Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 29 september 2019

 

Ärkeängeln Gabriel, 29 september 2019

Via Shanta Gabriel

Var Villiga att Möta Rädslan

Var villiga att möta rädslan från det förflutna och gå in i nya dimensioner av kärlek.

Ni har kommit till en punkt där ni vet, att på det sätt som ni alltid har uppfattat er värld, verkar inte längre fungera. Det kan även kännas som att era barndoms trauman, eller andra saker från det förflutna som ni inte är stolta över, kommer upp i ert nuvarande medvetande.

Det är ett mycket gott tecken, eftersom alla minnen som kommer upp i ert medvetande, kommer upp för att frigöras så att ni kan leva i nuet. Vi uppmuntrar detta frigörande av tidigare minnen och rädslor, så att ni kan går vidare med era liv. Oavsett om ni gör det genom böner, personlig dagbok, pratar med en vän eller genom professionell rådgivning, är det viktigt att möta rädslorna från det förflutna, hålla upp dem i ljuset av kärleksfull medvetenhet och sedan släppa taget.

När det helande ljuset av Kärlek, Medkänsla och Acceptans lyser på gamla mönster och rädslor, förlorar de sin makt och är lättare att frigöra. När ni väl har släppt gamla vanor av tankar och känslor, blir ni fria att vända er uppmärksamhet bort från det förflutna och fokusera på att skapa den framtid som ni vill ha för er själva och för er värld.

Slöjorna mellan himmel och jord är tunnare nu. Det innebär att ert hjärtas önskan och fokuseringen på ert sinne, kan åstadkomma den manifestation som är för ert eget bästa. Era tankar skapar nu er nuvarande och framtida verklighet.

Vad ni än fokuserar på ökar i energi så att det blir den dominerande kraften i er värld. Ni kan välja att fokusera på det goda, det vackra och den kärlek som finns i allting. Eller så kan ni välja att fokusera på det gamla som förmodligen ökar nivåerna av rädsla inom er. Om ni börjar leta efter det som är bra, kommer ni att finna det. Och ju mer ni letar efter det goda i er värld, desto mer kommer det att öka, därför att ni ger det energi genom att fokusera på det.

Ni kommer också att börja märka att ni känner er mer kärleksfulla, mer fridfulla och mer optimistiska. Människor kommer att vara trevligare mot er. Er dagliga kamp blir lättare. Allt detta är möjligt därför att ni börjar leta och fokusera på det som är gott, och är villiga att ha mer Kärlek och Harmoni i era liv. Det kommer att verka som ett mirakel, men mirakler är tillgängliga för alla som vill ta emot dem.

Änglarna är också tillgängliga för er nu på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Vi kommer att bistå hela denna process med att förändra hur ni uppfattar er värld – om ni bara frågar oss. Era tankar är böner som flöda ut i etern och ger er det som ni fokuserar på. Vad har ni att förlora genom att kalla på er Skyddsängel och be om mer Kärlek, Frid och Harmoni i era liv?

Vad skulle det skada att be om att få se det som är bra, i stället för det som orsakar smärta? Det finns en otrolig enkelhet i sanningen om Universell Lag. Ni behöver inte vara ensamma i er kamp. Hjälp från Änglarna är alltid tillgänglig för er, och den finns här för att ge Gudomlig Kärlek och Ljus till världen. Våra budskap handlar alltid om Frid och Harmoni.

Fundera på möjligheten att det vi säger kanske faktiskt är sant; att det som ni fokuserar på kan skapa er framtida verklighet. Lägg märke till ert tankemönster under hela dagen. Är detta vad ni vill ha i er framtid? Börja med att fokusera era tankar på det som ni vill ha i era liv.

När ni märker att ni får negativa tankar så säg till er själva: ”Det där är inte en acceptabel verklighet, det är det här jag vill ha … mer Kärlek, mer Överflöd, Harmoni i mina relationer och Skönhet i min värld.” Det kommer inte att dröja länge förrän ni kommer att märka förändringar i era liv, när det ni ber om manifesteras. Dessa förändringar är de nya dimensionerna av kärlek som ni blev utlovade. Ni är de som håller i nyckeln till er framtid genom det som ni harmoniserar med idag.

Kom ihåg att budskapet från Ärkeängeln Gabriel idag är:

”Var villiga att möta rädslorna från det förflutna och gå in i nya dimensioner av Kärlek.”

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.ShantaGabriel.com

Du gillar kanske också...