Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 31 december 2017

Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson,

31 december 2017

 

Hälsningar Älskade Ni,

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med Archeia, den Heliga Lady Ametist, och vi hälsar er med Kärlek. Idag vill vi tala om avsikten med fokuserat Ljus.

Ni lever i en tid av stora möjligheter. Mycket ny och högre vibrationell energi kommer fram på er planet, och ni kan styra hur ni vill forma denna energi, för att möta era mål och tillstånd av att vara, då ni utvecklas på er andliga väg.

Det finns inget rätt eller fel sätt av utformning. Det är helt upp till er själva hur ni använder den. Det viktiga är att vara tydlig om hur ni vill använda den, och vilket resultat ni vill ha.

Det finns flera punkter att tänka på gällande den nya energin. Den kommer i en neutral form. Det finns inga förutbestämda resultat. Den har stor potential att manifestera den gestaltning ni önskar. Eftersom den är av högre kvalitet och rör sig mycket snabbare, kommer manifestationen att ske snabbare än förut. Därför är det mycket viktigt att vara tydlig med det ni vill ha.

Det är inte till någon hjälp att uppehålla sig vid saker som kan vara mindre bra för er själva eller andra. Oavsett vad ni riktar in er på så börjar energin formas i era tankar, särskilt om de åtföljs av starka känslor.

Det första ni bör tänka på är att vara tydliga med vad ni vill manifestera. Det ger en tydlig avsikt.

Det finns många områden att välja på. Ni kan tänka på aspekter för er fysiska kropp, familjen, vänner, karriär, den andliga vägen eller något annat område som är viktigt för er. Det kan komma upp ett område som pockar på er uppmärksamhet, när ni börjar denna process

Till exempel, kanske ni bestämmer att ni vill fokusera på er andliga väg. Ni kanske funderar på att lägga till en ny andlig övning, eller så kan ni ompröva det ni för närvarande gör, för att granska om det passar de ni är just nu. Kom ihåg att ni ständigt utvecklas, och det är viktigt att allt ni väljer inom något område, känns rätt för just er.

I processen av granskning kanske ni vill överväga olika alternativ. Det kan jämföras med idékläckning. När ni överväger ett alternativ, tänk efter hur det känns för er, då ni ser er själva i det. Lyfter det upp er och gör att ni vill ta det till er? Eller får ni en känsla av rädsla? Det sätt ni känner när ni ser på er själva i den här övningen, kommer att ge er en ledtråd om huruvida ni vill lägga till det eller inte, eller om det kanske redan är något ni gör, för då kan det hjälpa er att bestämma om ni vill behålla det eller inte.

Ni kanske vill överväga att lägga till ett område, eller kanske bestämma er för att fokusera bara på ett enda för tillfället.

När ni väl har bestämt vad ni vill manifestera, tala då tydligt om avsikten. Fokusera fram en bild i ert sinne, på er själva i den situationen.

Om ni till exempel vill avsätta en tid för meditation, säg då tydligt till er själva, ”jag mediterar dagligen”, eller vad som helst ni vill lägga till. Se er själva välja den tid på dagen, som fungerar bäst för er. Se er själva sittandes på en tyst och lugn plats, som inbjuder till meditation. Tänk att ni känner er avslappnade och glada, när ni njuter av er meditationstid. Se er själva i slutet av meditationstiden, då ni känner er andligt uppfyllda av den tysta föreningen.

Detta bestämmer er avsikt och ert fokus i övningen. Ju mer ni kan föreställa eller se er själva, desto starkare blir avsikten och fokuset.

När ni lägger till känslor i er visualisering, blir den ännu starkare och kraftfullare. Er avsikt att avsätta en tid för meditationen blir rotad i ert sinne. Ju mer ni fokuserar på det, desto starkare blir det.

När ni börjar lägga till åtgärder till er avsikt, ökar kraften ännu mer. Om er avsikt är att meditera, varje gång ni då sitter på er meditationsplats och faktiskt mediterar, byggs energin på och fokuset på er avsikt ökar.

Ni har gått igenom en cykel för att ställa in avsikten och lägga till fokuset. Ni har granskat möjligheterna, övervägt och valt det som känns mest som ni. Ni har tydligt angett er avsikt. Ni har sett er själva vidta åtgärder, och känt belöningen över att ha gjort det. Då har ni faktiskt gjort det som behövs, och det har förstärkt er avsikt.

Det är viktigt att fortsätta att bestämma avsikten i praktiken, tills det blivit en vana. Ju mer ni gör det desto kraftfullare blir det. Ni kommer att ha applicerat Ljuset och styrkan då ni bestämt avsikten, och stärkt den med fokusering och beslutsamhet.

Vi är glada att ni bestämmer avsikter för det ni vill manifestera på er väg. Vi är med er när ni tar er igenom den här processen.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Archeia, den Heliga Lady Ametist

… och VI omger er med kärlek

Så är det.

– Linda Robinson

 

x http://personalpathwaysoflight.com

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...