Ärkeängeln Michael via Linda Dillon, 11:e maj 2017

Ärkeängeln Michael via Linda Dillon, 11:e maj 2017

 

Transkription ~ Ärkeängeln Michael: Fred är kärlek, 11:e maj 2017

Fred är kärlek

 

Ärkeängeln Michael

En timme med en ängel, 11:e maj 2017

Linda Dillon, Kanal för Rådet av Kärlek

 

Steve Beckow, värd, InLight Radio

Steve Beckow: Gokväll Linda, hur går det för din klass för Självets Inspiration?

Linda Dillon: Jag tycker att det går häpnadsväckande bra; expansionen, insikten, den visdom som delas, begrepp och sätt att se på saker som vi aldrig tidigare tänkt på. Jag är förstummad. Det är ett heltidsjobb, glädje hela tiden och det är fantastiskt. Gruppen, som råkar vara 44 stycken, Guds nummer, är fenomenal.

En stor del är nedladdningar av webbseminariernas serier, och de anpassningar som kommer. Och som grädde på moset, så händer det precis när Modern startar kärlekstsunamin igen, vilket jag är säker på att alla känner. Energin har varit ganska härlig, men mycket intensiv.

SB: Ja, förstärkt.

LD: Och det kommer inte att sluta förrän alla på hela planeten är kärlek.

SB: Ja. Vi undrar hur vi kommer att stiga upp.

LD: När ni blivit kärlek har ni stigit upp. Så enkelt är det..

SB: Det är rätt. Låt mig tillåta er att göra er övergång. Jag förstår att ärkeängeln Michael vill prata med oss om fred. Och då, vänder jag mig till Ärkeängeln Michael och välkomnar honom. Vi är angelägna att höra vad du har att säga, sir.

Ärkeängeln Michael: Och välkommen till dig. Jag är Michael. Jag är Me-kai-el, konstnär och ärkeängel, Ärkeängeln av fred, kärlekskrigare, bäraren av nyheter. Och jag välkomnar var och en av er här i dag, den här tiden av storslagen förändring, intensitet och förankring av fred, inte fridfull men för fred djupt i kärnan, hos var och en av er.

Till att börja med, låt oss säga att för att förankra fred så gäller det att ta bort och avskaffa kaoset, kärnproblemen, av det ni anser som brister, för lite av. Vad menas med fred? Ja, det finns olika förklaringar, men i själva verket handlar det mest om krigens upphörande eller frånvaron av krig.

Nu säger jag verkligen inte, att det inte är betydelsefullt, det är det, men det handlar inte om nivån av fred – och det handlar inte om fullgörandet av fredsuppdraget som jag är anförtrodd –i Moderns och Faderns namn tillsammans med er alla, och många galaxer långt bortom.

Hur kan krigens strider inom och utom ens uppstå? Vad har hänt med era hjärtan och sinnen, era känslomässiga fält, för att något annat än fred kan vara ett alternativ? Ja, ni säger att det började glöda, men jag kommer att kämpa, och jag kommer att ta strid, för jag ser orättvisa och missbruk av auktoritet och kontroll. Och ni har rätt. Men är det är inte bara ett resultat av frånvaron av den inre freden, som jag talar om? Och du, älskade Steve, har talat och nämnt flera gånger om förvirringen angående ordet kärlek, och hur allt kan vara kärlek.

Jo, för fred är kärlek. Men jag vill gräva djupare beträffande vad fred är. För i freden finns det en stor faktor, inombords: av att veta, av acceptans, en smula överlämnande, en smula tillit, en strimla hopp, men förstå verkligen att där finns en anknytning, och det finns en egen sanning om att ni är dottern, sonen, en hybrid av-Modern-Fadern-Ett.

När det inte finns en acceptans av sanningen, vetandet och förankringen av den, då händer det att det blir en ökning, inte riktigt en tsunami – freden är fridfull. Men det blir en ökning bara av att veta, att allt finns där som det ska. Och även när det förekommer ett tydligt kaos i det yttre, finns det kunskap om att bevara freden i den yttre verkligheten, den yttre världen kommer då att anpassas.

Eftersom de yttre uttrycken av saker, beteenden och handlingar som inte kommer av fred, är helt enkelt en reflektion och ett uttryck för frånvaro av inre fred. En frånvaro av denna anpassning till sanningen, makten och kraften, den gudomliga auktoriteten och acceptansen av den, av vilka ni är.

