Saul via John Smallman, 27 dec 2022

 

Inte en enda kännande varelse är på något sätt ovärdig Kärlek.

2022-12-27 av John Smallman

Mänsklighetens uppvaknande är verkligen nära förestående! Faktum är att det händer nu, även om det inte finns några rapporter om denna mest underbara händelse i några av de medier som ni har tillgång till. Media, och de som kontrollerar och styr dem, vill distrahera människors uppmärksamhet från detta astronomiska utflöde av Kärlek som omfattar hela mänskligheten, och deras avsikt är att fortsätta fokusera på drama, smärta och lidande så att människor kommer att uppmuntras att anpassa sig till dessa negativa och fysiskt dränerande känslor och emotioner. Men denna “censur” kan och kommer inte på något sätt att störa denna händelse, den är gudomligt styrd och kommer därför att blomma vackert precis som Gud vill. Inget annat resultat är avlägset möjligt.

Om du känner att du dras in i de negativa energierna av förbittring, ångest eller rädsla, som andra kan uttrycka, kalla då på ditt supportteam i de icke fysiska världarna för hjälp och en djupt kärleksfull omfamning, detta kommer att hjälpa dig att stärka din redan mest kraftfulla avsikt att vara fullständigt kärleksfull i varje ögonblick. Att vara kärleksfull är ditt syfte, just nu! Det är vägen som ni planerade för er själva innan ni valde, med enormt mod och kärlek, att inkarnera som människa för denna specifika livstid, och att uppleva de liv som ni för närvarande så villigt engagerar er i, även när ni ibland – eller oftare – upplever tvivel, ångest eller rädsla.

Kärlek är vem du är, Kärlek är vad du är, därför finns det absolut inget behov av att försöka förbättra er själva, eftersom ni skapades av Moder/Fader/Gud från henne själv – oändlig kärlek – och är såklart perfekta. Om några känslor av skuld eller skam uppstår under era nuvarande liv, förlåt er själva omedelbart för vad det än är som ni tror är ansvarigt för dem, och påminn er själva om att de är av illusionen och inte av er. Det illusoriska tillståndet där ni befinner er levande som människor i form var ett tillstånd som ni skapade för att spela ett spelav separation från er gudomliga Moder, för att faktiskt vara separat är omöjligt. Det finns bara En – Moder/Fader/Gud, Kärlek – inom vilken Allt som har varit eller någonsin kommer att skapas existerar nu, och för evigt, i fullkomlig frid och glädje.

Upplevelsen av livet i form verkar helt verklig för den stora majoriteten av människor, även om den inte är det, eftersom detta var er kollektiva avsikt när ni föreställde er ett tillstånd där ni kunde och skulle leva åtskilda från er himmelska Källa. Och så fort du gick in i den – in i dess overkliga dröm- eller mardrömstillstånd – uppstod fruktan inom dig, eftersom du omedelbart kände dig förlorad och övergiven, ett tillstånd du aldrig tidigare ens hade föreställt dig tänkbart.

Många av er har möjligen upplevt en intensiv känsla av rädsla antingen som små barn när ni tillfälligt tappade era föräldrar ur sikte i en folkmassa, eller när ni som föräldrar tappade ert barn ur sikte under liknande omständigheter. Men vad ni upplevde när ni fann er själva “spela separationsspelet” var långt utöver detta i intensitet på grund av den enormt skenbara verkligheten, och så var ni tvungna att begrava den där känslan av skräck djupt i era sinnen där ni inte längre kunde vara medvetet medveten om den, platsen där så många av er har varit tvungna att begrava trauman som ni har upplevt i era nuvarande mänskliga liv för att kunna leva era dagliga liv.

Alla har ni någon gång upplevt ett tillstånd av rädsla och ångest – kanske på grund av skuld, på grund av något oacceptabelt beteende som ni har ägnat er åt – som är en del av att vara människa, där ni desperat velat bli älskade och omhuldade, men inte kände någon känsla av det, utan kände er istället helt ovärdiga kärlek. Denna terror, trauma, rädsla och ångest, som alla har upplevt i större eller mindre utsträckning, är helt ur linje med kärleken, och den måste därför erkännas och släppas genom att bringa den till medvetenhet där ni kan erbjuda den Kärlek och alltså lösa upp den uppenbara verkligheten i den, eftersom det naturligtvis distraherar er eller döljer från er medvetenheten om er egen sanna naturs Verklighet.

Inte en enda kännande varelse är på något sätt ovärdig Kärlek. Varje skamligt beteende som någon någonsin har ägnat sig åt har, i sanning, aldrig hänt. Er tro på och till synes extremt verkliga upplevelser av konflikt, hat, förbittring, ilska och rädsla där ni har genomgått enorma mängder smärta och lidande är verkligen illusoriska. När ni vaknar, vilket ni säkerligen kommer att göra eftersom det är gudomligt påbjudet och säkerställt, kommer alla minnen av upplevelser som inte är i fullständig linje med Kärleken att ha utrotats helt och hållet ur era sinnen, eftersom det inte finns någon plats inom dem där de skulle kunna möjligen finnas. Er glädje och lycka kommer att vara total.

Gå därför in regelbundet under dagen och tillbringa åtminstone en stund eller två med att koppla av i total självacceptans bredvid de heliga inre helgedomar som ni alla har inom er, och tillåt den Kärlek som du är – det är Mor/Fader/Gud – att helt och fullt omfamna dig. Att göra det betyder att var och en av er i princip erkänner och hedrar er sanna natur som de fullkomliga och älskade Guds barn som ni var och en är i varje ögonblick av er eviga existens; och att göra det ÄR Guds vilja för er. Om ni inte kan älska och ära er själva kan ni verkligen inte älska någon annan, än mindre hela mänskligheten. Ni valde att bli inkarnerade just nu för att göra just detta, så vet att det är den gudomliga Viljan att göra det, och släpp all känsla av ovärdighet eller oälsklighet, och omfamna och ära er själva mest kärleksfullt, som Gud gör, i varje ögonblick.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

You may also like...