Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 februari 2022

 

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

2 februari 2022

Vem Ska Ni Tro På Angående Nuvarande Händelser? – Det 9D Arkturiska Rådet

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi lyssnar på den retorik som hela tiden framförs på Jorden, och vi vill att ni ska veta att oavsett om ni får ert perspektiv från något ankare på de vanliga nyheterna, eller från någon på sociala medier eller YouTube, så får ni bara deras perspektiv. Ni får en persons synvinkel på något och ni kan acceptera det som ett faktum, som sanning, om ni vill, men ni behöver inte acceptera bara en åsikt, en synpunkt. Ni kan dra er undan från hela situationen och se på den från alla vinklar för att få en översiktlig syn på ämnet i fråga.

Ni behöver inte ge bort hela er makt till en person eller en grupp för att de argumenterar övertygande om något, och de vill förstås övertyga er om att de av någon orsak har rätt. Ibland vill någon att ni ska tro på vad de säger, för, om ni tror på dem, då värderar ni dem och deras perspektiv och det behöver de verkligen. Ibland vill någon försöka övertyga er om något därför att de eftersträvar popularitet, berömmelse, rikedom, och ibland finns det en politisk agenda bakom något de skedmatar er med.

Det är ibland svårt för er att urskilja vad någons agenda är, speciellt om ni tycker om andra saker de har måst säga över åren. Den här individen kanske är en stor lärare om hur ni ska manifestera den verklighet ni önskar er, men sedan dyker de djupt in i konspirationsteorier, och när ni tittar på deras videor känner ni hur det vänder sig i magen på er. Det kan göra det ganska utmanande för er att veta vilken kanal ni ska tona in på för information.

Vi ska säga att ni egentligen inte behöver information lika mycket som ni behöver läror. Ni behöver varelser, i mänsklig eller utomjordisk form, som vägleder er in i er själva, in i er egen sanning. Vad ni egentligen vill veta är hur ni känner, och om någon säger till er att lyssna på dem istället för på era känslor, då är detta en varningsflagga. Ni vill också veta vad ni ska göra åt era känslor när de kommer fram, och hur ni ska få er att fungera vid en högre vibration.

Vad ni inte vill är att tona in på information som avbemyndigar er. Ni behöver inte människor som talar om för er att det är på det här sättet, och att ni inte kan göra något åt det. Det finns alltid något ni kan göra, oavsett ämne. Oavsett fråga finns det ett sätt att vibrera i harmoni med den verklighet ni föredrar att uppleva.

Det finns inte endast en framtid ni alla är ödesbestämda att leva i; det är upp till er vad ni vibrerar i harmoni med. Och ni har förmågan att hela tiden tona in på det ni vibrerar och skifta det till en högre frekvens, och det är vad ni verkligen måste veta. Vi bryr oss om er och vi bryr oss om er vibration, för vi bryr oss om hur ni känner. Så när vi ser att ni alla tonar in på retorik som får er att må sämre, så vet vi att ni är förvirrade, och vi vet att ni måste släppa mentalt processande, så att ni kan göra en del känslomässigt processande. Vi vet också att så snart ni rensat det som precis triggats inom er, så är det då ni kan vibrera avsiktligt och skapa en mycket bättre-mående verklighet för er och alla andra där på planeten Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning: Markku

You may also like...