ni tar itu med ert liv, shopping, eller promenerar i parkerna? Kan ni se hur ni drar till er de oskyldiga och de lekfulla barnen, husdjuren och till och med de vilda djur som med tillit kommer fram till er? Detta är för att de kan känna er villkorslösa kärlek, de kan se ert klara men milda ljus, de kan förnimma ert vidöppna och helt tillåtande hjärta. De bryr sig inte riktigt om vilka kläder ni har på er, vilken typ av bil som ni kör eller om ni är arbetslös och hur ni lyckades betala era räkningar den här månaden.

Men tidvis gör ni det, och då tillåter ni er vibration sjunka med bekymmer och rädslor gällande er framtid.

Förstå att ni är den Nya Jordens vägvisare och banbrytare. Ni har valt att vara föregångarna och spårfinnarna, men ni måste ständigt lita till era sinnen och ert vetande samt under alla omständigheter, att de ska leda er varthelst ni har planerat att ta er.

Ta er tid under dagen och gå ofta in i hjärtat för att om-kalibrera och rikta in er på nytt, ifall det behövs, men vägra dyka djupt ner i förvirring och depression. Det tjänar faktiskt ingen när ni gör så och säkerligen kommer det inte att lösa det upplevda problemet. Era hinder och motgångar finns där för att visa er att det finns en bättre och enklare väg, ifall ni är villiga att inse det och sedan, att tillräckligt modigt agera utifrån detta.

Närhelst ni färdas med mig till framtiden, så gör ni det för att in till detta nuvarande ögonblick ta samtliga gudomliga egenskaper som ni är i behov av för att stärka er och för att ge er en puff för att i tillit kunna gå vidare.

Ni förstår, för att vara dagens nya lärare och vägvisare, behöver ni inte visa andra några nya materiella bedrifter eller några magiska trick; ni behöver inte vara perfekta i 3D-världens bemärkelse. Tvärtom, ni får dem att inse er styrka och frid trots de händelser runtomkring er som är ägnade att ta ner de gamla strukturerna och trots att ni behöver vara en aktiv deltagare i egenskap av en ”rivningsagent”.

Mänskligheten, i synnerhet de som nyligen har vaknat upp, behöver få se att ni släpper taget om de gamla sätten och om illusionerna av vansklig trygghet. Det är inte vad ni säger, det är vad ni gör och hur ni gör det som inspirerar andra. Har ni tillit till att ert säkerhetsnät ligger rätt där under era fötter? Kan ni känna friheten och den friska luften strömma in, när ni med tillit och stor delaktighet släpper taget? Naturligtvis, använd urskillning och be om klarhet och bekräftelse innan ni hoppar!

När saker och ting inte sker med lätthet, när det finns mycket arbete, friktion och irritation involverat under er dag, så vet ni att det återigen är dags att frigöra och ytterligare släppa taget.

Alla ser på och beundrar er, och javisst, alla gör anteckningar gällande hur ni svarar an på livet och de utmaningar som ni har planerat för ert underbara själv. Kan ni föreställa er att det högre riket, alla högre själv hos de nyligen uppvaknade, önskar använda sig av era upplevelser för att vägleda och mer effektivt rikta sina egna fötter på jorden?

Sluta upp med att begränsa och ringakta er själva! Ni är extremt värdefulla och ni behövs under dessa dagar av kaos och desperation. Vad ni gör och hur ni mestadels besluter att känna gällande er själva och er värld, har en så stor inverkan på hur den kollektiva mänskligheten härnäst ska utvecklas och framskrida. Många av dem håller på att förändras och väljer kärlek framför rädsla, många är trötta på de gamla sätten av begränsningar och förslavande och börjar se genom slöjorna och illusionerna och detta beror på det idoga och ständiga arbete som ni alla utför.

Gratulationer till er kära Änglar av Silver! Gratulationer till mina pionjärer för Ljuset!

Nu lämnar jag er med min kärlek och mitt överflöd av Silver-Flamman. Tills nästa gång, farväl!

 

 

Source – Channel: Genoveva Coyle

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...