Ärkeängel Uriel via Natalie Glasson, 24 januari, 2020

Ärkeängel Uriel

Audiolänk: https://sananda.website/archangel-uriel-via-natalie-glasson-january-24th-2020/

Fredsskaparen av Ärkeängel Uriel

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Jag, Ärkeängel Uriel, kommer hit med vibrationer och ljud från Änglarna, för att omfamna er. Vänligen förstå att Änglariket finns närvarande för att stödja, älska och inspirera er. När ni än önskar så kommer Änglariket att finnas som stöd, för att uppmuntra er att upptäcka, och ta er till ert inre av kraftfull osjälvisk kärlek. När ni känner att ni inte kan älska er själva, uppmana Änglariket att stötta er med kärlek, tills ni kan ansluta till er inre kärlek igen. När ni känner att det är omöjligt att älska en annan person, eller till och med världen omkring er, kalla då på Änglariket för att stötta er med kärlek, tills ni kan hitta uttrycket av kärlek inom er igen. Ni behöver inte alltid handla eller reagera på kärleksfulla sätt. Nyckeln är att ni behöver veta om när ni inte är anslutna till kärleken, er kärna. Detta kan bero på att ni känner er sårade, dömer er själva eller någon annan, är rädda eller av någon annan anledning. Då ni demonstrerar er andliga kapacitet så visar ni att den inte kommer från kärlek, och då behöver kärlekens grund förändras genom att kalla på Änglariket, vilket då leder er tillbaka till er kärleksfulla sanning. Vänligen vet att ni har mitt/ vårt stöd för evigt.

När jag, Ärkeängeln Uriel, hälsar er, för jag fram Änglarnas vibrationer av fred. Vi finns i en era av ökat ljus på grund av 2020-år Ljusblixt, som kraftfullt fortsätter sin resa genom Jorden och Skaparens Universum. När ljuset ökar så avslöjar sig många skapelser av sig självt. Närvaron av fred byggs i ljuset, vilket ger varje person en stor möjlighet att helt väcka upp och aktivera sitt förkroppsligande av fred. En resa för utforskning i närvaro av och skapande av fred, finns nu tillgängligt inom er. Således påverkas uppstigningsprocessen starkt för alla, väver in freden i varje människas andliga uppvaknande. Fred behövs i varje persons skapelse, oavsett om dessa skapelser är för dem själva eller världen. När freden finns närvarande, tillåter ni att hela er varelse vibrerar med en annan frekvens. Denna frekvens liknar ett alarm eller en magnet, som inte bara drar er till att vara mer närvarande hos Skaparen, den väcker också er medvetenhet om Skaparen inom er.

Fredens uppvaknande skapar en ny vibration, en ny verklighet. Är ni redo att utforska och omfamna närvaron av fred inom er?

För att få kontakt med närvaron av fred inom er, så finns det ett behov av kontemplation och inre fokus/ reflektion. Er anslutning och ert förkroppsligande av fred är en upptäcktsresa. Ni kan prata om fred, ni kan fokusera på att skapa fred inom er eller till och med be oss från Änglariket, att stödja er för att uppleva fred. Men ni kommer inte riktigt att ansluta till er egen inre fred, förrän ni inser att er inre fred är en konstant resa av upptäckter. Detta är en process för att söka och förverkliga er själva på nya nivåer av fred; erkänna freden i allt ni är och gör. Medan ni också inser att freden inte är densamma i varje situation eller person. Därför kräver freden inspektion med fokus på syntes. Jag, Ärkeängel Uriel, vill dela några frågor som ni kan ställa inom er, för att uppmuntra och ytterligare inspirera er resa med er inre närvaro av fred.

  • Vad är närvaro av fred och hur upplever jag den?
  • När upplever jag närvaron av blommande fred från min varelse? Vad gör jag när jag upplever den?
  • Var skapar och upplever jag just nu närvaron av fred i mitt liv/ yttre verklighet?

Med varje fråga och inre reflektion inbjuder jag, Ärkeängel Uriel, er att erkänna fredens vibration, dess inverkan och hur den tjänar er.

