Ärkeängeln Metatron via Natalie Glasson, 24:e mars 2017

Ärkeängeln Metatron via Natalie Glasson,

24:e mars 2017

 

 

 

Prismat för Ljushealing genom Ärkeängeln Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson 24:e mars 2017. Källa: Sacred School of Omna

 

Jag, ärkeängeln Metatron, kommer med ett energetiskt verktyg för att stödja er i detta skede av er uppstigning. Verktyget för Ljushealing via ett Prisma föddes fram från de höga vibrationsnivåerna i Änglarnas kungarike; Det har en energetisk form som ansluter er till Skaparens Universum. Prismat för Ljushealing samlar in det gudomliga medvetande av Skaparen, och behåller det som vibrerande färger av ljus. Prismat för Ljushealing är förbundet med alla strålar av ljus, inklusive De Tolv Strålarna av Ljus, Twelve Rays of Light, och alla andra uttryck för Skaparen som finns inom Skaparens universum. Energin och medvetande från Universum av Skaparen, finns inom ett energetiskt prisma med hexagonform, som består av den högsta frekvensen av Änglaljus. Endast rent, fokuserat gudomligt ljus kan existera inom Prismat, manifesterar sig som en myriad av färger, så vackert, vissa starka andra ljusa och halvgenomskinliga. Prismat har ett utrymme ni kan ansluta er till eller bara finnas inom, och innehåller till viss del en koncentration av den gudomliga Skaparen frekvenser, som gör att ni kan anpassa er mer med Skaparen. Prismat av Ljus är starkt kopplat till Skaparens Universum, och är känt för att underlätta och förbättra alla former av självhealing på alla nivåer av era fysiska, emotionella, mentala och andliga själv.

Prismats Ashram för Ljushealing

Prismats utformning för Ljushealing kan liknas vid ett Ashram (avskild plats för meditation. Källa wikipedia övers. anm), eftersom det är en plats dit alla varelser kan komma, och ta emot healande vibrationer av de insamlade frekvenserna från Skaparens Universum där de finns förankrade, och stöds av de renaste Änglavibrationerna. Prismat för Ljushealing har inte någon speciell storlek, det kan expandera till att omfatta hela världen, eller så kan det bli tillräckligt litet för att kunna förankras i ett chakra, för att stödja omvandlingen. Änglavarelser finnas utanför Prismat för att skydda det, och för att övervaka de som kallar till sig det, när de arbetar med det. Ingen varelse lever inom Prismat och agerar som övervakare eller företrädare för energin. Energierna är så intensiva, att det är omöjligt för någon att hela tiden befinna sig där. Istället har jag, Ärkeängeln Metatron, ledare för Änglarnas Kungarike, tagit ansvar för Prismat och fungerar som övervakare på utsidan. Men det finns Änglar som dedikerats för att observera energin, och arbetar med Prismat från utsidan.

Syftet med Prismat för Ljushealing

Den som övervakar Prismat är Skaparen, allt som är Skaparen strömmar in i Prismat, speciellt den energi som är i linje och liknande vibrationer från Änglarnas Kungarike. Det är ett utrymme med multifärgad kärlek, sanning och frid. Intentionerna från Skaparen för hela Universum är förankrade i Prismat. Detta innebär att Prismat innehåller alla mallar och koder för perfektionen i varje uttryck av Skaparen. När jag använder ordet perfektion, talar jag om precisionen från Skaparen snarare än människans egotankar om perfektion, som betyder felfri, fläckfri och anpassad till uppfattningarna hos civilisationen. Närvaron av varje mall och kod av ljus inom Prismat, har skapats av Skaparen för varje uttryck och healing, och transformation och kraftfulla förändringar kan ske, när ni är anpassade till Prismat för Ljushealing.

När en varelse ansluter med, finns inom, uttrycker eller förankrar energin i Prismat av Ljushealing, med Skaparens avsikt för varje aspekt i sina varelser och verklighet, blir den antingen reaktiverad eller omkodad inom er. Mallar, koder och energier som varit inaktiva, fragmenterade eller blockerade men som behövs för att stödja er som en fulländad varelse på Jorden, kommer att få uppmärksamhet, eftersom ljuset förankras från Prismat, så att den nödvändiga transformationen kan ske.

