Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 12 januari, 2020

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

den 12 januari, 2020

”Att finna Kärlek och Visdom”

Gabriels Budskapskort för denna vecka: Lärarna du söker är Kärlek och Visdom. De finns inom dig.

Det har funnits gånger då jag har fått ta emot detta kort och velat utropa: ”Det är lätt för dig att säga, här ber jag om hjälp!”

De flesta dagar kan jag ta ett andetag och minnas att det här kortet faktiskt uttrycker min högsta Sanning och att jag måste anstränga mig för att ta mig tiden att ta en djupare kontakt med mitt hjärta. Efter att jag känner mig mer balanserad, kan jag vanligen finna denna stilla plats inombords som gör det möjligt för mig att ställa de rätta frågorna, vilket ofta är en av anledningarna till att jag inte får de svar som jag letar efter.

Under årens lopp har jag uppskattat att få arbeta med många olika lärare på den fysiska nivån. Jag behövde dem för att de skulle visa mig ett nytt sätt att varsebli, under viktiga tidpunkter i mitt liv. Samtliga storslagna lärare som jag har känt har gjort sig själva överflödiga genom att ge mig de verktyg för medvetande som jag har behövt för att bli mer kreativ. Men en stor del av tiden ville jag bara att de skulle tala om för mig vad jag behövde veta och att hjälpa mig att leva mitt liv. Det var vanligt att jag gav bort min kraft.

Bara för att vara tydlig, så behöver jag dagligen inspiration. Och ibland tar jag emot denna andliga spis från lärare som befinner sig i en fysisk kropp. Jag tycker att det är mycket närande och stimulerande att tidvis gå kurser, och de kan sparka igång min ande exakt när jag som bäst behöver det. Jag verkar bara råka i trubbel när jag förlorar min suveränitet genom att tro allt som någon annan person säger, eller då man tror att man har de RÄTTA svaren för mitt liv.

De flesta av de lärare som har agerat som guider och vägvisare för mig, demonstrerade hur det var att leva medvetet och de delade med sig av de verktyg och tekniker som hjälpte dem uppnå detta tillstånd. Vissa av verktygen var till hjälp och vissa var det inte. Det var viktigt för mig att lära mig att förnimma min inre resonans när lärorna passade in på mig.

När jag år 1977 träffade min guru, så var jag säker på att jag hade träffat på någon som äntligen skulle komma att ta över ansvaret för mitt liv. Det stämmer att livet var väldigt strukturerat i ashramet och jag hade inte tid att tänka på världen. Men till och med min guru, en mycket upplyst varelse, bad oss att inte vara fästade vid våra kroppar, för han fanns bara där för att ge oss övningar och för att höja vårt medvetande.

Han sade att fastän han tillhandahöll andlig spis, så var det viktigare att han lärde oss hur vi direkt skulle ta kontakt med Gud. På det viset skulle vi förmå ta vårt andliga utövande till världen och hjälpa andra. Han var mycket tydlig över att service var en av de mest kraftfulla saker som vi kunde utföra i livet och som skulle leda till vårt eget Själv-förverkligande. Jag gör mitt bästa för att föra denna tradition vidare.

När jag år 1990 började arbeta med Ärkeängel Gabriel, så var det en ny upplevelse att få ta emot min egen vägledning. Det dröjde länge innan jag lärde mig att ha tillit till mig själv. Ärkeängel Gabriel var mycket tydlig med att mitt Högre Själv var den viktigaste förbindelsen jag kunde skapa. Han lärde mig att denna mer upplysta del av mig själv var medveten om min Själs syfte; att jag agerade som en väktare för mitt medvetande, jag filtrerade information och vägledning så att jag skulle ta emot från de källor som var för mitt högsta goda.

Denna nya länk till mitt Högre Själv var det transformativa verktyg som jag hade letat efter. Det dröjde emellertid ett tag att skapa en förbindelse som jag kunde lita på. Att be om vad jag behövde var en del av nyckeln att få ta emot, vilket visade sig, samt att lära mig att lyssna.

Vi alla behöver lärare utifrån längs med vägen och jag vet att min inre vägledning har fört mig i kontakt med precis de rätta människorna vid rätt tidpunkt. Det finns andra sätt på vilka vi väcks upp. Efter att jag ber om hjälp, upplever jag ofta välsignade stunder då något bubblar upp inom mig och jag känner mig inspirerad till inre Visdom, i synnerhet när jag vistas i Naturen.

Det förekommer tillfällen då en bok öppnar sig för den fråga som jag letat efter. Ibland visar ett samtal med en vän mig i rätt riktning, eller så lyssnar jag på en telefonkonferens som verkligen inspirerar mig. Synkronicitet är just nu en av mina bästa lärare och låter mig veta att jag inte är ensam och mitt vägledningssystem fungerar mycket väl.

Vi är välsignade att få ha så många underbara vägvisare, lärare och healers på Jorden för att peka ut vägen för oss. Vi lär oss också att vara mycket urskiljande och medvetna om den inre vägledningen som genljuder i våra egna hjärtan för att låta oss veta vad som är ändamålsenligt för vår Själs upplevelse vid denna tid.

Inom oss finns en röst som vet vad Sanningen innebär för oss och ju mer vi har tillit till oss själva, desto mer kraftfull blir den inre rösten. Den är som en muskel som förstärks ju mer vi använder den. Med de bemäktigade Ljusfrekvenser som just nu finns tillgängliga på Jorden, har vi en ännu större förbindelse med vår Själ och den vägledning som den erbjuder. Inom oss finns Sanning och Visdom och vi blir lärarna, ledarna och vägvisarna som demonstrerar visdom och kärlek i vår värld.

Gudomliga Närvaro!

Tack för din ständigt närvarande vägledning inom mitt liv och för att du öppnar kanalerna till mitt Högre Själv så att jag ska kunna ta emot visdom mer behagfullt. Jag är så tacksam för att jag inte är ensam, samt att din inspiration finns där för mig, när jag tar mig tiden att lyssna till mitt hjärta.

Tack för urskiljningen att veta vad som ständigt är ändamålsenligt för mig, samt den resonans som jag känner inombords när vägledningen inom mig är den rätta att följa. Må jag bli en tydlig kanal för Kärlek och Visdom inom min varelse, samt utstråla detta till världen, nu och alltid. Och så är det.

 

Shanta Gabriel

www.ShantaGabriel.com

https://tinyurl.com/uk8ymzb

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

You may also like...