Ärkeängeln Ametist via Natalie Glasson, 13:e oktober 2017

Ärkeängeln Ametist via Natalie Glasson,

13:e oktober 2017

Transformering med Varsamhet av Ärkeängeln Ametist

 

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 13:e oktober 2017 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade änglalika varelser på Jorden, jag är Ärkeängeln Ametist, jag är den feminina aspekten av Ärkeängeln Zadkiel. Vi är kända för vår förmåga att rena er varelse, tända transformationen, påskynda er uppståndelse och ansluta er till er upptäcktsresa av Skaparen.

Jag, Ärkeängeln Ametist, för fram min essens till er, för att ni ska ta emot den och dra den till er. Jag ger er en energetisk ametistkristall, och lägger den i era händer. Det representerar min kärlek, sanning, klarhet och medvetande. Jag är en änglavarelse, även om många uppfattar mig som ett kristallint väsen, eftersom jag har frekvenser och kvaliteter som förstorar, renar och förstärker hela ert tillstånd, och andliga utveckling. När jag placerar min ametistkristall i era händer, kommer min violetta/lila energi att absorberas, och fylla hela er varelse. Ni kommer att kunna känna min närvaro runt och inom er. Jag kommer att börja rena er energi, förstora er sanning och stärka era förbindelser, särskilt med Skaparen. Sitt med mig, var med mig och jag kommer att stödja vackra och uppfyllande transformeringar inom er varelse, som kärleksfullt kommer att förflyttas till er verklighet.

Uppstigning Nu

Uppstigning vid denna tidpunkt är kraftfull och accelerationen ökar ständigt, med en mängd olika energier och ljusfrekvenser, som fortsätter att laddas ner till Jorden. Mänskligheten och Moder Jord vaknar kontinuerligt upp, rör sig genom många skikt och nivåer av inre energi och ser Skaparens sanning i den, så att den kan komma upp till ytan. Den ständiga inre omvandlingen kan vara tröttsam, ansträngande och krävande för sinnet, känslorna och kroppen. Medan många väsen hjälper till och många frekvenser av ljus förankras, för att stödja påverkan om er inre utveckling, vill jag, Ärkeängeln Ametist, dela med mig av min medvetenhet för att ytterligare bistå saken.

För närvarande är det ert nervsystem i er fysiska och emotionella kropp, som uppgraderas av Skaparens ljus. När ert nervsystem och dess anslutningar är starka, både i er fysiska och emotionella kropp, befästs det. Er fysiska kropp känns starkare, mer duglig och balanserad, medan er emotionella kropp rensas från begränsande känslor och balanseras, stabiliseras och jordas. Inte bara kommer er emotionella kropp att känna sig mer fridfull, utan er fysiska kropp kommer att kunna dra till sig från den kraftfulla ljuskällan inom er, för att fylla på och föryngra hela er varelse. Er fysiska hälsa och ert välbefinnande kommer att öka, vilket innebär att er fysiska och emotionella kropp kan hantera den intensiva övergångsprocessen av tillväxt, som ni och andra upplever. En harmonisering mellan er fysiska och emotionella kropp kommer att äga rum, så att deras förenade vibrationer gradvis kommer att filtreras in i er mentala kropp, och skapar balans, frid och harmoni.

Stärkandet av ert nervsystem kommer att hjälpa er kontakt med Skaparen; ni kommer att kunna låta högfrekventa vibrationer flöda genom er och förankras i er verklighet, mänsklighet och i Jorden. Svaga eller brutna kopplingar mellan nerverna kommer att återupprättas, och denna healing kommer att projiceras i hela er varelse och verklighet. Ni kommer att kunna känna er mer kopplade till er själva och ert sanna väsen, och uppleva en djupare kontakt och kommunikation med Skaparen, och uppleva Skaparens närvaro inom och runt om er. Tillståndet i era mentala, emotionella och fysiska kroppar, projiceras i er yttre verklighet. Till exempel, när ert nervsystem förstärks och de brutna förbindelserna reformeras, kan ni märka att relationen till någon annan fördjupas, eller att ert meditationsutövande utvecklas med tillväxt och lycka. Healingen som sker inom er, kommer positivt att påverka er fysiska verklighet.