Den enda gången som den nödvändiga transformationen inte kan ske, är om en medveten förståelse av en händelse, situation eller skapelse, först måste accepteras. När det accepterats blir det en större och snabbare transformation, med positiv inverkan på er varelse och verklighet, men Prismat av Ljushealing kommer inte att återaktivera något, förrän den medvetna förståelsen anlänt.

Den Gudomliga viljan, avsikter och medvetenhet av Skaparen finns inom Prismat, så allt kommer att ske med gudomlig perfektion, timing och precision, som styrs av Skaparen för det ultimata tillfredsställande resultatet.

Att vistas inom Prismat av Ljushealing

Det är klokt att endast vistas inom Prismat som mest 30 minuter om dagen. Er tid inom Prismat kan utökas efter regelbundna anpassningar och erfarenheter av energin, ungefär som när man blir förtrogen med de ljusfrekvenser som manifesteras. Vi rekommenderar att tiden inom Prismat endast utökas till 2 timmar per dag.

  • När ni vill ansluta, uppleva och vistas inom Prismat av Ljushealing, uttala då först avsikten högt, och anledningen till besöket. Ni kanske vill förklara vad ni önskar förändra och vad ni vill uppleva i stället.
  • Säg helt enkelt högt: ”Jag är helt anpassad till Änglarnas Kungarike, övervakad av Ärkeängeln Metatron. Assisteras och vägleds av Ärkeängeln Metatron, jag kontaktar och anpassar hela min varelse till Prismat av Ljushealing med den renaste vibrationen och nivån av Änglarnas Kungarike. Genom mitt hjärtchakra och det högre hjärtchakrat, anländer jag till Prismat av Ljushealing. Jag känner igen hexagonformen som omger mig, och myriaden av de färgstarka ljusfrekvenserna från Skaparen som omfamnar min varelse. Jag bekräftar att Änglarna är närvarande runt om Prismat av Ljushealing, och den gudomliga avsikten från Skaparen är aktivt närvarande inom Prismat, och förbinder sig djupt med min varelse nu. Jag överlämnar min varelse till Skaparen och tillåter att Skaparen återaktiverar eller omkodar min varelse, med de nödvändiga mallarna och koderna som är lämpliga för healingen, att aktiveras inom min varelse. Jag mottar nu ljuset och stödet genom närvaron av den gudomliga Skaparen inom Prismat av Ljushealing. Tack.
  • Föreställ er, känn, bekräfta myriaden av ljusa färger som omger er, andas in energin från Prismat av Ljushealing, in i hela er varelse och låt Skaparen arbeta med er.
  • När ni känner att processen är klar, tacka Prismat för Ljushealing och be mig, Ärkeängeln Metatron, att ta er tillbaka till er verklighet, och koppla bort er från Prismat. Fokusera på att grunda er i Jorden så länge det känns nödvändigt.

Det är viktigt att förstå att när de nödvändiga mallarna och koderna aktiverats inom er, kan det ta tid för er innan ni upplever resultatet av det, och skiftet kan också vara subtilt.

Överföringen av energin i Prismat av Ljushealing

Återigen, det är lämpligt att endast ansluta med, och överföra energin och ljuset från Prismat av Ljushealing, högst 30 minuter om dagen. Det kan utökas upp till 4 timmar per dag, när ni vant er vid energifrekvensen.

Att Ansluta till, och överföra energi från Prismat av Ljushealing, innebär inte att ni närvarar i Prismat, ni får bara den nödvändiga energin genom er varelse, och styr den antingen till er själva eller till någon annan person, varelse eller en situation. Ni strålar ut ljuset som ges till er från Prismat, förkroppsligar energin inom er varelse eller strålar den direkt till en annan person, varelse eller situation. När ni gör så, är det viktigt att förstå att en aspekt av Prismat kommer att förankras i er själs stjärnchakra, som automatiskt kommer att skapa en krets av ljus, som flödar till Jordens stjärnchakra. Ljuset kommer att komma ut genom ert högre hjärtchakra, ert hjärtchakra och genom era armar och händer. För att rikta energi och ljus, placera er vänstra hand framför er, i linje med ert hjärtchakra, med armbågen böjd och handflatan vänd mot himlen. Placera höger handled i mitten av vänster handflata, och sträck ut fingrarna så rakt som möjligt, som om ni försöker nå till himlen. Höger handflata vänds framåt eller diagonalt framåt åt vänster.

