Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 26 april 2020

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

26 april 2020

Lita på den Gudomliga Planen

Lita på den Gudomliga Planen, välsigna den och välsigna den Gudomliga Ordningen inneboende i varje människa och varje situation.

Kära Ni,

När ni har tillit till den Gudomliga Planen rör ni er in i det Universella Flödet av Gott. Ni erkänner att det finns en underliggande energi inom allting. Det är Guds energi, och det är del av den Gudomliga Planen för alla varelser att leva i Harmoni, Kärlek och Överflöd. Ni kan lita på detta.

När ni välsignar den Gudomliga Ordningen inneboende i varje människa och varje situation, så ökar det den andliga energin flödande genom vadhelst ni är fokuserade på. Välsignelser bringar, genom Ljusets energi, mer kärlek till personen eller situationen, vilket medför en omedelbar förbättring.

Övning

Gudomlig Ordning existerar som den underliggande sanningen inom alla varelser och alla situationer. Det är en kraftfull affirmation till livet och kan användas som ett mantra för att påminna er om den större sanningen inom alla omständigheter. Det innebär att repetera orden ”gudomlig ordning” för att lugna ert sinne och bringa er frid.

När ni inte vet vad ni ska göra, begär ”gudomlig ordning” och ert sinne kommer i linje med denna kraftfulla verklighet. Gudomlig Ordning är i perfekt linje med Gud på varje nivå av ert varande. Att komma ihåg Gudomlig Ordning och göra anspråk på den, hjälper energin omkring er att falla in i perfekt linje.

Dessa mycket enkla steg av tillit, välsignelse och att minnas kan ge er sinnesfrid i upprörande situationer. Ju oftare ni minns desto starkare blir ni. Er inre känsla av frid kommer att bli orubblig därför att ni själva alltid har fört er i linje med den slutliga sanningen.

Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Lita på den Gudomliga Planen, välsigna den och välsigna den Gudomliga Ordningen i varje person och varje situation.

ShantaGabriel.com

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...