Meddelande från Änglarna via Ann Albers 28 juli, 2018

Meddelande från Änglarna via Ann Albers 28 juli, 2018

Kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Vi har goda nyheter! Ni får välja era nyheter! Ni får välja era åsikter! Kommer ni att fokusera på världens ondska, bedrägerier, manipulationer, girighet och problem eller….kommer ni välja att se allt det goda som händer runt omkring er, varje dag.

Varje morgon sjunger fåglarna. Varje dag hjälper människor varandra och genomlever sina kärleksfulla dagar i tysthet. Det finns människor som arbetar med att skapa en miljövänlig framtid. Det finns människor som arbetar med att odla och laga hälsosammare mat. Det finns människor som hjälper de utfattiga. Ni lever, andas och har tak över huvudet…

Varför ägnar ni tid åt att ge mörkret er uppmärksamhet?

Några av er kommer att invända. Ni har blivit djupt programmerade till en tro på att den yttre världen har makt över er. Detta är nästan en universellt accepterad missuppfattning.

Ni känner att ni behöver ”vara medvetna” om vad som händer ”där ute”. Hur som helst kära ni, vi vill lugna er därför att det sätt som universum fungerar på är rent vibrationellt och det ni ser är den verklighet ni kommer uppleva mer och mer för varje dag. Skifta ert fokus, skifta ert liv.

Konceptet är enkelt. Men, eftersom ni har hjärnor som har programmerats till att ”se upp” och ”bli informerade” kan det kräva tid och ansträngning för att skifta ert fokus mot bättre verkligheter.

Ni kan börja med det lilla, tills ni utvecklat förmågan att fokusera mer konsekvent på tankar som gör er glada. Fokusera på allt som fungerar i era liv, allt som är bra och allt ni har att uppskatta och njuta av. Oavsett er hälsa, ekonomi eller sinnestillstånd finns det alltid någonting att vara tacksam över. Det finns alltid något gott att upptäcka. Då ni mer och mer skiftar er uppmärksamhet till det goda, kommer ni att börja uppleva det. Då ni skiftar er uppmärksamhet till universums överflöd så kommer ni att uppleva det. Då ni skiftar er uppmärksamhet till de kärleksfulla människorna, kommer ni att finna fler och fler av dem.

Vi ber inte om att ni ska låtsas att det mörka är ljust. Vi säger inte att dåligt beteende är OK eller att ni ska tolerera det i ert liv för en sekund.  Vi säger helt enkelt (i metaforiska termer) ”Ge inte mörkret någon värdighet oavsett vem det kommer igenom.”

Om era nyheter är mörka, stäng av dem. Om någon spottar ur sig ilska och du inte kommer undan, peka med handen mot marken och låt det rinna av dig, vänd dig sedan bort utan ett ord. Om ert bankkonto (eller brist på det) håller er i eländig fruktan, leta efter bevisen för universums överflöd. Ett äppleträd kan försörja ett helt område. Människor delar med sig hela tiden. ”Sök och ni skall finna. Knacka och dörren skall öppnas.”

”Vad händer där ute” är i sanning gårdagens nyheter! De skapades i vibrationen av ert kollektiva medvetande i det förflutna. Det är död energi – en avbild av vad som ”var”. Det har ingenting att göra med vad som ”kommer att bli”. Er vibration här och nu dikterar er framtid.

Vad som händer ”här inne” – inombords er här och nu – skapar er morgondag.

Välj att fokusera på det som ger er glädje och lycka. Om ni ser någonting ni inte gillar, fokusera omedelbart på något ni skulle tycka om. Ni tycker inte om bedrägerierna, manipulationerna och girigheten i världen, föreställ er då en verklighet där människor känner sig trygga i att vara ärliga och tillräckligt överflöd för att kunna leva i integritet. Ni gillar inte ovänlighet så föreställ er en värld där människor behandlar varandra med kärlek och respekt. Ni gillar inte känslan av brist så fokusera på hur det skulle kännas med överflöd.

De så-kallade ”fantasierna” är ritningar för er framtid och öppnar er för mottagande av vägledningar som kommer hjälpa er att nå dit!

Kära ni, vi har endast en nyhets ”kanal” i våra hjärtan och det är alltid ”Goda nyheter”. Vi tror på er. Vi vet att även en liten bråkdel av uppvaknade människor, som fokuserar på en ljus, glad, överflödande och vänligare framtid kan påverka hela världen.

Ni har redan gjort det! Vad som en gång hållits dolt, kommer avslöjas och bli helat. (Healed) Vi ser barnen som kommer in med passion för skapande av en bättre värld. Oavsett hur saker och ting verkar vara nu så vet vi att ni och er värld utvecklas i ett betydligt större och vackrare ljus.

Ni kan ändra era liv genom att fokusera på allt som är bra, här och nu. När ni gör det, så ger ni er själva och världen, gåvan av en ny och ljusare framtid.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

-Änglarna

Översättning: Emelie S

You may also like...