Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 26 december 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 26 december 2022
En energistörning tjänar till för att bringa klarhet – välsigna den.
Den Gudomliga Närvaron är en energi som är allsmäktig, överallt närvarande och har en oändlig kapacitet för det goda. Denna energi flödar genom och omkring er hela tiden. Det finns aldrig en tid när ni inte är en del av detta Guds energiflöde, som är Gudomlig Kärlek. Ni kan också vara säkra på att, oavsett var ni befinner er eller hur situationen ser ut, flödar all energi hela tiden till det högsta goda för alla inblandade.
Öva
Precis som en storm kan rensa luften med sitt renande regn, kan en energistörning också tjäna till att ge klarhet.
Denna störning är en välsignelse som kan komma förklädd till något ni inte vill ha i er värld. Att veta vad ni inte vill kan ibland vara den snabbaste vägen till att veta vad ni vill för er själva i alla situationer.
Klarhet i hjärnan är nödvändigt för att åstadkomma det som ni skulle vilja se manifesteras inom alla områden av ert liv.
Det dagliga livet är det kosmiska utbildningssystemet. Varje energistörning har något att lära ut. Ni är här för att lära er och växa utifrån era erfarenheter. Det är viktigt att komma ihåg att det är möjligt att lära sig av glädje såväl som av smärta. Det är ert val.
En störning av status quo skapar förändring. Även om förändring ofta är obekvämt, är den tänkt att föra er närmare Gud. Det är ert största livsmål, och det är bra att komma ihåg denna ”större bild” när förändringar inträffar. Det är ofta energin från en störande omständighet som kan driva er till ert allra bästa.
Förändringar är förvirrande, eftersom ni aldrig vet vad som kommer in i ert liv, och det kan göra att ni känner er rädda. Men kom ihåg att vad som än kommer kan vara en viktig möjlighet för andlig tillväxt, och att ni har Änglar som går med er genom dessa förändringens tider.
Ni kan be om vad ni vill. Gör anspråk på den större nyttan som kommer från den störning som har inträffat. Be om det perfekta resultatet för alla berörda i alla situationer. När ni önskar det som är det allra bästa för alla inblandade, sätter ni igång Universums krafter för att stödja er. Allt ni behöver tillhandahålls mirakulöst när ni är i linje med ert inre.
Så när störningar inträffar, välsigna dem. Skriv ner dem, lägg er hand över dem och föreställ er ett briljant, gudomligt ljus, som är Guds helande energi, som verkar genom situationen. Gör anspråk på Gudomlig Ordning och vet att Gud och Änglarna är tillgänglig för att hjälpa till med en perfekt utströmning för ert allra bästa.
Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel för idag:
En energistörning tjänar till för att bringa klarhet – välsigna den.

Du gillar kanske också...