Ärkeängel Uriel via Jennifer Hoffman, 23 mars, 2018

Ärkeängeln Uriel – ni är förkroppsligad fulländning 

Av Jennifer Hoffman

Den här texten är ett budskap kanaliserat från ärkeängeln Uriel som ber oss hylla vår fulländning och omfamna våra tillkortakommanden. De är frukten av vår själs uppdrag att skapa energimässig harmoni i våra liv.

Ni är förkroppsligad fulländning, en gnista av gudomligt ljus i en mänsklig kropp. Ni får aldrig ifrågasätta eller tvivla på er fullkomlighet, för den är en grundläggande andlig sanning som inte kan ifrågasättas. Ändå skapar er önskan att ”vara” perfekta så mycket rädsla, sorg och maktlöshet, när ni inte uppnår den nivå av fulländning ni ser hos andra. I stället för att ifrågasätta er fullkomlighet bör ni ifrågasätta er uppfattning att ni inte är fullkomliga. Varför gör ni detta till er sanning, när hela universum stöttar er som hela, fullkomliga gnistor av gudomligt ljus? Om ni tror på att Källan är fullkomlig kan ni inte ifrågasätta er egen fullkomlighet. Ni är fulländade på varje sätt nu, låt detta bli er nya sanning.

Du börjar tro att du själv är ofullkomlig när du jämför dig med andra och ser att du inte åstadkommit lika mycket som de eller är lika framgångsrik som de. Du har inte vad de har, eller gör inte vad de gör. Var det din avsikt att manifestera de här sakerna i ditt liv? Och skulle du bli fullkomlig, lycklig, hel och felfri om du ägde dem? Fulländning kan se ut på många olika sätt. Vad har du åstadkommit fram till idag som varit fulländat? Allt, eftersom fulländningen bor inuti dig – inte i hur väl du kan härma andra. Den är en del av vad du är.

Ni önskar er fulländning för att slippa andra människors kritik och fördömanden. Men de dömer er fulländning, inte era tillkortakommanden. De som dömer ser er som mer ”perfekta” än de själva. Deras kritik och klander speglar deras avundsjuka och deras egna tillkortakommanden. Ni kan inte undvika fördömanden från de här människorna, men ni kan låta bli att begränsa er själva och er medfödda fullkomlighet genom att inte tro på deras fördömanden.

Att utföra din själsuppgift gentemot Källan och mänskligheten är ditt livssyfte. Dess grund är att förändra dina ”ofullkomliga” energier – trauma, lidande och smärta – till läkedomens, helhetens och harmonins fullkomlighet. Själens uppdrag handlar om att du ska fullända det i dig som är ofulländat – de själsliga såren och karman du skapat och som du nu håller på att läka och avsluta. Det är dina ofullständiga delar, blockeringarna av det gudomliga energiflödet, som skapar livssyftet på din resa mot fulländningen. Ändra er definition av fullkomlighet till harmoni och helhet för kropp, sinne, känslor och ande i stället för att se detta som ofullständigt. Det harmoniska flödet av energi in i och genom ditt liv, flödet som ger upphov till en obegränsad ström av mirakel, aktiveras när du förflyttar dig från ofullkomlighetens obalans till harmonins fullkomlighet. Det är sann fulländning.

Du tjänar Källan och mänskligheten genom att fullborda din själs uppdrag att slutföra din väg av läkedom, helhet och harmoni. Du fullgör din själs uppgift på många sätt varje dag och det är din gåva till mänskligheten. Varje steg du tar mot läkedom för dina själsliga sår vidgar din frekvens och vibration. Att fullborda ditt uppdrag att läka utvidgar samtidigt din fulländning. Och det är din vägs ofullkomlighet som skapar din resas fullkomlighet.

Hylla din ofullkomlighet som resan till harmonins fulländning, din läkande resas fullbordan. Kom ihåg att som en gnista av gudomligt ljus kan du inte vara ofullkomlig. Till och med ofullkomligheten hos dina själsliga sår, din läkande resa och din rädsla är fullkomliga. Ni uppfattas som fullkomliga av varje varelse i universum. Fira er fullkomlighet och uppnå samklang med er gudomlighet. Omfamna fullkomligheten i vilka ni är som er andliga sanning så kommer ni att uppnå fullkomlighet.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...