Dikt via Per Beronius; Omvända roller, 5 oktober, 2017

Ämne: Omvända roller
Meddelande:
I Stjärnorna, det står skrivet
det som för oss jordens bebyggare
inte är så självklart givet.
Men med tålamod och träning, är det möjligt
den krypterade skriften att tyda.
Stjärnorna har en utsikt
som över hela Universum sig sträcker.
Av Stjärnorna, har vi en myckenhet att lära
vi människobarn, som blott likt små korn
av verkligheten finns tillhanda.
Hur ta del av Stjärnornas vetskap
om Universums hemligheter, det är lättare
än vi dagligdags anar.
Inga stora astronomiska kikare av nöden
det enda vi behöver förstå, när inåt oss vi vänder
mot vårt innersta inres rum.
Då skall Universums alla hemligheter
komma oss tillmötes, var dag, timme
och minsta stund.
Det stora i det lilla står att finna
oändligheten på ett knappnålshuvud får plats.
Livets mysterier oss tillhanda
när vi förstått.
Stjärnorna
i det innersta inre av oss själva
står att finna.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________
________________________________________________________
Om du låtit dig fångas av den gamla tiden fördomsfullhet, om du låtit
dig luras att tro på förgänglighet som en naturens lag, om du tror att
din kropp per automatik måste brytas ner av tidens tand och Jordens
dragningskraft, om du tror att åldrande och sjukdom vandrar hand i
hand, då vill jag dig något nytt berätta, men minns för att min berättelse
skall få genomslagskraft fordras ett öppet sinnelag, och vilja att bakom
sig lämna en föråldrad föreställningsvärld, så lyssna nu noga, genom
din tro och dina tankar skapar du på egen hand din värld, byt perspektiv,
lämna den gamla tidens sanningar och fördomar därhän, släng dem över
bord, de har gjort sitt, saknar aktualitet, kroppen behöver ej brytas ner
av tidens tand och Jordens dragningskraft, som det Gudomliga väsen du
är, har du förmåga att skapa dig en helt ny verklighet, en ljusets värld
som ej känner begreppet förgänglighet, en värld där du kan leva utan
begränsning av tiden i en fysisk kropp, genom att föryngra dina celler, ett
par villkor, för att du skall lyckas i detta ditt rebelliska värv, du måste
frigöra dig från den gamla tiden fördomar, slagg och bråte, ha mod och
tålamod, mod att gå mot strömmen, tålamod utöver det vanliga, men din
belöning skall vara stor, i din nya värld skall du leva evigt ung, fri från de
ryggsäckens stenar som tynger i den gamla tidens förbrukade värld, vad
väntar du på? sätt igång att skapa din nya värld, det är lättare än du tror.
Citat ur boken.
BORTOM 2012, Det förlovade landet i väntan på sina döttrar och söner
Utgiven 2010.
________________________________________________________

Du gillar kanske också...