Ärkeängeln Gabriel via Marlene, 11 juni.

Ärkeängeln Gabriel

11 juni, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni!

Jag önskar samtala med er om den egenskap i kärleken som är känd som upplysning. En upplyst person vet att Jordens alla invånare är beroende av varandra för sin överlevnad. Denna individ ser den sammanlänkade egenskapen hos allt som existerar och känner till sin egen plats i universum. Man är kärleksfull, medkännande, vänlig och man bryr sig uppriktigt om andra människor. En upplyst person förblir andligt öppen gentemot alla och inser att andra människor tillför en själv andligt liv, mening, näring och tillväxt. Man är insiktsfull och ser på världen med klarsynthet och har inte längre behov av de maktkamper som mänskligheten fortfarande engagerar sig i. Dessa individer har lärt sig sunda och positiva sätt att förhålla sig till andra människor och är i kontakt med sin egen Gudomliga vägledning och inre styrka. Man har mött utmaningar som lett till att man blivit en medveten och upplyst person och man vet att det krävs att man släpper taget om många saker som tidigare har varit en kära. Dessa individer är medvetna om att de redan befinner sig på sin allra mest perfekta andliga väg och de följer sin största passion med målet att förverkliga sina drömmar.

En upplyst person har stor tolerans, stort tålamod och stor förståelse för andras misstag. Man är känslomässigt stabil och förstår att det krävs medvetenhet, engagemang, bemödande och målmedvetenhet för att vandra på den andliga vägen. Det är en möda som man åtar sig för det är väl värt den personliga andliga belöning som man får utav detta. Man är medveten om att det är nödvändigt att dagligen fylla på sin andliga kraft. De som uppnår en viss mån av upplysning gör det genom något slag av daglig meditation eller utövande av bön. Man har ett kärleksfullt och självständigt engagemang för att hjälpa andra att uppnå personlig upplysning och den frihet som detta för med sig. Ens liv är rikt, givande och fyllt av oändliga möjligheter för tillväxt och expansion inom alla aspekter av ens livsupplevelser. Man är lycklig och har en glad och kärleksfull läggning. Detta hjälper en att ge uttryck för en optimistisk och accepterande attityd gentemot livets nycker. Man är fridsam, lugn och har uppnått frihet från oro och rädsla. Man ser mänskligheten från ett högre perspektiv i dess eviga andemening som når bortom dess fysiska existens och man är befriad från den materiella världens illusion.

Man vet utan tvivel att man själv är nyckeln till friheten och att det finns lika många vägar till fullkomlig upplysning som det finns varelser i universum. Man förstår att var och en har friheten att välja det slag av verklighet som man önskar uppleva. För att uppnå och uppleva upplysning accepterar man den dagliga rytmen av utvidgande och sammandragande och man vet att allt i ens värld är väl. Dessa individer har en djupare förståelse för att de är eviga varelser bortom sina fysiska kroppar och sina hjärnor som är temporära. Man ser sitt liv som ett firande av att vara nära sammanlänkad med hela universum och man vet att detta universum är en levande, medveten enhet som andas och villkorslöst älskar en. Man omfamnar och accepterar själv denna sanning varhelst man vandrar på Jorden.

Genom att lära sig hur man blir lugn inombords, att stilla sitt sinne och sina känslor när man ber och mediterar, fokuserar man på vem man är som en andlig varelse. När man gör detta uppnår man stegvis inre frid och man får ständigt leva i en värld av underverk och häpnad. Man förstår att framgången i ens liv kan beskrivas med hur förverkligad man är som en andlig människa hellre än genom ens världsliga prestationer. Universums hemligheter kan upptäckas genom att man helt enkelt befinner sig här och nu. Man upplever att man är ett med det oändliga, den helt rådande kraftfulla och allvetande universella Gudomliga kraften och denna är en daglig del av ens liv. Ens aktiviteter motiveras och upplevs utifrån en inre känsla av fullkomlighet, en känsla av att man i sanning visas omsorg av universum och att man alltid får vila i dess kärleksfulla famn, detta gör en fridfull och lycklig. Man vet att alla ens behov ständigt blir uppfyllda och att man alltid blir sörjd för.

Andlig upplysning förmedlar en nivå av visdom och kännedom om livet och universum som inte har sitt like i någon annan världslig erfarenhet. Det sker en sammanslagning av en himmelsk intelligens med en så ofantligt överväldigande kärlek att den bokstavligen förändrar en persons liv och försäkrar en själv djup visdom och förståelse för livet och universum. Denna upplevelse åtföljs vanligen av en befrielse från alla ting som är obeständiga och här finns ett fullständigt medvetande om allting som är, i det ögonblick som det är. Upplysningen är tillgänglig i varje ögonblick för varje individ, den är evigt lysande och strålar som Solen och känslan av glädje och frihet som den för med sig är en av de största belöningar som man någonsin skulle kunna föreställa sig. Den är den ultimata livserfarenheten som alla efterlängtar.

Må era livserfarenheter föra med sig större upplysning och medvetenhet om er förbindelse med allt som är.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel.

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

www.therainbowscribe.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...