Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 september 2020

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 september 2020

 

 

Du är aldrig ensam | Shanta Gabriel

30 augusti 2020, shantagabriel.com

https://tinyurl.com/yxcdnqw6

Gabriels meddelandekort för den här veckan ~ Det har aldrig funnits en tid då du var ensam, oavsett hur du kände dig

När vi utvecklas till sanna flerdimensionella varelser finns det tillfällen då vi känner oss tomma, frånkopplade och till och med övergivna. Detta kan vanligtvis betyda att vi håller på att ta ett steg i energi till ett större uttryck av oss själva. Så spännande som det låter kan det vara mycket obekvämt.

Vi befinner oss i en kraftfull tid som uppmuntrar oss att befria oss från våra gamla sätt. Det förekommer förändringar i energin inom oss som kräver att vi har tillräckligt med tro och förtroende för att låta oss expandera till nya aspekter av livet, även när de är okända för oss.

Dessa känslor av frånkoppling är indikatorerna på att vi integrerar nya energier i vår kropp/själ. Precis som elektriciteten i ett hus måste stängas av för att nya ledningar ska kunna sättas på plats, kan vi känna en frånkoppling från Källenergin medan vi håller på att integreras och innan vi expanderar till nya kreativa uttrycksnivåer.

Att hitta en plats för neutralitet och balans inom oss under tider med yttre omvälvningar är mycket viktigt för vårt välbefinnande. Om vi försöker skydda oss själva genom att dra ihop oss energetiskt inför utmanande frekvenser, kan vi känna att vi är avskurna från vår Själ och dess ledningssystem. För mig får detta alla slags gamla rädslomönster att dyka upp.

Om jag tillåter mig att köra den kaotiska energi jag ser i världen genom mitt energisystem kan en nedåtgående spiral utvecklas som gör att jag känner mig överväldigad och ensam. Det är i dessa tider som detta Gabriel-meddelande bara tycks falla ut ur kortleken och påminna mig om sanningen om min existens – att jag alltid tar emot Guds kärlek, att jag aldrig är ensam och att min anslutning till Källenergin bara är ett andetag bort. Det är först när jag börjar andas djupare och saktar ner som jag faktiskt kan känna mer anpassning till min Källenergi.

När jag känner förvirring och känsla av bortkoppling är det min ledtråd att kapitulera till den omfördelningsprocess som pågår inom mig, hellre än att förgäves försöka hitta de gamla kopplingar som inte längre finns.

Vi går mycket snabbt in i nya nivåer av medvetande nu. Ju snabbare jag släpper de gamla idéerna om vilka framsteg jag gör, desto lättare är det för mitt nervsystem. Oavsett hur hårt jag försöker knuffa in dem i gamla former, är energiförbindelserna väldigt olika i känslan. Jag inspireras och guidas på nya sätt som kan förändras från ögonblick till ögonblick. Det är ett kraftfullt tillfälle att lära mig att behandla mig själv med kärleksfull vänlighet och större förtroende.

Alla upplever denna öppning på sitt eget sätt, så vår förmåga att vara neutrala och balanserade i våra hjärtan är oerhört viktig. Jordens medvetande och alla de som bor på henne expanderar och blir mer fyllda med Ljus. Det som inte är i linje med denna expansion kommer upp för att bli transformerat.

De goda nyheterna är att vi inspireras och vägleds genom denna expansionsprocess av Kärlekens Gudomliga Närvaro, som alltid tar hand om oss, alltid är närvarande och erbjuder allt vi behöver för att uppfylla vår Själs syfte i varje ögonblick. Och vi är aldrig ensamma, oavsett vad vi tänker om det.

Gudomliga Närvaro,

Tack för att du inspirerade mig på intelligenta sätt att hålla mig balanserad genom tider med rymlighet, och tider av omvälvningar. Hjälp mig att komma ihåg att det finns en större makt som arbetar inom mig när jag expanderar för att tillåta de nya frekvenserna av Ljus vara närvarande i min mänskliga form.

När jag fortsätter att vara i Linje med min Källenergi, hjälp mig att hålla mig jordad och graciöst släppa gamla mönster som kan dyka upp. Jag erbjuder allt jag är, allt jag gör och allt jag säger till Gudomen som arbetar i och genom mitt väsen, nu och alltid. Och så är det.

Shanta Gabriel

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...