Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 30 juni

Unknown

Meddelande från Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson

30 juni 2016

Enhet och Kärlek

Hälsningar Kära Ni

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med den Heliga Lady Ametist, och vi har sällskap av en skara från den Änglalika Sfären av Ljus. Vi kommer till er som en grupp för att förevisa konceptet av Enhet och Kärlek.

Det finns ingen åtskillnad eller separation i de Högre Sfärerna. Vi är en del av den stora Enheten, precis som ni är. Vi har var och en våra specialområden, precis som ni har på Jordplanet. Ni kan känna oss som en speciell vibration eller genom vårt arbetes specialområde. Vi är alla en del av Skapelsens väv. Om en tråd tas bort blir det ett hål. Ingen tråd är viktigare än någon annan. Varje tråd spelar sin roll i den stora Skapelsens plan. När vi för samman våra individuella delar bildar vi en komplett bild av Skapelsens Enhet. Den kvalitet som för oss samman är Kärlek.

Kärlek är en övergripande kvalitet som ligger bakom och förenar varje del i väven av Ljus som ni kallar Universum. Kärlek är den starkaste kraften som finns. Som individuella enheter av Ljus i de Högre Sfärerna vet vi att vi ska göra vår del så fullt och bra som vi förmår, för vi är en integrerad del av helheten. Det pågår ingen tävlan utan snarare ett samarbete för att föra vårt Ljus till den fullaste och ljusaste möjliga nivån. När våra Ljus kombineras upplever ni Ljuset och musiken från sfärerna. Då det betraktas på långt håll verkar detta Ljus vara utan sömmar tack vare den stora Kärlek och samarbete som vi utstrålar.

Tiden är inne för er på det Jordliga planet att efterlikna samma kvaliteter som visas i de Högre Sfärerna. Ingen Varelse på Jorden kan existera ensam. Ingen Varelse på Jorden har alla färdigheter och kvaliteter i exakt samma proportioner. Varje Varelse på Jorden har ett vackert uppdrag att bidra så er planet kan stödja det högsta bästa för alla. När ni inser att ni har ett unikt uppdrag kan detta börja stimulera en önskan inom er för det högsta bästa. Ni vill det högsta och bästa goda för allt. I verkligheten finns ingen riktig åtskillnad mellan er och er granne. Det är bara olika nivåer på uppdraget.

Ni har alla en del i att skapa och bibehålla er miljö av välmåga. Om alla människor hade samma yrke skulle många områden bli eftersatta. Många delar av ert dagliga liv skulle bli otillfredsställda. Till exempel kan en skicklig snickare konstruera och bygga hus som skyddar er från elementen. Dessa strukturer är också vackra platser som ger själen näring. Andra människor är kanske skickliga helare medan några är briljanta vetenskapsmän som uppfinner saker som gör era liv lättare. Andra åter kan erbjuda affärsställen där ni kan få tag på varor och service. Om någon av dessa färdigheter togs bort skulle era dagliga liv inte ha den innehållsrikedom som ger er möjlighet att fortsätta framåt på er väg.

Tiden är inne för var och en av er att ära och uppskatta er själva och alla människor som bidrar till det större goda för helheten. Startpunkten för detta är att vända sig inåt och fokusera på den Gudomliga Gnistan inom. Detta är Gnistan av Ljus som bebor ert hjärtcenter. Det är den delen av er som sammanbinder er med Allt Som Är. Det är den delen av er som sammanbinder er med varje annan Varelse.

Er Gudomliga Gnista består av Kärlek och Ljus. Ju mer ni fokuserar på er Gudomliga Gnista desto starkare lyser den. Den ökar den Universella Kärlek ni känner. Den blir en bro mellan de skenbara skillnader som till det yttre framträder hos raser, religioner, kulturer eller andra faktorer. Ni börjar istället fokusera inåt från ert hjärtcenter och er Gudomliga Gnista för att ansluta till hjärtcentret och den Gudomliga Gnistan hos andra. Då detta sker börjar ett förverkligande av Enhet och Kärlek ta form. Med fortsatt fokus på er Gudomliga Gnista bli ni medvetna om att ni alla kommer från samma Skapare och att ni alla är en del av den Stora Skapelsen. Ni har alla er del i att bibehålla en medvetenhet om den Enhet och Kärlek som är del av varje människas roll.

Ett önskande om det högsta bästa för allt kan förstärka denna energetiska anslutning då den sprider sig över planeten och genom Universum. Mina Kära, vi uppmuntrar er att varje dag ägna tid åt att reflektera över denna Enhet och den stora Universella Kärlek som sammanbinder er alla. Vi är med er då ni blandar era kärleksfulla energier i den stora väven av Enhet och Ljus.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och den Heliga Lady Ametist, tillsammans med en skara från den Ängalika sfären av Ljus… och vi omger er med Kärlek. Och så är det.

All rights reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com.

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...