Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 2 februari 2022

 

 

Ärkeängel Zadkiel: Att Vara i Tjänst För det Högsta Goda

2 februari 2022

 

Av Linda Mary Robinson

https://tinyurl.com/2p8swhzt

 

Hälsningar Älskade Ni,

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Ametist, och vi hälsar er med kärlek. Idag vill vi diskutera att stå till tjänst för det högsta goda.

Det finns många sätt att vara till tjänst. Varje Varelse har ett unikt uppdrag och talangerna och förmågorna att utföra det. Att vara till tjänst när du utför ditt uppdrag får ditt hjärta att sjunga.

Även om varje uppdrag är unikt, finns det aspekter av att vara till tjänst som är en del i varje uppdrag.

För det första, att hålla ditt eget energifält rent förbereder dig för att utföra ditt uppdrag. När du håller ditt energifält rent kan du stiga till en högre frekvens. Detta lyfter ditt arbete till en högre nivå. Det låter dig också vara ett levande exempel för andra.

Hur du uppför dig i det dagliga livet kan ha stor inverkan på andra. När dina handlingar och ord är kongruenta visar detta att du är äkta och autentisk. Du gör vad du säger. Att hålla ditt energifält rent hjälper till i denna process.

Det finns många sätt att hålla ditt energifält rent.

Du kan börja med att sätta din avsikt för det högsta goda för alla. Detta höjer din frekvens och tillåter också de högre världarna att arbeta med dig på ditt uppdrag.

Bestäm vilka egenskaper du vill förkroppsliga. De kan inkludera kärlek, vänlighet, medkänsla, förståelse, styrka, autenticitet och många andra. Vad du än väljer kommer att fungera som din riktlinje.

I slutet av varje dag kanske du vill granska dagens händelser och dina handlingar. Du kan avgöra om du agerade i enlighet med dina ideala egenskaper. Detta gör att du kan bestämma om du vill göra några justeringar i framtida situationer. Förlåt dig själv och andra för allt som inte är i harmoni med dina ideal. Rensa sedan dig själv och situationen med den Violetta Flamman.

En annan del av att hålla ditt energifält rent är att tänka positiva tankar. Att fokusera på dina ideala egenskaper kan hjälpa till med detta. Omge dig med positiva saker, som upplyftande böcker, inlägg, podcasts eller musik. Välj de metoder som resonerar med dig, och känn inte att du måste göra det som alla andra gör. Att ha en metod som du gillar kan få ditt hjärta att sjunga.

En andra komponent i att vara till tjänst är att höja sig över striden när man observerar händelser. Var en fristående observatör.

När du observerar situationer ur ett tredjedimensionellt perspektiv är synen mer begränsad, och känslomässiga aspekter kan vara inblandade.

Att se på situationer från ett högre perspektiv gör att du kan se många fler aspekter. Eftersom du kan se olika synpunkter på den här nivån är det mer sannolikt att du förblir en fristående observatör. Du kan känna medkänsla för var och en av de olika aspekterna.

En tredje komponent i att vara till tjänst för det högsta goda är att sända Kärlek till alla Varelser. Gudomlig Kärlek är en universell vibration.

Alla vill bli älskade, även om deras handlingar inte alltid avspeglar det. Vibrationen av kärlek är helande, lugnande och harmonisk. Att sända Kärlek är att dela Skaparens Gudomliga Kärlek.

När du sätter din avsikt att sända Kärlek, återspeglas det i ditt energifält och gynnar alla omkring dig. Det ges utan några förväntningar på vad som kommer att returneras. Det är helt enkelt att dela vibrationen av Gudomlig Kärlek. Yttre uttryck för kärlek kan innefatta saker som att le eller säga vänliga ord.

Att uttrycka Gudomlig Kärlek på både en inre och en yttre nivå utstrålar din Kärlek och ditt Ljus genom alla dimensionerna.

Ju mer du fokuserar på Gudomlig Kärlek, desto högre kommer din egen vibration att stiga, och du kan vara till ännu större tjänst.

Mina kära, vi är glada att ni står till tjänst för det högsta goda.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeänglarna Zadkiel och Ametist,

…och vi omger er med Kärlek.

Och så är det.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...