Så det är inte bara hopp. Hoppet är en vacker, överlägsen gudomlig kvalitet, men det medför också en del förtroende. Hopp är inte önsketänkande. Det är den absoluta tilliten för Moderns plan. Och på många sätt är det att ha den visionen. Men det tar vi en annan gång. Jag vill verkligen fokusera på fred, och allt detta är involverat i vartannat, så det är ibland svårt att skilja dem åt, särskilt när allt liknar vartannat.

Låt oss återvända till freden. Du säger att du har haft erfarenheter och när jag säger ”du” så menar jag dig älskade Steve, men jag menar också alla ni, eller de flesta av er, för att några av er har aldrig upplevt ett ögonblick av fred; kroppsligen, uttryckligen, i livet av denna inkarnation som ni för närvarande finns i. Men de flesta av er vet vad fred är.

När ni känner att det finns en sanning angående vilka ni är, omständigheter, omgivningar, relationer, oavsett var de finns – är det nu viktigt, eftersom det här är vad jag talar om – men jag är också energetiskt förankrad i var och en av er här i kväll. Det är dags för människor att komma ihåg att återta, förankra och vara fredliga. Det skulle inte kunna hända, om ni inte individuellt och kollektivt, hade nått en punkt där ni vill, där ni tillåts, där ni fattar beslut om att förankra den underbara freden inombords.

Så ofta, eftersom freden har definierats externt, är den förknippad med en stor ansträngning. Vi kommer att skapa fred! Det är inte möjligt om inte freden finns inom er, inom er söta älskade själ, och i tillräckligt många av er. Ja, vi talar om kollektivet, och det vet ni när vi pratar på det sättet – och idag tar vi upp frågan om fred – då förstår ni att vi talar om kollektivet, som tar sig framåt igen i de slutliga stegen till det ni kallar uppstigning, så att den kan slutföras och ni kan fortsätta med verksamheten att verkligen skapa, och samskapandet av en nova jord.

Det är nu givetvis delvis redan på gång. Men denna visdomsfaktor för fred, är en av de viktigaste ingredienserna. Var vill du börja?

SB: Nå, du pratade om att ”verkligen veta” och jag undrar bara, om vi inte behöver klargöra någonting nu på samma sätt, som vi behövde för att klargöra kärleken, och att när du säger att du verkligen inte pratar om intellektuell kunskap, inte ens om att ha en känsla eller en intuition av något, du pratar om något mycket djupare än det, eller hur?

ÄÄM: Det är precis vad jag talar om. Det handlar om det sanna vetandet, det sanna, sanna vetandet, visdomen. Det har inget, nå, jag skulle inte vilja säga inget, jag ändrar det och säger istället, det har väldigt lite att göra med känslorna, intellektet eller det mentala. Det är hjärtat och själen som vet, det ni kallar förverkligande, något vi kanske bara antyder när det handlar om upplysning eller illumination.

Den sanna kunskapen kommer att filtreras till era känslor, ert intellekt och era vackra mentala kroppar, och uppmuntra ert ego och de förtjusande personligheter ni är, men kunskapen är hjärtats och själens.

Det finns saker, söta ljusänglar, som ni verkligen vet om er själva, även om ni ibland – jag skulle vilja säga, att ni förnekar er själva – ni förstår verkligen att ni är levande, även när ni ibland tycker: ”Åh det här är bara en dröm,” men ni vet verkligen att ni andas.

Och det är inte bara en mental, känslomässig eller en fysisk del, ja, er förståelse om kroppen expanderar verkligen, växer verkligen genuint – om att det inte finns några artificiella separationer. Verkligt vetande kommer från den djupaste och högsta delen av era själv. Det är där sammankopplingen av ert universella själv, er högre själv, ert det ni kanske tänker på som ert mänskliga själv i er själs centrum, kommer samman för att informera er om sanningen. Och en av dessa sanningar är fred.

Fred känns som en suck, om ni vill ha en fysisk förklaring. Det finns inte något behov av att rusa iväg. Allt är verkligen som det ska. Det förnekar inte behovet eller önskan om en åtgärd, särskilt inte en samordnad eller riktad åtgärd, det tillåts faktiskt och möjliggör att det ska kunna hända, men inte på ett huvudstupa sätt. När ni verkligen vet något om universum, om oss, eller om ert eget söta själv, så är det inte längre någon fråga. Det har ett djup och densitet som hos fossiler och ben, hos klippor, stenar, den uråldriga existensen av berg. Förstår ni?

