Ärkeängel Uriel via Jennifer Hoffman, 22 mars, 2017

Ärkeängel Uriel

via Jennifer Hoffman

22 mars, 2017

Varje livstid har ett själsuppdrag för healing och ett livssyfte som är planerat att bringa healing-cykeln till ett avslut. Varje healing-väg speglar din själs önskan om helhet, att få släppa taget om smärta och trauma, så att du ska kunna få uppleva glädje och frid. Din healing-resas fokus är att släppa taget om själsgrupper och karmiska cykler, så att du ska kunna bli klar med dina karmiska cykler och själsgrupper. Du kommer in i en livstid för att få healing och för att hela dig själv till helhet, men när du ser dig själv som en helare för andra, förlorar du din fokus på ditt syfte för själv-healing och blir ett syfte för andra.

Detta healing-syfte drar dig in i karmiska cykler som inte kan avslutas för de är inte dina cykler, de är den smärta och trauma som andra har skapat för sig själva och som är deras egen healing-resa. Varje människa är sin egen healer och ingen kan hela en annan. När du väl skiftar från din healing-resas syfte för att bli en healer, så stiger du in på någon annans väg och tappar den kraft som endast finns tillgänglig på din egen väg.

Önskan att bli en healer för andra uppstår delvis ur din önskan att förhindra något som skulle kunna störa mänsklighetens väg mot uppstigning. Du fruktar att utan att vara medveten om healing eller möjligheten för healing, så skulle någon kunna förhindra högre frekvenser att vara närvarande och det skulle kunna avsluta uppstigningscykeln. När du helar till helhet blir du mer medveten om andras distraktioner, splittrade energi och smärta och du önskar att de ska få känna frid, glädje och kärlek. Så du stiger in på deras väg för att bli deras healer.

Med dessa själsgrupper har du fått känna av livstider av smärta och trauma och det stämmer att många av dem har avbrutit din egen healing, så väl som att de har stört tidigare uppstigningscykler. Men denna uppstigningscykel har en ny potential och en ny energinivå, som inte tidigare har varit tillgänglig för dig. Ingen kan avbryta uppstigningscykeln, men när du blir en healer för andra avbryter du din egen rörelse mot helhet. Och det ljus som du starkt kan lysa med dämpas och förlorar sin fokus. Din egen uppstigningscykel avbryts och det tjänar ingen, varken dig eller mänskligheten.

Inspirationen för ditt helade själv är det ljus, med vilket du starkt kan skina för andra. Det finns ingen anledning att övertyga dem om behovet för healing och den är inte möjlig för dig att utföra. I stället tjänar din frid och kärlek som ett starkt ljussken av ny potential för mänskligheten, som kommer att uppmuntra andra att släppa sin smärta och se den glädje som de kan se hos dig. Ljusarbetarens roll var att hela världen genom att vara en källa för healing.

Varje healing-upplevelse speglar ditt själsuppdrag och livssyfte. Det förekommer inga förspillda eller onödiga upplevelser. Varje facett i en lärdom innehåller ett löfte om inlärning, healing, transformation och uppstigning. Du går framåt på din väg, när du släpper taget om behovet att vara en healer och när du uppmärksammar din egen healing. Alla behöver inte bli helade och bli hela förrän uppstigningen kan äga rum. Men de som är föregångarna för uppstigningen, de som har de starkaste ljusen och som är de som lyser upp världen, är de som uppstigningscykeln behöver. Var din egen healer och uppmärksamma din resa mot helhet. Var i glädje, det är ditt syfte. Då blir du en inspiration för mänsklighetens uppstigningsväg och du blir en del av det högre-dimensionella flödet av nåd, för att kunna skapa himlen på jorden för er själva, när du inspirerar världen med ditt glädjefyllda ljus.

Detta är ett kanaliserat meddelande från Ärkeängel Uriel.

 

 

www.enlighteninglife.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...