Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 24 januari 2020

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 24 januari 2020

 

24 januari 2020. Mike Quinsey

Ni måste bara lära er om de väntande förändringarna i världen för att inse att något stort pågår, eftersom till skillnad från säsongsförändringar finns det störningar och omvälvningar av en storlek som aldrig riktigt har setts i er senaste tid. Moder Jord ropar nästan åt er att förberedelserna måste gå vidare för att göra er redo för ännu större förändringar som kommer med Händelsen. Ju längre tid det tar för Mänskligheten att erkänna nödvändigheten av förändringarna, desto svårare blir det att hantera dem och undvika traumatiska händelser som oundvikligen kommer att följa. Genom att förutse vad som behövs i beredskap för framtiden kan en väg följas som kommer att förbereda vägen med minsta påverkan på folket. Ett världsomspännande beslut måste fattas att gå samman och dela ansvaret för att se till att framsteg görs med minsta möjliga skada på Jorden själv.

Förändringsenergierna känns överallt och även om utgången inte är allmänt känd känner folk att något stort kommer. Många har redan viss kunskap om Händelsen men det är inte känt exakt när den kommer att inträffa. Det finns dock en känsla av att mänskligheten måste ta itu med de potentiella händelserna för att minimera skadorna både på människor och på djur. Vi vill inte framkalla rädsla men potentialen för förändringar blir tydligare när klimatförändringarna redan tar sin tribut. När ni tar dessa varningar på allvar, kommer vi i vår tur att göra vårt bästa för att vägleda er, men det är upp till er att ta de första stegen, för även i dessa tider är er fria vilja viktigast och hedras.

Tyngdpunkten ligger nu på fredliga handlingar och användningen av er rikedom för att stärka händerna på dem som leder vägen. Lyssna på vad de har att säga och ge dem det stöd de behöver i den form som krävs. Det finns ingen anledning att fortsätta investera pengar i döda företag. Använd dem istället för att bana vägen till en mycket bättre värld som kommer. Förändringstakten snabbas upp och människor kommer att förvänta sig att stormakterna kommer tillsammans och leder vägen i en världsomfattande fredlig handling. Ni kommer att ignorera det på egen risk, men vi hoppas att ett ”väcknings” -samtal kommer att väcka många till handling som kommer att sätta Mänskligheten på en väg som förutser vad som behövs. Kraven på era resurser kommer gradvis att bli större och mer sötvatten kommer att behövas för att förhindra katastrofer i områden där det redan håller på att bli ont om det. Ni borde kanske titta på att behandla havsvatten för att göra det till dricksvatten, men inte med era nuvarande kostsamma avsaltningsmetoder, när effektivare och mycket billigare metoder är kända.

Det kommer att vara svårt att övertyga ”big business”. De måste också ändra sig för att hjälpa Mänskligheten att komma igenom den kommande perioden, eftersom ingen kommer att undantas från effekterna i samband med den. Men med god vilja och en förnuftig inställning till de problem som uppstår kommer den minsta skadan att uppstå. För vår del kommer vi som alltid att försöka stimulera organisationer och människor som är i stånd att direkt hjälpa er i tider när ni är i nöd. Det är klart att det finns sätt att beräkna era behov i förväg och i vissa fall spara för en ”regnig dag”. När allt kommer omkring har ni nu teknologierna för att förutse era behov, oavsett vilken form de kan ta. Ni är i vägkorsningen för förändring, och en väg leder till kaos, medan den andra leder till framgång. Det kanske inte blir lätt men med beslutsamhet och välvilja finns det i själva verket ingenting som ni inte kan åstadkomma.

Självklart kommer effekterna av förändringar att skilja sig från ett land till ett annat och till och från en stad till en annan, så du måste vara uppmärksam på tecken på aktivitet som påverkar dig och vidta åtgärder i enlighet därmed. Väderprognoser är väl avancerade så ni bör kunna förbereda er för ovanliga tider och vidta åtgärder för att se till att ni är beredda. Livsmedelsförsörjningen kommer alltid att vara sårbar och en liten back-up för brist skulle vara klokt.

Ni kanske har lagt märke till att små samhällen verkar klara sig bättre i tider av nöd och detta kan bli det normala under de kommande åren. I själva verket har ni så många potentiella förändringar framför er att ni kan bestämma att liten är vacker ändå. Det finns inga regler för att täcka det oväntade, men sunt förnuft borde råda. Trots allt har de flesta av er redan gått igenom svåra perioder och till och med krig, och vet hur ni kan förutse era behov och tillgodose dem.

Förlora aldrig det faktum att det finns galaktiska entiteter med stor erfarenhet som övervakar er utveckling. De vet planen för Människan, och deras närvaro säkerställer att ni skyddas och ges alla möjligheter till framgång. De har befogenhet att vidta åtgärder när det är nödvändigt för att säkerställa att ni så långt som möjligt följer planen, för att säkerställa framsteg och inte låta den stagnera eller värre att upphöra. Därför när livet verkar slumpmässigt och meningslöst, inse att det fortfarande finns en plan som fungerar och att ni kommer tillbaka till den så snart som möjligt. Var och en av er har många guider, och vissa är särskilt utvalda för den visdom och kunskap de har. Så du är inte ensam i din strävan efter andliga framsteg så ta del av de uppmaningar du får när du befinner dig i dina tysta stunder som meditation.

Låt inte negativiteten runt dig påverka ditt liv eftersom du har en plan, även om du personligen är omedveten om den, och händelserna i ditt liv är förutbestämda så att du får alla möjligheter att utvecklas. Förstå att varje gång du inte når en nivå som leder dig till uppstigning så kommer samma möjligheter att komma upp igen, men det kommer att förlänga antalet år som du förblir på den lägre vibrationsnivån. Framstegen lyfter dina vibrationer och håller dem på en högre nivå, där uppstigningen blir automatisk, och det är ditt mål. Du kommer att få det mest underbara livet och frihet från negativiteten som för närvarande finns omkring dig.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma inre koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...