Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 8 januari

Ärkeängel Zadkiel

Ärkeängel Metatron, 8 januari 2016
via Natalie Glasson

 


Nya Ni

Eftersom Jorden går in i en ny cykel/år håller stora förändringar av kärlek på att initieras och pågår i detta ögonblick. Jorden och mänskligheten påbörjar en efterlängtad inriktning med planeten Venus under 2016. Venus kallas kärleksplaneten och en union mellan Jorden och Venus är och kommer att äga rum i syfte att stödja Jorden i en mer fullständig förankring i Kärlekens Era. Därigenom kan Jorden acceptera hennes naturliga vibration medan den tangerar kärleksfrekvensen som skapas och upprätthålls på Venus.

Det är mänsklighetens förmåga att ta emot och acceptera, som kommer att underlätta inriktningen av Jorden med Venus. När båda planeterna energimässigt reflekterar tangerande och ökande kärleksvibrationer så kommer Jordens skatter att uppenbaras. Med skatter menar jag, Ärkeängeln Metatron, den unika heliga visdomen, egenskaper, Skaparvibrationer och syftet med Moder Jord och de som bebor henne. Som en del av mänskligheten är ert syfte att ta emot och acceptera kärlek så att ni under hela 2016 kommer att växa och expandera som en varelse och uttryck för villkorslös Skaparkärlek. Det är viktigt att ta emot kärlek från Varelserna från Venus, era Guider, Änglalika Vänner, Uppstigna Mästare, Naturen, dem omkring er och Skaparen. Det är viktigt att inse att det alltid finns ett överflöd av kärlek tillgängligt för er att ta emot. Detta är inte att kräva kärlek; det är att vårda er själv med kärlek. Ju mer ni öppnar ert sinne, medvetande och tankar för att ta emot alla former av kärlek desto lättare blir det för er att acceptera kärlek och därmed använda det i er verklighet så som ni guidas av er själ. Ett viktigt fokus vid denna tidpunkt är att vara medveten om att ta emot kärlek från er själ, och själsgrupp om ni vill, men att acceptera kärleken från er själ in i alla aspekter av er varelse och kropp kommer att möjliggöra en helare erfarenhet av förbindelsen med alla aspekter av Skaparen.
Fokus på mottagandet av den överflödande kärleken som är tillgänglig för er att absorbera kommer möjliggöra att briljanta och vackra upplevelser uppstår i er verklighet. Mottagandet av Skaparens kärlek betecknar och tillåter er att öppna er för att ta emot allt stöd, skönhet och glada upplevelser som ni kan ha begränsat eller hindrat från att finnas i er verklighet. Mottagande vid denna tid kommer inte bara tillåta er att öka er andliga utveckling och förbindelse med Skaparen, det kommer att underlätta större erfarenheter av lycka och tillfredsställelse i er verklighet samt öka ert fokus på mottagandet inom mänsklighetens medvetande. När en större andel av mänsklighetens medvetande är fokuserat på att ta emot kärlek så kommer detta att påverka många människor med att uppmuntra dem att öppna sina hjärtan för att ta emot kärlek. För dem känns det kanske inte som om de tar emot kärlek eller gudomligt ingripande, det kan framstå som tur eller belöning för deras hårda arbete. Med en ökad närvaro av mottagande i mänsklighetens medvetande kommer den gudomliga Skaparen att kunna arbeta genom många och uppenbaras på Jorden mer fullständigt.
För att ta emot gudomliga välsignelser eller era önskemål i er verklighet, finns inte längre ett behov av att tro att hårt arbete är nödvändigt. Det finns i stället ett behov av att förbättra er inre övertygelse, som redan finns, att allt ni behöver är tillgängligt för er. Genom ert fokus på att ta emot ni kan komma åt och uppleva allt ni behöver. Genom detta skifte i medvetandet kommer ni att radera energin av strävande, lidande och brist från ert eget medvetande och mänsklighetens medvetande eftersom dessa endast är produkter av egot. Tänk er en värld med färre människor som strävar, lider och upplever brist, detta kan ske med ert enkla fokus på att ta emot er själs kärlek.

Kom ihåg att er själ är ansluten till och är alla aspekter av Skaparen.

