Arkturierna via Daniel Scranton, 4 oktober, 2017

Arkturierna, 4 oktober 2017

Via Daniel Scranton

 Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Det är förståeligt att ni känner er arga ibland, och det är underbart att se att så många av er känner den ilska som kommer upp inom er, och sedan låter den flöda genom er så att den kan försvinna. Ilskans energi, när den trycks ner, kan utmynna i våld, men när den tillåts att upplevas och kännas kan den göra individen starkare och den kan ta sig förbi, inte bara känslan av vrede, utan också den person eller det objekt som triggade igång ilskan från första början.

Ilska är en språngbräda till förlåtelse. Ilska är en språngbräda till ovillkorlig kärlek. Om ni låter ilskan flöda igenom er kommer ni att känna lättnad och ni kommer att fortsätta med era liv. De individer som inte tillåter ilskan att flöda genom dem, skapar alla slags problem för sig själva, och de kan fastna i en spiral där de fortsätter att skapa upplevelser som triggar igång ilskan.

Nu föreslår vi också att när ni känner ilska, så släpper ni tankarna på den situation eller den person som orsakade ilskan från början. Ni behöver inte rikta ilskan mot någon eller någonting. Om ni istället ser den som en upplevelse som ni skrev in i ert kontrakt, kan ni släppa den och gå vidare och utvecklas till att bli något mer.

Ofta skrämmer andras vrede er. Ni ser hur andra agera utifrån ilska och vidtar åtgärder, och då blir ni rädda för er egen ilska. Ni blir skrämda för vad ni kanske skulle tillåta er själva att göra om ni lät ilskan ta över. Men det är undertryckt, förnekad vrede som orsakar den typen av våldsamma utbrott. Ilska som tillåts flöda genom individen är harmlös, och det är hälsosamt för er att tillåta er själva att känna den.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...