Ärkeängel Uriel via Shanta Gabriel, 12 december, 2017

Ärkeängel Uriel

via Shanta Gabriel

12 december, 2017

Kära Ni!

Exakt kl 12:12 på den 12:e dagen i den 12:e månaden, tänder Kristusmedvetandets rena Gyllene Ljus upp ert höga hjärtas heliga farkost, med barmhärtighet och kärlek.

Gudomlig Kärlek är en prägling som har förprogrammerats för ert medvetande som håller på att vakna upp. Ifall ni bara kunde se utifrån änglarnas utsiktspunkt, så skulle det förefalla som om människorna fungerar som åskledare, när de får ta emot denna ofantliga nerladdning av Kristusljus som förankrar den Villkorslösa Kärleken ner i Jorden.

När ert hjärta är öppet och det finns en villighet att få ta emot, blir föreningen med ert nya tymus-chakra aktiverat kl 12:12. Detta centrum tar emot gudomlighet och väcker upp Gudomlig Kärlek i den heliga bägaren inom Höga Hjärtat.

Fastän Kristusmedvetande inte ingår i den kristna läran, finns förbindelsen med Mästaren Jesus inom detsamma ljusfält som förkroppsligade hans instruktioner gällande att Älska Varandra. Detta Gyllene Ljus bär en ren nerladdning av Villkorslös Kärlek för att lyfta upp och understödja er tid på Jorden. Ni kan också få uppleva ett uppmjukande i hjärtat som låter er se på världen utifrån en större plats av Balans, vilket medför större Frid till varje område i ert liv.

När inget motstånd förekommer, så kan ni öppna er upp till en närvaro fylld av Nåd och ge gnistor till Gudomligheten inom kroppens varenda cell. Ni uppmuntras till att ta 12 minuter kl 12:00 den 12. december till att bjuda in Kristusmedvetandets Gyllene Ljus att få träda in i ert hjärta.

Förbered vägen med era böner och avsikter. Låt hjärtat sväva fritt. När denna flamma tänds upp, kommer ni aldrig mer att vara densamma, eftersom en kedjereaktion av Villkorslös Kärlek utformar en modellbeskrivning av Enhet inom den heliga farkosten i tymuschakrat.

I och med varje hjärtslag katalyserar Kärleksenergin era celler till allt högre Ljus-frekvenser. Efter 12:12 – förstärkningen, kommer det närhelst som ni tonar in er på Höga Hjärtat, att finnas en ny medvetenhet av Medkänsla inom er, för er själva och för hela mänskligheten.

När ljuset i det Transcendenta Hjärtat släpps fritt, öppnas tidigare oupplevda nivåer av helhet för att bereda rum för de högre energifrekvenserna. Bemäktigandet av ert Högre Hjärtas energisystem låter en ny frihet för er att bli förankrad samt att integrera Gudomlig Kärlek till en behövande värld.

Lys upp samtliga Sfärer inom er Existens.

När ni når ut bortom all känsla av polaritet, så finns det en plats inom er som omfamnar ljus och mörker och som bringar allting inom er mänskliga kropp till Enhet. Det Transcendenta Hjärtat är ett som utvidgar sig för att inkludera den högsta nivån av Gudomligt Ljus såväl som det mörker som uppträder för att existera i världen. Vi kan inte förvänta oss en transcendent verklighet som inte inkluderar mörkret, men i stället bemäktigar den nya nivåer av Gudomlighet till att lysa upp sfärer av existens bortom samtliga gränser.

Vid 12:12, bemäktigar denna sfär av Gudomligt Ljus era cellulära funktioner med ny utstrålning och livskraftig vitalitet. En förnyelse av de själv-genererande systemen inom er DNA, som var en del av den ursprungliga blåkopian med 12 strängar, väcks upp och den nya kristallina kroppen kan bryta sig fram genom det fysiska skalet för att förändra er värld inifrån och ut.

Gläd er – och låt fälten av Villkorslös Kärlek väcka upp en Ny Vision inom er inför Solståndets bemäktigande som öppnas upp till det nya året. Ett upplyst sinne och hjärta kan föda fram en ny uppstigen värld. En person som är fylld med Gudomlig Kärlek kan göra en enorm skillnad i världen. När ni ansluter er till nerladdningen av Kristus-Ljus tillsammans med andra hjärt-centrerade varelser vid tiden för 12:12, finns det inga gränser för de mirakler som kan äga rum.

Jag är Uriel av det Transcendenta Hjärtat, som väcker upp en Ny Vision på Jorden. Vi banar vägen för att den Villkorslösa Kärleken ska få expandera inom Höga Hjärtat hos alla varelser.

Förbered er själva med tacksamhet och tydliga avsikter, så att ni lyfts upp på den Villkorslösa Kärlekens Ljus vid stunden för 12:12. Ta emot Kristus-Ljuset in i er heliga farkost inom ert Transcendenta Hjärta och förankra detta Ljus som en välsignelse till världen. När ni gör så är ni välsignade och ni är en välsignelse. Så är det.

 

Shanta Gabriel

11 december, 2017

 

www.shantagabriel.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...