Ärkeängeln Gabriel, 14 maj

Ärkeängeln Gabriel

14 maj 2015
Kanal: Marlene Swetlishoff

Älskade ni,

Låt oss ha ett samtal om den kvaliteten av kärlek som kallas bindning. Att bindas till sin andliga källa av vägledning är väsentlig för att ens andliga tillväxt, healing, inre frid, själsliga utveckling, tro och tillit till sitt inre vetande och intuition ska kunna ske. Denna bindning ger varje person en djup och positiv upplevelse, med vetskapen om att de alltid guidas till sitt högsta och bästa goda i deras dagliga liv. De vet att genom detta band med anden kan de be sitt gudomliga jag, det som är bäst och rätt för dem och detta gör det möjligt för dem att få de svar som är i deras högsta bästa. De vet att deras förmåga att manifestera sina drömmar är mycket lättare när de anpassas till det andliga bandet med sitt gudomliga jag. När de är anslutna till deras andliga vägledning, utnyttjar de kraften att manifestera sina drömmar. Genom detta band, leder de ett liv i större glädje, nåd och inre frid. När de har detta band, vet de i sina hjärtan att de alltid hålls i kärlek och att de aldrig är ensamma. Deras eget hjärtas attityd och handlingar har mycket att göra med kvaliteten på varje relation som de har.

Anden är varje persons enda pålitliga källa av kärlek. Kärlek är riklig och träder in i ens hjärta när den bjuds in. Hela mänskligheten lever i ett universum av villkorslös kärlek, som är anden eller Skaparkällan. Ens kärleksrelation med ens Skapare understödjer förmågan att älska andra. I deras liv är kärlek lika vanligt som luften de andas och lika tillgänglig, när man vet hur man kommer åt den. När deras avsikt är att lära sig att älska sig själva och att dela sin kärlek med andra, öppnas deras hjärtan automatiskt och kärleken träder in. När de har ett solitt band med deras personliga källa till andlig vägledning, så definierar de sitt eget värde genom sanningen som kommer från det egna andliga vetandet. De styrs ständigt på vägen, på det mest kärleksfulla och vårdande sätt, när det gäller hur de ska leva sina liv. När de lär sig att lita på sin egen andliga vägledning, lär de sig att lita på sig själva och det är det som gör dem fria från att bli kontrollerade eller distraherade av andra. Det är otroligt befriande när de lär sig att leva sitt bästa liv genom att lära sig att vara stadigt förbundna med sin andliga vägledning.

Bindning till anden och sin inre vägledning är lätt när ens djupaste önskan är att utvecklas till en mer kärleksfull människa mot sig själv och andra. Att binda är förmågan att etablera ett känslomässigt engagemang till en annan person. Det är förmågan att relatera till en annan på den djupaste nivån. När två personer har en bindning till varandra, delar de sina innersta tankar, känslor och drömmar med varandra utan rädsla för att den andra personen kommer att avvisa dem. Bindning är en av de mest grundläggande kvaliteterna i livet och ett grundläggande mänskligt behov, för i sin kärna är de relationsvarelser. Utan ett gediget, sammanbundet förhållande, skulle den mänskliga själen fastna i psykologiska och känslomässiga problem. En själ kan inte blomstra utan att vara ansluten och sammanbunden till andra.

Vid grunden för allt levande finns uppfattningen om förhållanden. Det finns en ömsesidig motivation för att investera i andras välbefinnande. Allt som lever relateras till något annat. Att binda sig i kärlek till en annan är nödvändigt för att vara en empatisk, medkännande och kärleksfull person. Man känner en känslomässig bindning med den andra personen på så sätt att deras individuella identiteter är sammankopplade. Det har bevisats att band med andra är avgörande för lycka och viktig för den fysiska hälsan. Ju mer kärleksfull en person är i det dagliga livet, desto friskare är den i allmänhet. Den djupa känslan av kärlek och tillhörighet är ett medfött behov hos alla människor. De är gjorda för att älska, bli älskade och roten till de flesta av dessa önskningar är att det finns ett behov av att tillhöra, att bli accepterade, att bindas med andra. Dessa band av kärlek är en persons förstfödslorätt och största resurs. Att söka sig ut och ge kärlek och stöd är en primär källa till styrka och glädje.

En känsla av band med andra innebär mer än att uppmuntra goda avsikter, de ger också positiva handlingar. Att framkalla dessa känslor inom sig själva kan få människor att bli vänligare och mer generösa mot varandra. Alla vill känna sig djupt bundna till andra människor, och bli sedda och uppskattade av dem, och att känna sig trygga i dessa relationer. När de är med andra människor, känner de positiva känslor, vilket leder till större lycka. När människor är lyckligare, har de bättre och mer stabila relationer. Detta i sin tur leder till mer positiva känslor och en uppåtgående spiral av välbefinnande, hälsa och lycka. Genom att vara tacksam för och uppskatta den kärlek som omger dem, är de ständigt välsignade i sina liv. Att lära sig att älska och bli älskade handlar om att lära sig att känna in sina egna känslor och behov så att man vet vad man vill ha och behöver från sin partner. Och genom att ge öppet uttryck för dessa behov, väcker det sympati och stöd från dem. Ingenting gör människor starkare, gladare och friskare än att älska,och att ha stabila, långsiktiga bindningar till andra. Lång tids gemenskap ger permanenta och positiva förändringar inom varje persons hjärta, deras öppenhet mot världen och miljön runt dem.

Må bindningen med ert gudomliga innersta väsen och de andra runt omkring er fylla varje dag med välsignelser och kärlek.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

www.therainbowscribe.com

 

Du gillar kanske också...