Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 3 september 2021

 

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 3 september 2021

 

 

Rötterna till Din Gudomlighet – Ärkeängel Metatron

Kanaliserat genom Natalie Glasson- Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek riktar jag till alla varelser som finns hos mig idag, jag är Ärkeängel Metatron. Det är en glädje att ta fram vibrationerna och frekvenserna från Änglarnas Rike till att omfamna er, stödja er och hjälpa er i era nuvarande uppstigningsstadier. Det kan kännas nu som om allt rör sig, att det finns en levande kraft. Det kan kännas som att saker är osäkra och instabila som om du inte riktigt kan hitta rätt fot för att stabilisera dig själv i din verklighet eller din uppstigning. Det är viktigt att erkänna detta ögonblick i din uppstigningsresa. Att känna antingen att det är ett ögonblick där du känner dig helt jordad, helt centrerad, stabiliserad och balanserad eller om du känner att du går på en väg som ständigt rör sig, och därför har svårt att hitta ditt fotfäste, att upptäcka ditt centrum, din balans och din stabilitet.

Ta en stund för att inse vad som händer för dig i det aktuella skedet av din uppstigningsresa. Det är viktigt att inse att etapper passerar snabbt även om du känner dig instabil i september. Du kommer att känna dig balanserad, jordad och centrerad igen. Du kan tycka att en del av dig känns instabil och resten av dig känns jordad, centrerad och balanserad. Kanske i den här fasen känns allt instabilt, eller så är du inte helt säker i vilken riktning du behöver gå. Du kan vara orolig för vad du bör fokusera på, nästa steg i din uppstigning eller hur du läker en aspekt av ditt väsen eller verkligheten. Kanske har situationer eller förväntningar, drömmar eller planer förändrats så att du känner dig osäker? Kanske till och med otillförlitlig och osäker på nästa etapp.

Det är så viktigt att värdera och uppmärksamma varje fas i din uppstigningsprocess, även de faser som är mer utmanande och smärtsamma. När du sitter i energin i varje fas för att observera och överväga den energi som visas upp, börjar du förstå den, släpper den och låter dig få de insikter som krävs.

Man tänker ofta att insikter behövs för nästa steg i ens uppstigning, för att få fram den klarhet och förståelse man önskar. Även om detta är sant, är den viktigaste aspekten eller processen att jorda sig och upptäcka sina rötter. När du tillåter dig själv att upptäcka rötterna av din gudomlighet, tillåter du dig själv att åter centrera, kalibrera om, läka och stabilisera eller att jorda. Genom att göra det släpper du de energier som inte längre tjänar dig och du återvänder till en aspekt av dig själv, som är din sanning. När du fäster din uppmärksamhet tillbaka till denna aspekt av dig själv, din sanning, det är när förståelsen, du kan säga insikterna och förverkligandena gryr. Men planen, förståelsen, upplysningen, insikterna har alltid funnits där eftersom varje steg i din uppstigning, kan man säga, är planerat. Din själ vet exakt vad den gör, även när det känns som om den kastas in i oroligheter, kaos eller instabilitet. Det är en del av resan och så är även svaret, nästa steg i din uppstigning är redan där, väntar på dig, väntar på att du ska upptäcka och inse det. Därför, när du rotar dig och jordar dig i din gudomlighet är det här du upptäcker nästa steg och de insikter du behöver.

Vad uppnår du när du jordar dig eller rotar dig in i din gudomlighet?

Vi tänker på rötterna som att de sträcker sig så långt, eller längre än vi är medvetna om, de skapar en mycket konkret och säker grund. En känsla av att vara mycket jordad, centrerad och säker. När du tillåter eller föreställer dig rötter från ditt väsen, kanske från ditt rotchakra, dina fötter, chakran eller ditt jordstjärnechakra, förankrar du och jordar dig själv ytterligare. När du sedan lägger till avsikten att jorda eller rota dig in i din gudomlighet, tar detta dig till en ny nivå av jordning, en ny nivå av stabilitet och medvetenhet om sanningen.

Du behöver inte nödvändigtvis veta vad din gudomlighet är för att jorda eller rota dig in i din gudomlighet. Vi kan känna igen din gudomlighet som ditt sanna jag, din själ, din själsgrupp, ditt uttryck för Skaparen. Sanningens uttryck, kärlek och fred som du förkroppsligar och som utgår från din gudomlighet är också allt du har samlat in i kunskap, visdom och förståelse. Din gudomlighet är som en skattkista av din andliga och naturliga natur. När du rotar dig in i din gudomlighet, rotar du dig till en nivå av din andliga natur som kommer att tjäna dig i detta ögonblick av din uppstigning. Ibland är det inte nödvändigtvis en högre vibration eller frekvens. Det är energin som tjänar dig i detta ögonblick av din uppstigning.

När du ber att få jorda och rota dig in i din gudomlighet jordar du dig själv, blir centrerad och balanserad i din sanning. Du låter din själ och själsgrupp ta fram och stabilisera dig i de energier som tjänar dig mest. Kanske är det djup förståelse och kärlek, eller kreativitet, styrka, förtroende och tillit. Det är mycket lätt att beskriva gudomlighet i emotioner eller känslor. Ofta är din gudomlighet helt enkelt en vibration som en ljusslinga och kanske är denna ljusslinga ett minne från de inre planen, ett minne av lärande eller förståelse, minne av Skaparen. Således jordar du dig i denna ljusslinga för att den ska tjäna dig för att få fram nya färdigheter och förmågor.

Det är mycket viktigt att jorda dig och rota dig in i Moder Jord för hon är en andlig varelse och låter dig gå vidare med uppstigningen på jorden. Det behövs för att rota och jorda dig i din gudomlighet. Ju mindre du försöker styra vad din gudomlighet är desto mer kommer den att överraska dig med att erbjuda insikter och större förståelser, ta fram fler verktyg, fler färdigheter, information och upplysning.

Jag, Ängeln Metatron, uppmanar dig att ta dig tid att helt enkelt fundera över och be om att bli jordad och förankrad i din gudomlighet, särskilt om det finns ett område i din verklighet eller inom ditt väsen som känns kaotiskt, instabilt eller obalanserat. Tänk på situationen, erfarenheten eller en del av ditt väsen och be om att bli rotad och jordad i din gudomlighet. Ta dig tid att sitta och meditera på det. Även upprepa,

Jag är rotad och jordad i min gudomlighet.

Låt ett uppvaknande, en öppning och blomning äga rum inom ditt väsen. Utan förväntningar, tillåt dig själv att känna igen när du känner dig mer stabil, balanserad, säker i ditt fotfäste, liksom i din närvaro och i dina handlingar.

När vägen framåt är stenig är det inom ditt väsen du vänder dig, inte för att isolera eller skydda dig själv, utan för att stärka din anslutning till Skaparen och gå fram säkert, även när marken är stenig.

Min närvaro, min kärlek finns alltid med dig.

Jag är Ärkeängel Metatron.

Jag tackar dig.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...