Stärkandet av ert nervsystem och balanseringen av er emotionella kropp, kommer att ge er möjlighet att få tillgång till ett djupare tillstånd av frid i ert liv, medan ni stöttar mänsklighetens uppstigning. Denna healingprocess som levereras till, och som understöds av Jorden, kommer att skapa en varsamhet mellan människorna och till er själva. Egenskapen av varsamhet som uppväcks inom många, kommer att skapa reaktioner, kreationer, upplevelser av varsamhet. Allt och alla kommer att närma sig med en varsamhet som ger plats för medvetenhet, medkänsla, observation, inre reflektion och healing. Varsamheten kommer att ta bort dömande, explosiv ilska, sårande uttryck, separation och illusion. Alla som upplever en större varsamhet till sig själva och andra, kommer att få människor att kunna mötas, samskapa och uppleva från hjärtats rum, i stället för från egot eller från illusioner av separation. En djupare sammanhållning och enighet inom allt och alla, kommer att manifesteras i mänsklighetens medvetande.

Att Skapa med Varsamhet

Varsamhet är ett resultat av de nuvarande uppstigningarnas växlingar och aktiveringar, som är kopplade till ert nervsystem och den emotionella kroppen, och energin och känslan av varsamhet är upphovsmannen. Skaparen uppmanar alla att aktivera, utforska och uttrycka sin inre varsamhet, varsamheten från er själ och essens och förmedla denna heliga energi till er varelse och kropp. När ni aktiverar er inre varsamhet, tillåter ni ert nervsystem och er emotionella kropp att kunna healas och stärkas.

Först och främst, så finns det ett behov av att väcka er inre varsamhet för er själva. Det är dags att observera er själva, hur ni handlar mot er själva, vilka tankar, känslor och illusioner ni riktar mot er själva. Hur varliga är ni mot er själva? Vad innebär det för er att vara varliga mot er själva? Kan ni agera annorlunda än ni gör nu? Är ni hårda, krävande, oförlåtande, sårande eller tuffa mot er själva? Straffar ni er själva eller behandlar ni er själva med kärlek och respekt? Ta er tid med att fundera på detta.

Att vara varsamma mot er själva är att älska er själva, oavsett vad ni gör eller vad som händer i ert liv. Det innebär att respektera, hedra och vara vänliga mot er själva. Med varsamheten kan ni släppa smärtan, frigöra rädslan och upplösa separationen. Ni blir er egen tröstare och bryr er om er själva. Er energi blir lugnare, eftersom ni vet att ni kan vara i ett annat tillstånd, än det som orsakar smärta inombords. Att vara varliga, är att vara generösa mot er själva, och ge er själva allt ni behöver för att kunna hålla er friska och starka, till exempel frisk luft, motion, hälsosam mat och avkoppling.

För det andra, så behöver ni vara varliga mot det som finns runt omkring er, oavsett om det är människor, djur, växter eller annat. Att vara varliga mot andra betyder inte att gå försiktigt, tala tyst och inte gå i vägen för någon annan. Att vara varliga mot andra, innebär att ni flödar ut och utstrålar varsamhetens energi inifrån er själva, och styr energin till andra när ni kommunicerar eller finns i deras närvaro. När ni blir bekväma med att utstråla er inre varsamhet, kan ni tillåta er inre varsamhet att vägleda er i handlingarna, uttrycken och tankarna, för hur ni kan vara till hjälp för andra.

När ni utstrålar er inre varsamhet i andras närvaro, kan ni kanske känna er sårbara, utsatta eller försvarslösa, även om de kanske inte är medvetna om er inre varsamhet. Detta kan manifesteras eftersom det är en ny övning, och ni upplever ett nytt öppnare tillstånd av att vara. Ni kommer i själva verket att bli starkare, mer skyddade och kopplade till er intuition, och därför kunna reagera och agera på ett balanserat, centrerat sätt, som tjänar alla.

Hur man Aktiverar Den Inre Varsamheten

Tala till er kropp: ”Genom min kropp aktiverar jag och öppnar min själs varsamhet. Jag uppmanar min själs varsamhet att komma fram, sammansmältas och syntetiseras med hela min kropp och varelse. Jag är min själs varsamhet i manifestation och uttryck.”

Fokusera in i er kropp, då kommer energin av varsamhet från er själ att aktiveras och röra sig in i kroppen. Låt er själva bli medvetna om ett område i er kropp, där ni kan komma åt er själs varsamhet. Fokusera på energin så att den kan expandera och utvecklas, för att fylla hela er varelse. Ta er tid för att vara i er själs varsamhet, utforska och bekanta er med denna heliga egenskap.

Jag, Ärkeängeln Ametist, är närvarande för att stödja er resa med utforskningen av er inre varsamhet, vänligen kalla på mig för hjälp.

Med varsamma välsignelser,

Ärkeängeln Ametist

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...