En Mästare i Kristallriket via Carina, 25 januari, 2020

En Mästare i Kristallriket genom Carina 2020-01-25

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

Ni ära alla kallade att vara exakt den som ni är. Ni har kommit igenom en stor vändpunkt på jorden som vi alla väntat på under många människoår. Vi har aldrig tvivlat på er förmåga och vi har alltid sett och vetat att ljuset inom er expanderat kraftigt varför ni varit garanterade en plats i den Nya Världen.

Jag är en mästare i Kristallriket och jag önskar förmedla en del av den sanning ni nu lever i, ur mitt perspektiv från de högre rikenas sfär.

Jorden har en gåva att vara exakt den som jorden är. Ni har en gåva att vara exakt den som ni inom er är. Jorden och ni har under era liv på jorden mästrats av mörker samtidigt som ni har tagit kvantumsteg framåt i er kraftfulla utveckling i ljuset. Alla har ni kämpat och stretat för att till slut komma till den punkt där ni nu är.

Ni står nu stadigt i ett kraftfullt centrum av er själva. Ni har haft mängder av gamla cellminnen och karman att göra upp med och ni har tappat balansen många gånger för att, när ni legat ner på marken och mått som sämst, återigen lyckats resa er och återta er position i centrum av ert eget ljus.

Med dessa ord vill jag förklara för er vilken enorm kraft ni besitter inom er själva. Vi upplever att ni ofta glömmer bort den genom att ert fokus fram till nu ofta legat på det som ni kan se med era fysiska ögon, utom de stunder ni mediterat så klart. Förstår ni vad jag vill säga er här? Ni ÄR kraftfulla! Faktum är att ni är så enormt kraftfulla att inget mörker i världen har kunnat besegra er även om ni känt att ni inte orkat längre. Ni är kraftfulla och er kraft sitter i ert bröst som en stark sol. En sol som aldrig någonsin kan slockna, en sol som under de senaste åren lyst allt starkare allteftersom era karman och cellminnen gett vika.

Det finns alltså en kraftstation inom er som nu har börjat växa i explosionsartad takt. Kraftstationen påminner om den sol som ni ser på himlen de dagar som molen inte täcker den. Ni har haft mängder av moln som täckt er sol inom er. Molen har bestått av gamla föreställningsramar som varit konstruerade utifrån tidigare liv när ni varit fördömda och förtryckta och lärt er att ni inte är värda att leva ett liv i frihet. De har också bestått i en lågfrekvent sanning om att ni har ansvar för andra människors olycka och att ni på intet sätt ska tro att ni är något stort eller ta plats. Många kvinnor har fått jobba med karman som talat om för dem att kvinnor inte har rätt till en plats i samhället som är lika mäns. Kvinnor har också fått kämpa med att rättfärdiga sina kroppar som de är utan att behöva späka sig eller göra annan skada på sina redan perfekta kroppar.

Molnen på er inre himmel har nu gett vika ett efter ett. Ni har i många av era karman varit nere på botten och vänt och molnen har försvunnit för gott. När molnen försvinner är det lättare för er att dagligen känna er kraft och låta den styra ert liv och leverne på jorden.

Ni har nu kommit in i en tid som vi i de högre rikena kallar jordens vändpunkt. Med vändpunkt menar vi att ni fram till årsskiftet 19/20 har ägnat er åt att rensa mörkret och expandera ljuset INOM er själva. Ni har byggt upp er själva med ljus på insidan och rensat ut det gamla för att nu kunna börja expandera ert ljus utanför er själva, dvs i ert fysiska liv.

Under de gångna åren har ni endast haft smala vägar att gå på rent fysiskt på jorden där ni kunnat må bra. Jag skulle vilja beskriva ert liv på jorden fram till slutet av 2019 genom en bild av en skiva rå entrecote. Bildligt vet ni att denna typ av kött är ganska mörkt i sin karaktär med ljust insprängt fett i hela köttskivan. Ni har genom er ljusa kraft i ert bröst hållits på plats på de ljusa smala vägarna på jorden (entrecotén). Ni har under resans gång kämpat hårt för att slippa gå på de smala ljusa vägarna och få vara med och leka livet med alla andra som levt ett så kallat vanligt liv på jorden, d v s i de mörka partierna på bilden av köttskivan. Ni har trånat efter ett traditionellt förhållande, ett traditionellt jobb, traditionella familjerelationer etc. Ni har varit arga, frustrerade och besvikna för att inget har hänt i ert liv. Ni har levt som i ett tomrum på jorden och ni har stundtals känt er misslyckade och varit mycket ledsna över det.

Men nu vill vi säga er att ni kommer att bli tacksamma över er själva och era tidigare val här på jorden. Ni har genom er ljusa kraft lyckats hålla er kvar på dessa smala ljusvägar trots att ni med era mänskliga delar kämpat för att få ta del av ett tredimensionellt liv på jorden. Man kan säga att en osynlig kraft hållit er på plats på dessa smala vägar trots att ni som människa gjort allt för att slippa dem och få ta del av allt det som ni ser andra har. Den ljusa kraften inom er är i ständig kontakt med de högre delarna av er själ och era guider har till uppgift att hjälpa er verkställa den plan som ni tagit med er hit.

Ni ska veta att ni är de på jorden som nu ska börja visa de stora massorna vägen in i den Nya Tiden. Ni ska veta att ni är de på jorden just nu som gjort flest inkarnationer på jorden i förberedande syfte att ta plats som ledare i den Nya Tiden. Ni har aldrig varit misslyckade. Ni har varit lyckade och ni har varit kontrollerade av en högre kraft inom er själva. Ni har trots idoga försök att bryta er loss från ert ljus till förmån för en tredimensionell relation, ett tredimensionellt familjedrama eller ett tredimensionellt liv i övrigt på jorden, inte lyckats då kraften inom er är så stark.

Ni kan alltså luta er tillbaka nu och känna er mycket lyckosamma och lyckade. Ni kan framför allt känna en starkt tillit till er egen kraft som trots att ni försökt med alla medel att bryta er loss från den inte har lyckats. Ni ÄR kraftfulla och ni ÄR av ljuset.

Med dessa ord ber jag er nu att acceptera er egen kraft och tillåta de karman och cellminnen som ni bär på att rensas ut för gott. Jag ber er höja er själva till skyarna för allt det jobb ni gjort inom er själva och som nu kommer att komma till sin rätt på jorden. Jag vill också att ni föreställer er att de ljusa smala vägarna som ni gått på nu kommer att bli bredare då ljuset på jorden kraftigt höjts upp.

Under 2020 kommer det att bli lättare för er att leva i ljuset på jorden då de smala ljusvägar som ni varit hänvisade till nu kommer att breddas rejält i takt med att era och andras karman löses upp. Bildligt kommer jorden att förändras på så vis att ljuset rent fysiskt kommer att ta mera plats och då kommer mörkret att få backa tillbaka. Ni får mer ljus, flera ljusa platser att leva i på jorden. Fler arbetsplatser rensas upp och förblir ljusa hela tiden, fler demokratier kommer att skapas vilket gör det lättare för människor att leva. Allt kommer att förändras i en takt som är helt perfekt för er alla.

Kom ihåg att ni när starkt förbundna med oss genom ert ljusa kraftfält. Be oss om assistans när ni behöver. Ni är vår förlängda arm på jorden och vi är era guider när ni så önskar. Tack!

You may also like...