SB: Lord, är det därför, för när jag kände freden, kände jag mig väldigt solid, jag kände mig som granit och jag tänkte själv ”hur kan jag känna mig så lugn och så solid?

ÄÄM: Ja. Jag använder dessa exempel mycket specifikt. Jag sa inte att fred känns som vatten eller luft. Jag liknar det mer vid de element som ni känner igen. Så som sten. Som ben, fossiliserat ben. Det är som Klippiga Bergen.

SB: Det var därför som Jesus sa att ni kan bygga på sten, eller sand.

ÄÄM: Det stämmer. Jag föredrar sten.

SB: Jag också. När jag fick denna upplevelse av fred, var det som att återvända till något. Det var som om jag gick in i ett varmt hus med en överrock, en tröja, en skjorta, och jag tog av överrocken, tröjan och skjortan. Jag förstod, för du pratade om att det inte är ett ställe där du är passiv, men du handlar inte. Jag förstod att det var självet som agerade. Jag hade misslyckats, jag hade tagit bort hindren från självets väg, som är naturligt fredlig.

ÄÄM: Det stämmer. Och därmed försvinner den mentala, känslomässiga, egoistiska förevändningen om att behöva bära många lager – för att ni själva inte är tillräckligt solida. Så när ni kommer till denna plats av fred och vetskap, den substantiella karaktären av vilka ni verkligen är, vad ni gör, och det är därför jag vill prata om det … förankringen, som graniten … om vad Modern har gjort, vad Fadern har gjort.

Ni ser så många människor, och jag kommer att använda dåtid, som trodde att de behövde vara lättare än luft, att de inte var förankrade på jorden och ville komma till högre riken. Fred är att veta att ni upplever allt gestaltat. Det är en fundamental egenskap i uppstigningen.

SB: Nå, det är en fundamental egenskap i uppstigningen, eftersom den är det nya i den fysiska uppstigningen. Eller hur, Lord? Jag är inte säker på att det var så vid uppstigningen, säg för 2000 år sedan, eller var det så?

ÄÄM: Du skulle inte haft denna upplevelse av Uppstigning för 2000 år sedan. Du har rätt i det. Delar av, men låt oss gå tillbaka till några av de visa, de heliga eller de mästerliga profeterna e t c. Tänk på, känn efter, hur de handlade. De kom från en plats som ofta var av tillit. Fred är mer substantiell än enbart tillit, förtröstan, hopp. Vi avfärdar dem inte, men vi vill att ni ska förstå känslan av att veta kroppsligen, för ni kan gå vidare då också, och utföra Moderns/Faderns önskan, vilket är exakt densamma som er, och göra det oavsett vad som händer i det yttre – ni känner till det yttre men det yttre är inte avgörande för er. De uppstigna, tog sig helt enkelt till ett annat rike, fast de till viss del var förankrade. För innan de lämnade förankrade de den vetskapen och det var den vetskapen som möjliggjorde plattformen, som den skapades, för upplyftet.

Det ni nu gör, är att ni förankrar fred, och vi vet att det här är en knepig konversation, men ni kommer också att notera, att vi kommer att ha fler knepiga konversationer senare. Så låt mig säga att det ni gör är, att ni förankrar freden, kunskapen, sanningen om vilka ni är i det substantiella fysikaliska självet, inte för att ni ska kunna lämna, utan för att ni ska kunna stanna. De som inte förankrar de gudomliga egenskaperna, de som bokstavligen säger ”nej tack jag är inte intresserad” kan inte stanna. De kommer inte att ha tillräcklig substans, förkroppsligande och visdom för att kunna hålla vibrationerna, för att fysiskt kunna existera på Nova Jord. Så detta är en mycket viktig del av det ni gör. Och det gör vi med er, även under tiden jag talar, så förankrar jag denna blomma av fred, denna granit av kärlek inom er.

ÄÄM: Känner du det?

SB: Jag känner mig verkligen fredlig. Det är säkert.

ÄÄM: Då gör jag mitt jobb.

SB: (skratt) Wow! Gud vet hur många tusen människor du påverkar just nu.

ÄÄM: Det här är min glädje. När allt är klart, när freden inom dig syns på utsidan, vilket inte bara handlar om något krig, utan sanna harmoniska relationer, sättet att vara och beteendet, kommer jag att bjuda in dig till att komma och lyssna på vår musik. Ännu viktigare är när du hör vår musik, för då ser du mig måla himlen.

