Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel 7 februari 2021

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel 7 februari 2021

  

Att Göra Upphöjda Val för Livet | Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

 

7 februari 2021, shantagabriel.com

tinyurl.com/85kw5ssh

Kära Ni,

Detta är ett universum av fri vilja. Änglarna kommer inte att gå in för att hjälpa till utan att bli ombedda. ”Be och du ska få” var uttalandet från mästare Jesus. Så det är viktigt att be om detta stöd i alla val du gör i ditt liv, från ögonblick till ögonblick.

När du väljer att tänka positivt, istället för negativt; när du väljer att acceptera, snarare än att döma de beslut som fattats av en annan; när du går med på att ge istället för att vänta på att få; är alla dessa val exempel på hur du öppnar ditt hjärta och sinne för att ta emot ditt högsta goda.

När du väljer det högsta goda för alla signalerar du till den tillgängliga energin i universum att komma till din hjälp. Mirakel kommer att förekomma naturligt runt omkring dig, genom din villighet att ta emot dem. Människor kommer plötsligt att börja ge dig på ett annat sätt. Synkrona händelser kommer att ske på sätt som du aldrig trodde var möjligt. Detta är det naturliga flödet av Guds nåd som är tillgängligt för alla som är villiga att arbeta i harmoni med den Gudomliga Energin och få Universums krafter ställa upp bakom dem.

Det finns ett Universellt Flöde av energi som väntar på ditt kommando. Du lever i den rena potentialen av Allt Som Är, en Flod av All Skapelse. När du är i linje med vad du vill skapa och är öppen för att ta emot, kommer den kraftfulla floden av kreativ energi att flyta i riktning mot dina avsikter. Det är den naturliga livsordningen, men det kommer att kännas som ett mirakel.

Dessa resultat kommer också från viljan från din sida att ditt liv ska vara bra och att låta andra älska och stödja dig. Det har att göra med att veta vad du vill och be om det direkt, samt att ha tron att veta att det finns en större ordning och gott tillgänglig för alla som tror på det.

Så acceptera att det som händer runt dig i ditt liv är en återspegling av vad som händer inom dig. Börja göra små val för att uppleva kärlek istället för rädsla, att förlåta den person som har gjort dig orätt, även när det verkar oförlåtligt, tacka för det du har istället för att klaga på det du inte har, och att tro på att mirakel kan inträffa i ditt liv när du är villig att ta emot dem.

Dessa förändringar i attityd ger en återgång till större Kärlek, Glädje och Uppfyllelse i ditt liv. Allt börjar med dig och med din uppriktiga vilja att låta Änglarna och den Universella Närvaron komma till din hjälp.

Kom ihåg ditt meddelande från Ärkeängeln Gabriel för idag:

Gör val för ett fantastiskt Liv, för Fred och Glädje, och alla Universums krafter ställer upp bakom dig.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...