Ärkeängeln Gabrielle via Cheryl Jacobson, 15:e april 2017

Ärkeängeln Gabrielle via Cheryl Jacobson, 15:e april 2017

Budbäraren: Ni har Kraften att kunna Avsluta alla Negativa Tillstånd

Länk till; The Messenger: You Have The Power to End All The Negative Conditions

 

Gud välsigne er. Jag, Gabrielle och Julia talar till er i dag. Vi kommer som alltid med kärlek för att lyfta er alla, och vi vill berätta för er att det blir goda tider framöver. Naturligtvis kommer ni att ha upp- och nedgångar i ert jordeliv, men jag önskar att ni ser fram emot den nya framtiden som Ljuset av den Store, Store Skaparen av Allt, har skapat för oss. Det är inte alls dystert. Vi vill att ni ser fram emot Ljuset som kommer. Detta stora Ljus kommer att lyfta er. Här kommer det någon annan som vill tala med er.

* * * * *

Budbäraren: Idag kommer jag med Ljuset från Jesus Kristus till er, och Han säger att ni inte ska misströsta beträffande de negativa händelserna i världen, speciellt beträffande de som kan vara nära er. Jag vill att ni ska lyfta era hjärtan. Var och en av er är här i syftet att lära er, att utveckla er för att bli bättre människor, Andligt Gudomliga, eftersom ni är Andar. Ni är Andar som lever i kroppar som har skapats för er. Sanningen är att ni är Gudomliga Andar, och vi har under en lång tid förberett er för den nya världen, som nu förebådas komma. Glädjen ni kommer att känna har ni förberetts på …

Ni kommer att upptäcka att livet aldrig mer kommer att bli detsamma. Världen kommer att bli lyckligare. Stor lycka kommer att sippra igenom var och en av er, men, och det finns ett men, ni måste lära er kontrollera era tankar och känslor. Skicka ut det underbara Ljuset ni har inom er. Ljuset sprids sedan genom Moder Jord, tillsammans med andra Ljus. Förstår ni att när ert stora ljus går samman med andras, blir det till en enorm flamma som bränner bort det negativa, eftersom det inte kan så emot Ljuset. Gör det. Det är er skyldighet att göra det – för att rensa världen. Ni kan hjälpa till att göra det.

Innan denna nya värld verkligen kan göra sig gällande för er alla, så är det vad ni måste göra. Ni själva kan bidra till att befria jorden från de negativa förhållandena som skadar er, överraskar er, chockerar er. Ni är här för att sända ut Ljuset, detta underbara Ljus som de negativa tillstånden, oavsett vilka eller hur hemska de än är, inte kan stå emot. Ljuset är strålande, segervisst och ni kommer att se att de som hyser djupa, djupa negativa känslor, inte kan hålla kvar dem. De kommer att börja blekna tills det inte finns något kvar, innan vi tar bort dem.

När de kommit till ett visst stadium, kommer vi att ta bort dem, och hjälpa till att omvandla dem och föra in en annan attityd i sinnet. Men ni, mina barn, ni har en skyldighet.

Nu vet ni vad denna skyldighet består av. Hur många vädjanden har ni tagit emot, hur många gånger har vi sagt hur viktigt ljuset är?

Ni har det Ljuset och kraften av det Ljuset. Förstår ni inte hur kraftfullt det blir när ni ber, när ni ber Gud om hjälp? Förstår ni inte att Gud hjälper er? Gud kommer att hjälpa er, men ni måste göra er del genom att slå på Ljuset, lyfta upp er själva och veta att kraften inom, börjar samarbeta med andras som är på samma nivå. Ni kommer då att upptäcka att det mörker och de grymheter som sker, kommer att försvinna med Guds kärlek, och med hjälp av alla de änglar som har kommit ner, för att hjälpa er att göra detta.

Bara tänk på vad det innebär för planeterna ovanför när de ser jorden, när de ser gnistorna av förtvivlan som kommer från jorden. De är också påverkade. De vill också att jorden ska besegra det, och de hjälper till på många sätt. De från andra planeter finns fortfarande på jorden och arbetar hårt för att ändra på sinnen, och hjälpa människor att förstå vilka och vad de är. Ni bor inte i en låda med ett litet fönster. Ni bor på en himlakropp med ett stort, brett fönster. Det breda fönstret gör att ni kan titta ut, och hjälpa er att förstå att ni har en sådan kraft. Förstå att era tankar skapar en enorm kraft, och är de negativa och rädda, så är det för att de lägre krafterna arbetar med det. De älskar rädsla, och er rädsla ger näring till det som är negativt.

Å andra sidan måste jag säga, så finns det många, många människor på jorden som är kärleksfulla och vänliga, och som följer vägen av godhet. De skickar ut underbara, varma tankar och dessa vackra tankar stiger upp för att bidra till det vackra, strålande ljuset. Det är dessa underbara, kärleksfulla, vänliga människor som vi är beroende av. Så ni som sover, ni som slumrar i era sinnen och inte kan acceptera … ni kommer att göra det, eller så kommer ni att hamna på efterkälken, och jag kan försäkra er, ni måste nu vakna för att se det som händer. Bli inte rädda så fort något fruktansvärt händer. Fast, ni kan bli chockade men skicka då ut ert eget Ljus. Skicka ut Ljuset. Var Ljuset och förstå att inget negativt kan vinna, någonsin, eftersom Ljuset är Guds kraft. Guds kraft finns inom er och därför kan ni sända ut varma, glödande, positiva tankar till planeterna, som verkligen strävar efter att hjälpa till.

Förstår ni inte, det är Ljuset mot mörkret, och Ljuset kommer att vinna. Jag ber er i dag att tänka igenom vad jag har sagt. Ni har kraften för att segra. Jag talar i Jesu Kristi namn, och det är en ära att tjäna honom. Det är en ära att sända ord genom många medier, och jag kommer till detta lilla för att ge budskap om hopp, kärlek. Se fram emot er framtid och kom ihåg, var och en av er – ni har kraften att avsluta alla negativa tillstånd som finns i världen idag. Bra saker kommer, barn av Ljuset. Bra saker kommer och som Budbärare framför jag dem genom Guds välsignelse, genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen. När jag säger detta, lyfts min hand upp till en stor, stor välsignelse för världen, en välsignelse till världen och till er, barn av Ljuset. Amen.

* * * * *

Jag är Julia och Gabrielle är med mig. Det finns inget mer att säga, bara att välsigna er alla och be er att tänka på det som sagts. Jag säger, i kärlekens namn, i namnet av den underbara kärleken, Amen. Amen.

»Postat på förfrågan via e-post – Channel: Cheryl Jacobson

https://eraoflight.com

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...