  • Börja först med att skapa en avsikt för er själva, personen, varelsen eller situationen i åtanke. Ange vad ni vill förändra och det resultat ni vill manifestera.
  • Säg helt enkelt högt: ”Jag är helt anpassad till Änglarnas Kungarike, övervakad av Ärkeängeln Metatron. Assisteras och vägleds av Ärkeängeln Metatron, jag kontaktar och anpassar hela min varelse till Prismat av Ljushealing med den renaste vibrationen och nivån av Änglarnas Kungarike. Min avsikt och mitt syfte är att ta fram den nödvändiga energin från Prismat av Ljushealing till (beskriv vad). Jag tillåter att lämplig energi, ljusfrekvens och avsikten från Skaparen av Prismat av Ljushealing, förankras i min själs stjärnchakra och grundas i min Jords stjärnchakra. Jag tillåter ljuset att stråla in, till och ut från mitt högre hjärtchakra, hjärtchakrat, armarna och händerna. Jag bekräftar att Änglarna är närvarande runt Prismat av Ljushealing och stöder och vägleder mig nu, och den gudomliga Skaparens avsikt är aktivt närvarande, och strömmar genom min varelse. Jag tillåter att Skaparen återaktiverar eller omkodar genom min varelse (personen, varelsen, situationen) och jag tillåter de nödvändiga mallar och koder som är lämpliga för att aktivera healingen. Jag mottar nu ljuset och det gudomliga stödet av Skaparen som är närvarande inom Prismat av Ljushealing. Tack.’
  • Placera händerna som beskrivits tidigare och fokusera på energin som flödar genom er varelse, och går ut från era händer. Observera vad som kommer fram.
  • När ni känner att processen är klar, tacka Prismat av Ljushealing och be mig, Ärkeängeln Metatron, att ta er tillbaka till er verklighet, och koppla bort er från Prismat. Fokusera på att grunda er i Jorden så länge det känns nödvändigt.

Ärkeängeln Metatrons Avsikt med att Dela med sig av Prismat för Ljushealing

Jag, ärkeängeln Metatron, ville dela med mig av Prismat för Ljushealing till er, för att stödja er kontakt med Skaparen på en djupare nivå, upplevelsen av ljuset och den gudomliga interventionen av Skaparen, samt för att ni ska kunna ta ansvar för er egen uppstigning, healing och transformation. Jag ger Prismat av Ljushealing till er som en gåva, för att hjälpa er att utveckla er egen healing och era egna uppvaknande förmågor. Verktyget ska användas tillsammans med er intuition. Ni kan kalla på min hjälp, ärkeängeln Metatron, när som helst och jag kommer energimässigt att vara närvarande med er. Ni ansvarar för era upplevelser med Prismat av Ljushealing. Detta är en gåva för självförverkligande, förbättringen av er ljusa vibration och för att kommunicera med Skaparen.

Vänligen ta till vara skönheten i min gåva till er,

Ärkeängeln Metatron

Read More from Archangel Metatron

Ansvarsbefrielse: Prismat för Ljushealing är inte ett certifierat healingverktyg eller process, det är strikt begränsat för hemmabruk, och det är enbart till för att hjälpa er att utforska er uppstigning och andliga tillväxt. Syftet med Prismat är att hjälpa er att utforska energiflödet genom kroppen och den djupare förbindelsen med Skaparen. Vid användning av kanaliseringen från Ärkeängeln Metatron till Natalie Glasson, måste ni själva ta fullt ansvar för era upplevelser. Natalie Glasson tar inget ansvar eller kan beläggas med skuld för något som du eller någon annan, kan uppleva när du använder informationen, eller praktiserar de tekniker som vi delat delat med oss av till er. Prismat för Ljushealing är inte avsett för att diagnostisera medicinska problem, det är inte heller en ersättning för läkarvård eller professionell mental hälsovård.

 

Översättning: Margareta Jonåker www.st-germain.se

 

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson www.omna.org,’ Thank you.

 

Du gillar kanske också...