SB: Det betyder något, Lord, lite mer än det orden kan tyckas indikera, eller hur? Om jag skulle höra din musik skulle den ta mig till ett annat rike, eller hur?

ÄÄM: Det stämmer.

SB: Tack. Jag vill att våra lyssnare ska vara medvetna om det. Lord, ett ord om hopp.

ÄÄM: Vilket ord vill du ha min vän? (skratt)

SB: Det här är den andliga stormarknaden. Jag kan beställa allt jag vill ha. (Skrattar) I går, i readingen vi hade, talade du om att inte leva i det förflutna eller i framtiden. Det verkar som två motstridiga läror. Den ena är att hoppet och förtroende för Moderns Plan, att den styr lagen om attraktion – den ger oss något. Och den andra är att det inte kommer direkt, utan någon gång i en avlägsen framtid, ”Jag hoppas det kommer att hända.” Men jag gör inget för att få det att hända. Så kan du hjälpa mig att förena dessa två läror?

ÄÄM: Åh, det gör jag gärna! Nu är det här en del av den andra utbildningen som vi har haft, som handlar om omdefiniering av ord. Så låt oss tala om hopp – hopp och tillit. Hopp är tillit till Moderns plan, utvecklingen av Moderns Plan. Och det finns många, många på er planet, som jag också hävdar som min legion av de blå, som håller hoppet. Deras jobb är att hålla hoppet av Modern.

Och varför börjar jag där? Eftersom det är viktigt, även i den allra första början, att inse att det finns människor vars uppdrag och syfte är att vara ankare, i den nuvarande verkligheten – tänk, inte vingar utan ankare, men tidvis ljusfyrar – mobilmaster ibland – av hopp. I den fysiska verkligheten, är hoppet innehavaren av tron, tilliten för Moderns Plan. Hopp om att ni är på rätt plats vid rätt tid, i rätt stämning, den rätta ramen av existens förnekar inte handlandet, utan precis tvärtom. Jag är så glad att du har frågat mig om det här!

Vad kan man likna hopp vid? När jag pratar om de som känner hopp – alla ni, hela mänskligheten känner i större eller mindre utsträckning hopp. Men det finns några som sätter det allra främst. Det betyder inte att ni sitter och rullar tummarna. Det betyder inte att ”jag hoppas att det händer i morgon.” Det betyder att den tillit som utvecklas ger er drivkraften, katalysatorn, att agera enligt det direkt.

Det finns ingen anledning att bara känna hopp inför morgondagen när ni lever i nuet. Ja, tiden är flytande; Moderns Oändliga tid är helt flytande. Men också när jag talar med er finns vi i er nuvarande existens av nuet. Så vad gör ni … ni spelar inte hoppets spel som ett spel med fördröjning. Ni säger; ”Jag har hopp, jag har tillit, jag har en vision.” Håller den aktiverad. Och på grund av det, på grund av den inriktningen så åtgärdar jag vissa saker redan nu.

Ni ska inte förneka eller ignorera ert nuvarande liv, tvärtom. För det finns en del åtgärder som behöver tas tag i tag inom hoppet, som för det mesta har ignorerats. Förstår ni det jag säger?

SB: Ja, det du beskriver hamnar också mycket nära en intention. Vi skapar vår intention för att uppnå det som är vårt hopp.

ÄÄM: Det stämmer. Och det är då ni gör det. Det finns i skapelseformeln, i linje med den Universella Lagen. När ni bestämt er intention – oavsett om det är ett mantra, en bön, en tanke eller en djup övertygelse – så skapar ni intentionen. Även när ni skriker på Gud skapar ni en intention.

Och vad baseras det på? Hoppet, intentionen har faktiskt hörts och svarats på. Så det är uttrycket av avsikten och hoppet, som startar medskapandet – sammanslutningen av det heliga partnerskapet börjar.

SB: Nå, i så fall Lord, tala då mer med oss, snälla, om hur vi gör det här. Skapar vi vår intention i vår morgonmeditation? Hur arbetar vi med denna Gudomliga process?

ÄÄM: Morgon, middag, kväll och däremellan. Låt oss nu prata om det. Låt oss bryta ner det, ska vi säga, stor avsikt och mindre avsikt, personlig avsikt och global avsikt. Nu finns det också en – jag skulle säga vana men jag säger beroende, för det har verkligen kommit dit – och det här är ett blinkande gult varningsljus för ljusarbetare och kärlekshållare. Var snälla och lyssna på det jag måste säga.

