Ärkeängeln Metatron, via Anna, 14 maj

ÄÄ METATRON

14 maj 2015
Kanal: Anna Merkaba

 

De beslutsammas reningsfas har nått toppen av sanning, godhet och makt. De utvaldas reningsfas har avslutats och en ny uppsättning av universella förordningar har verkligen skänkts till de som har valt att gå bland de själar som ville ta del av nämnda experiment. Ty slöjan av glömska tunnas dagligen ut för er nu, vilket tillåter mer ljus, mer välvilja, mer förståelse av er själva och allt detta lyser igenom till era själar och alla de som är stationerade på GAIA.

Ty experimentet har varit fenomenalt, och de erfarenheter som samlats hos åskådarna av nämnda realiteter har ackumulerats, bearbetats och dokumenterats i Akasha biblioteket i evighet.

För genom upplevelsen av smärta och lidande, genom erfarenhet av upprymdhet och glädje, genom erfarenhet av välvilja och fred, genom erfarenhet av alla emotionella oktaver i spektrumet av mänsklig förståelse av VARAndet, har en ny kognition verkligen bildats i universell vetenskap.

En ny kognition och förståelse för nämnda känslomässiga strukturer av VARAndet. Ty den planet som ni för närvarande finner er själva på är en unik oas. En unik oas där ni har möjlighet att uppleva att VARA som ni är! Ett VARAnde genom den känslomässiga berg-och dalbana som råder på er planet.För att kunna uppleva alla spektrum av det emotionella hjulet, valfrihet, frihet av medskapande. För det är verkligen så.

Ty alla ni som för närvarande bor på Gaia, alla som har varit, är och aldrig har varit en del av experimentet av det mänskliga karmahjulet, ni har alla valt att uppleva nämnda verklighet genom uttrycket av det fordon som ni kallar den mänskliga kroppen.

För världen som ni bor i, den experimentella matrisen om ni så vill, har möjliggjort för er alla att uppleva det som ni ville, att uppleva det som verkligen var nödvändigt och önskat av era högre jag för att samla ihop, utveckla och expandera medvetandet av det som ni är. Dock, nu är det dags att helt vakna till det som ni verkligen är, att släppa de sista bitarna av skräp och missuppfattningar av er välvilja, kraft och styrka. Ty ni är alla mäktiga, kraftfulla varelser! Mäktiga, kraftfulla medskapare av det som ni vill se utvecklas i er värld.

Och som alltid vill vi påminna er om att hålla stadigt i er välvilja, var stadiga i era möten med allt som ni ser, med allt vad ni upplever dagligen, alla ”positiva” och ”negativa” spektrum av era dagliga aktiviteter.

Var uppmärksamma på det ni läser, var uppmärksamma på alla aktiviteter som snabbt utspelas i er värld, och förstå fullt ut att det som verkar vara kaos, är skapande av ordning, ordning via kaos, som vi verkligen har samtalat med er om förut. Och så älskar vi er och vi bugar inför er, för ni är verkligen gudomliga mästare, ni är mästare på det som är, och ni är de som skriver mänsklighetens historia såsom ni andas, såsom ni går, pratar, såsom ni dansar, sover, uppfinner, och SKAPAR.

Allt som ni är, är det som är. Allt som är, är det som ni är! Var stadiga i de steg ni går mot friheten från minnesförlusten som drabbade er vid ert inträde till denna värld. Gå stadigt och tillåt de vackra mötena med era högre jag, och den välvilliga sanningen om det som ni är, att översvämma era själar. Förstå att ni är redo, redo att vakna helt , redo att ta er rättfärdiga plats i universum som medskapare, som gudar, för det är vad ni verkligen är! Tro, vet och minns. Kom ihåg, vet och VAR. VAR i ögonblicket, i evigheten, VAR allt som ni verkligen har kommit hit för att upprätthålla.

Håll balansen, håll omtänksamt av fred och harmoni, genom villkorslös förståelse för alla färger av livets spektrum. Alla färger av livets spektrum och det emotionella hjulet av mänsklig erfarenhet.

Vet att vi går med er, fot mot fot och hand i hand. Vet att det är så. För så är det!

Det är allt vi har till er nu. Vi älskar er. Vi är med er. Adjö för denna gång.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...