Detta är ett år av stora förändringar och ökad tillväxt inom er varelse som kommer att påverka er verklighet och mänsklighetens medvetande. Venus kärlek och stöd kommer att skapa dramatiska förändringar i ert eget medvetande och mänsklighetens medvetande eftersom detta kommer att lösa upp gränser och begränsningar för att möjliggöra att alla upplever mer kärlek. Processer för frigörande vare sig det erfars genom sjukdom, känslor, radering av rädslor eller andra former kan fortfarande uppstå i er. Detta kommer att ske tills ni och mänskligheten lär sig att heala och släppa onödiga energier, genom kraften hos den överflödande kärleken inom er varelse. När ni går genom 2016 kommer ni att kunna märka att ni lär er att heala och släppa rädslor genom kraften i er kärlek, detta kommer att bli en märkbar förändring i er varelse. För er kommer det att symbolisera att ni tar ett större ansvar i er egen andliga utveckling, accepterar er makt, följer er inre vägledning och samordnar er till allt som är Skaparen. Detta kommer att resultera i en känsla av att verkligen börja förstå uppstigningsprocessen på Jorden.
Inriktningen av Jorden med Venus kommer att möjliggöra nya aspekter av er själv att manifesteras inifrån er varelse; högre gudomliga utvecklade aspekter av sanning. På grund av de höga kärleksvibrationerna på Jorden runt om och inom er under hela året, kommer ni att stödjas i gudomliga frekvenser för att utforska inom er varelse. Om ni har beslutsamheten och viljan att framkalla er andliga utveckling, så kommer ni att upptäcka en större erfarenhet av gudomligt stöd som omfamnar er och ett uppenbarande av er sanning inifrån er varelse. Detta kan resultera i att bli styrd för att ta itu med vissa frågor, energier, vanor inom er varelse och samtidigt märka att de löser sig lätt. Med brist på viljestyrka kanske ni känner att ni utesluts från den kärlek som strömmar in mot Jorden från Venus med känslan av att sitta fast, stagnerad eller fångad. Viljestyrka är ett viktigt fokus för cykeln som utspelas på Jorden nu. Att vara medvetet uppmärksam på er viljestyrka eller brist på viljestyrka då ert skapandefokus kommer att uppstå i många upplevelser och verklighetssituationer. För att stödja denna process av lärande och tillväxt kan ni sitta lugnt i meditation eller gudomlig kontakt och fråga er själv: “Vad är min viljestyrka? Var kommer den ifrån? Kräver min viljestyrka att jag har ett fokus? Vilket fokus skulle vara mest anpassat till min själ? Hur kan jag förbättra min viljestyrka?”

Dessa är värdefulla frågor, vilka kommer att skapa uppvaknande av er resonans med Skaparen inifrån. Era insikter är av största värde men jag vill påminna er om att mottagandet av Skaparens överflödande kärlek kommer att väcka och öka er viljestyrka. Er viljestyrka är den potenta koncentrationen av er själ, som föddes ur Skaparens energi och vägledning. Det är acceptans och förkroppsligande av kärlek, av alla former, som uppmuntrar utvecklingen av er viljestyrka.
Jag, Ärkeängeln Metatron, uppmuntrar er att medge att ett nytt ni kommer att födas under året. Det sker genom att ta emot kärlek, ha åtkomst till och ge bemyndigande till er viljestyrka samt inse att ni nu mer än någonsin är ansvarig för blommandet av sanningen i er varelse och att detta kommer att ske via er medvetna uppmärksamhet och påbörjan av skiften inom er.

“Jag tillåter mig att ta emot kärlek med lätthet.”
(Andas in djupt och andas ut.)

“Jag kommer enkelt åt min viljestyrka; den har ett positivt inflytande i min verklighet.”
(Andas in djupt och andas ut.)

“Jag är nu medvetet uppmärksam på förändringar som inträffar inom min varelse.”
(Andas in djupt och andas ut.)

“Genom accepterande av mig själv och Skaparen är jag min själ, med tillgång till min sanning känner jag mig vara en ny och berikad version av mig själv.”
(Andas in djupt och andas ut.)

2016 kommer denna nya cykel stödja er i att manifestera er själv på nytt ur renheten i er själ, vilket skapar förändringar i er verklighet som är nödvändiga för er andliga utveckling. Det är en möjlighet på grund av den stora mängden av kärlek, att uppleva uppfyllelse, healing, i sanning vad ni än önskar. Jag, Årkeängeln Metatron har bara delat med er, ett fokus som kommer att hjälpa er att få tillgång till de vackra möjligheter som finns just nu. Era inre plans guider finns för att stödja er, vi behöver mer och mer att ni begär vår hjälp, eftersom då ni växer andligen, är det lättare för oss att kommunicera med er men ert ansvar för er andliga utveckling innebär att vi endast med er tillåtelse kan ingripa allt mer.

Jag är alltid närvarande för att vägleda och hjälpa,

Ärkeängel Metatron

 

Original Source: Sacred School of OmNa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...