Ärkeängel Uriel via Jahn J Kassl, 31 juli, 2018

Ärkeängel Uriel

via Jahn J Kassl

31 juli, 2018

ÄLSKADE MÄNNISKOR!

Älskade människor av Gud, den enda, eviga, oändliga och ständigt närvarande! Vi är ett och jag finns bland er!

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL URIEL.

Det är dags att få uppleva genomgripande förändringar. Det är dags för mänsklighetens och världens inre och yttre transformation.

Det som jag har kommit för att avslöja för er är: Det gudomliga Ljuset bryter sig igenom på samtliga nivåer! Inget kan längre dölja sig från det. Allting kommer upp i Ljuset och till ytan.

  • Nu har den förutsagda tiden kommit då de halvhjärtade ska avskiljas.
  • Nu har dagarna kommit då ni kan ta enorma steg i riktning mot upplysningen!
  • Nu sprider sig Himlens Rike i era hjärtan och på Jorden.

Dessa tider kräver endast en sak av er: modet att ge upp gamla vanor och att öppna hjärtat för det nya.

 

”EN BEREDSKAP FÖR ATT TA RISKER”

En viss grad av ”beredskap för att ta risker” behövs nu för att ni ska kunna leva upp till de utmaningar som de pågående transformationsprocesserna konfronterar er med. Alla som förblir stelbenta och inte genljuder med den pågående energin av Ljus får möta ett scenario av att bli kvarlämnade och gå vilse från Ljusets väg.

De höga Ljusfrekvenserna – de är Guds Ljus från CENTRALSOLEN – förändrar er egen energivibration; den höjs upp tills ni har nått den punkt som under dessa dagar behövs.

Alla som stänger sig ute från detta kommer att få lida mentalt, andligt och fysiskt och de kommer inte att förmå följa med det kommande skiftet på Jorden.

Därför bjuder jag in er att öppna upp era hjärtan för de möjligheter som denna energihöjning erbjuder. Då har ni alla förutsättningar att kunna genljuda med tiden och ni behöver inte längre kämpa mot den.

Att Uppstiga till den femte dimensionens Ljus är en central fråga för alla som har kommit fram till slutet på sin jordiska resa. Detta hänvisar till er som lyssnar till detta budskap.

 

EN UPPSTIGNING – VART DÅ?

Faktum är att det inte handlar om att nå den 5:e dimensionen, utan att nå en högre nivå av varande. För detta är det nödvändigt att förstå att samtliga av varandets olika ”nivåer” består av en oändlig mängd ”undernivåer”. Dessa ”oktaver” och ”sub-oktaver” varierar i frekvens och Ljus som finns tillgängligt.

Detta innebär att det finns en oändlig mängd 3D-, 4D- och 5D-världar – och det är en storslagen prestation närhelst en människa kan kalla en högre nivå av den 4:e dimensionen sitt nya hem.

Detta betyder att ni vänligen ska släppa taget om era fixeringar gällande den femte dimensionen – för ALL uppstigning innebär att återgången för en människa till en högre nivå, är en storslagen ”succé” för en människa.

Att känna till detta är mycket värdefullt för att man ska kunna fly från ”uppstigningens stress”. För precis som vissa har kommit att känna av en ”uppstignings-utmattning”, så lider andra av ”uppstignings-stress”.

Ingendera är gynnsam för ens egen utveckling. Var medvetna om detta: Till och med Mästare Jesus kom en gång till Jorden från de högsta vibrationsnivåerna i den 4:e dimensionen och först efteråt trädde han in i sfärerna bortom den femte dimensionens tid och rum.

Väx och utvecklas utan stress – men var konsekventa. Ta de nödvändiga transformationsstegen. Undvik långa avbrott, men ta pauser, och var beredda på att ta fler risker.

Motsägelsefullt? Enbart vid första anblicken. Denna ”gåta” är en liten övning för er nästa meditation.

 

ATT VÅGA DET OKÄNDA

Idag har Skaparen kallat mänskligheten tillbaka till Ljuset. Denna uppstigning kan man endast stiga ombord på utan säkerhetslina och den ska bemästras utan säkerhetsnät. Himlen tillhandahåller allt för att göra det möjligt för människorna att finna sin väg och hållas kvar på spåret.

Följande krävs av er: lite mer mod att våga det okända, utan att slänga allting som hittills existerar överbord!

Alltför många klamrar sig fast vid det gamla. De håller fast vid det som förefaller vara tryggt och säkert, utan att inse att vad som idag behövs är att släppa taget om precis det! Inte allt på en gång, men ett förmodat säkerhetsnät åt gången. I retur dyker Gud upp i ert liv och allting förändras.

Inte en enda sten lämnas ovält i denna värld. Inget kommer att lämnas ogjort. Så hur kan då en människa inombords förbli densamma?

Er uppstigning äger rum och ju Ljusare ni blir, desto högre dimension träder ni in i efter detta liv.

Jag talar om för er: Det är inte bara den 5:e dimensionen som är ljus. Det finns ljusa 3D-sfärer och ljusa 4D-sfärer. Ert mål efter det här livet på Jorden borde vara att återgå till en högre sfär – inte till den sfär ni kom ifrån innan ni steg ner på Jorden.

Detta är absolut kännbart nu, för varenda människa – det är möjligt för alla som inte slänger bort sina förmågor.

Alla som vill lämna denna värld som en bättre och ljusare människa har förstått vad hela uppstigningsprocessen handlar om.

Koppla av och överlämna er i Guds händer.

Gå vidare! Steg för steg, ingen brådska, ingen hast – men gå framåt.

Det har avslöjats för er: Ljuset bryter sig igenom på samtliga nivåer!

 

Jag älskar er oändligt.

ÄRKEÄNGEL URIEL.

 

 

Channeled by Jahn J Kassl
English edition by crystalflow translations

Svensk översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...