Fred är ett kraftfullt verktyg för skapande.

När ni har fokus och avser att skapa och manifestera fred, så rör ni er i harmoni med skapelsens vibrationer och ljud. Ni blir Skaparens energi för skapelse; ankaret och designern inspirerad av Skaparen. Skapandet flödar genom er, vilket betyder att allt är möjligt och kan manifesteras. Fredens vibration ger er förmågor att skapa den verklighet ni vill uppleva; detta beror på en fördjupad klarhet i ert sinne och en koppling till sanningen om er själva. Om fred är ett kraftfullt verktyg för att stärka era skapande förmågor, behöver ni förstå att den är nödvändig för att skapa mer fred i ert liv, och kommer då att stärka er förmåga att skapa och manifestera era drömmar. Därför inbjuder jag, Ärkeängel Uriel, er att inom er ställa frågan, för att uppmuntra och ytterligare inspirera er skapande resa med fredens närvaro.

  • Var inom mig/ i min inre värld, behövs skapandet eller blomningen av fred?
  • Var i min yttre värld/ verklighet behövs skapandet eller blomningen av fred ?

Dessa frågor får er att förstå var ni kan plantera frön av fred inom er och i ert liv. Kom ihåg att ni är skapare av fred; ni kultiverar och inspirerar er själva och andra. Ni uppmuntras att erkänna fred som en kreativ kraft inom er och i er verklighet.

Fred är att vara ett med allt.

När ni är förkroppsligande och skapar fred, så upplever ni en vacker harmoni av att  vara synkroniserad med allt inom och omkring er. Denna harmoniska syntes skapar era kreativa förmågor. Fred och liv blir en dans för enighet med Skaparen, och erkänner skaparens närvaro i allt inom och omkring er. Då utövar ni skaparens kraft och får tankarna från energin att bära frukt. För att detta ska bli er verklighet, så är det nödvändigt att sluta fred med er själva och världen omkring er, inkluderat era egna skapelser, vilket innebär ert förflutna. Att utöva fred är att skapa fred. För att fred ska skapas, krävs förlåtelse, acceptans eller tillit/ tacksamhet. Ni kanske upptäcker att andra kvaliteter eller energier behövs, även om det ofta är de tre nämnda som hjälper till att manifestera och få freden att blomstra. Jag, Ärkeängel Uriel, inbjuder er att ställa er själva följande frågor, för er fortsatta resa med fred.

  • Vad skulle vara till fördel för att skapa fred inom min varelse?
  • Vad skulle vara till fördel för att skapa fred inom min verklighet, yttre värld, mitt förflutna och mina skapelser?

Fred är erkännandet av fusionen med och som Skaparen.

En av de mest kraftfulla och transformerande frågorna ni kan ställa till er själva är:

Är jag redo att sluta fred med Skaparen?

Detta betyder att det finns ett behov inom er av att förlåta, acceptera eller lita på Skaparen. Många kanske känner att detta helt enkelt inte gäller dem, eftersom deras djupaste önskan är att vara en med Skaparen. På många sätt är det inte er koppling till Skaparen som kräver healing, det är kopplingen till er själva som en återspegling av Skaparen. Sådan healing kan skapa skiften i själva kärnan inom er, vilket påverkar hela er existens och verklighet. Ofta finns det inget behov av att veta eller förstå detaljerna i vad som kräver förlåtelse, acceptans eller tillit vad gäller Skaparen. Om ni bara anger att ni är redo att skapa fred med Skaparen och att hålla detta fokus, så kan ni skapa ett kraftfullt uppvaknande inom er. Följ bara med uppvaknandet om det sker, eftersom det kommer att leda er in i ett tillstånd av en djupare fred, än ni tidigare har upplevt.

Ni är Fredsskaparna; skaparna av fred för er själva, allt och uppstigningen. Det är dags!

Änglarnas kärlek och fred,

Ärkeängel Uriel

Översättning:Maggan

Du gillar kanske också...