Globala avsikter, kollektiva intentioner är underbara, välsignade och heliga, och när ni kommer samman i en global avsikt, händer mirakel. Vi har sett det. Och ni kommer säkert att se mer av det. Men tänk aldrig, känn eller tro, mina familjer och vänner, att de globala intentionerna på något sätt är viktigare, mer giltiga, mer värdiga än era egna viskningar från hjärtat. Det är därför jag idag började med att prata om freden inom er, och förankringen av det ”sanna vetandet” inom er.

Så, när ni skapar intentioner, så rekommenderar vi er att göra det varje morgon. Det måste finnas tid. Och om ni inte tycker er ha tid, då lurar ni er själva, ni lurar er själva och ni stjäl från er själva. Ta er tiden, oavsett om det är en timme, tio minuter eller fem minuter, för att bestämma era avsikter, inte bara för planeten, galaxen, universum, er familj, utan också för ert eget söta själv – för er dag, för det ni jobbar med.

Så, från den känslan av fred kommer uttrycket av hopp, för det ni avser. Inte bara för att få; attraktion och repulsion är bara en Universell Lag. Men ni uttrycker – inte bara för alla oss, inte bara för er krets av väktare, utan för ert heliga själv. Ni uttrycker det ni tänker er få uppleva.

Så det kan vara något mindre, ”Jag ska jobba idag och jag har ett stort möte. Och jag vill uppmärksammas för mina bra idéer, för vad jag kan bidra med. Jag önskar ses för den jag är. Och jag önskar vara en bra samarbetspartner.”

Och sedan tänker ni: ”Det har varit struligt med mina barn, och jag vet i enlighet med Moderns Plan och utveckling, att det är meningen att vi ska se varandra, och ha fredliga relationer. Så jag har för avsikt att det ska bli harmoniskt. Och i enlighet med det är min avsikt att jag ska vara snäll och kärleksfull. Inte släpphänt, men accepterande och tillåtande, i förhållandet med mina barn idag. Så hjälp mig med det.”

Ni förstår, det blir ett samarbete av krafter när ni uttrycker en sådan intention. Och då skulle vi självklart gärna se er uttrycka världsfred. Men det börjar hos er själva. Ni kan inte be, önska och hoppas på världsfred, om er hemmafront är ett slagfält; eller om ert inre själv är ur balans, från ett slagfält inombords. Det kommer aldrig att fungera.

Så det börjar med er. Och då, ja, för all del, flytta till de större intentionerna. Och gör det i tillsammans med er samling – oavsett hur den ser ut. Oavsett om det är ett tempel eller ett kommuncenter eller ett kaffeställe. Ha intentionen och gör det. Vi förenas med er då. Det är det intention är. Den sätter igång. Den skickar de andliga, telepatiska, elektroniska ljusvågorna av kommunikation för att säga, ”Det här är vad jag vill ha. Så här väljer jag att uttrycka och uppleva kärlek. ”Och det är väldigt proaktivt. Det sitter inte bara i en stol eller i soffan och tittar på TV, och säger: ”Jag tänker vinna på lotteriet.” Nej, ni måste vidta åtgärder som är i linje med er intention. Och ju mer ni agerar – fast ibland, söta änglar, är agerandet perfekt från soffan, sittandes helt stilla. Så ni måste vara uppmärksamma på vägledningen. Men det måste vara i överensstämmelse med det ni vill.

Och vi skulle älska att se er vidta åtgärder, och återigen uttrycka avsikten mitt under dagen, för ofta blir det en del av den mänskliga erfarenheten, vi förstår det. Och ibland kan ni sätta era små klockor eller telefoner, som idag har så anmärkningsvärda egenskaper, och klockan tolv eller klockan klockan två eller när mitt på dagen är, ta en stund, inte bara för att kontakta oss, inte bara för att tänka igenom era intentioner – utan för att checka in. Hur verkar det? Checka in till ert heliga själv, för ibland finns det behov av en liten återställning eller utvidgning.

När ert affärsmöte är klart, och ni känner er ganska nöjda. Då tänker ni: ”Ja, jag har gjort det.” När ni mitt på dagen återställer er, ger det er en möjlighet att utvidga det som just hänt, så att det ni gör resten dagen inte bara sker i tid, utan också helt närvarande och medvetet, genom den avsiktligt utvidgade energin – och ni kan träffas, ha trevliga samtal och vara en lagspelare.

Och sedan i slutet av dagen – kommer vi att ta emot ett ”tack” närhelst vi får det – men särskilt i slutet av dagen.

SB: När jobbet är klart. (Skratt)

ÄÄM: Det stämmer. Nå, vi har alla jobbat hårt för att hjälpa till. Vi är väldigt upptagna. Och såklart, är det naturligtvis det vi vill att ni ska vara också.

SB: Beskriver du inte helt enkelt hur det vanliga själv, det du kallar det heliga själv, verkar eller fungerar – hopp, intention? Vi pratar om fred eller intention, och det kan ibland vara lite oformligt. Vi pratar verkligen om ett obeslöjat själv. Kan du berätta lite mer om det från ett större perspektiv?

ÄÄM: Ja. Och det spelar ingen roll om ni kallar det ert heliga själv, ert vanliga själv eller sanningen om vilka ni är. Det är som om ni har läst, studerat, ätit och smält hela bruksanvisningen, och ni vet exakt hur och varför ni arbetar. Och ni ger er själva ett korrekt bränsle. Ni rusar inte motorn eller låter den gå på tomgång. Ni går helt enkelt framåt. Och när ni gör det, när ni lägger till er intention – då pratar vi aktion. Så, ni har rest er från stolen och ni har kommit upp från soffan, och radion, TV:n eller datorn är avstängd. Och det är viktigt, kära ni, att stänga av elektroniken, datorerna etc. av och till, för att verkligen vara i tystnad och stillhet – för att verkligen känna energivågorna, särskilt Moderns Tsunami – så att ni kan urskilja vad som är kollektivt, vad som är ert, vad som är vårt, utan annan inblandning. Och det finns många åsikter om detta, och det diskuteras ständigt. Vi känner till era konversationer och det är gratis.

Men tillbaka till det vanliga själv, ni åtgärdar det – så enkelt: det är tillfredsställande, det är glädjande, det är roligt, det uppfyller er. Och är det på grund av denna anpassning, det är trevligt, roligt, kärleksfullt och snällt för alla. Så uppstår freden utanför. Det är ni som uttrycker den freden, det sanna vetandet. Ni gör inte saker mot er själva som ni vet är skadliga. Ni lägger inte till eller tar tillbaka gamla mönster eller paradigmer med beteenden, som ni vet är skadliga. Det är inte så att kunskapen och visdomen inte finns där, det gör den. Och den glöder redan inom er. Kanske inte för 10 år sedan, men helt säkert säkert nu.

Så när ni gör något, när ni känner att ni är på väg, när ni återkopplar bara för ett ögonblick, så vet ni – det här är inte jag, jag uppför mig inte så som jag verkligen är – rätta då till det. Det är därför vi föreslår att ni återställer er mitt på dagen. Och när ni tar felsteg, be inte bara den personen om förlåtelse som ni kanske har förolämpat, eller oss eller Källan. Be ert heliga själv om förlåtelse och förklara med klar beslutsamhet – Moderns klarhet fortsätter framåt.

Ni förstår, ofta tror ni att vi har förväntningar på er… att det finns förväntningar från vårt håll, från Modern. Och förväntningar är farliga saker för det handlar om hopp. Men det finns inga förväntningar för ni är redan heliga, än mindre martyrer, i kroppar. Har ni full kapacitet? Ja. Och uppför ni er heligt? Ja. Varför då denna begränsning? Det är absurt. Ni är snälla, kärleksfulla, ömma, bestämda, rena personer, anpassade med Modern. Vi kommer tillbaka till fred, och det finns ingen förväntan på någon av er, att någonsin bli martyrer. Den tiden har kommit och gått. Bli inte det! ”Åh, jag ska göra det här, jag ska att offra mig själv för att något annat behövs.” Nej, det finns gott om det, oavsett vad ni än tänker på.

Vi lever både konkret, eteriskt, esoteriskt och immateriellt i ett oändligt universum. Det finns ingen sådan sak som brist. Och dit tar er ert vanliga själv, med lite hjälp från era vänner.

SB: Lord, du säger lite hjälp från era vänner. Det är ekvationen mellan de steg vi tar, och det Gudomliga svaret. Eller hur?

ÄÄM: Det är exponentiellt. Ni förstår, det här är det som vi alltid talar om, det kallas fri vilja. Så vi blandar oss inte i. Och tänk på detta som den första Gudomliga Källan. Så vi tillåter er, ni tillåter er och vi hjälper er under varje litet steg ni tar. Och då, säg att ni tar ett steg framåt – för er kommer det att kännas väsentligt – och vi vill det, vi önskar det. Inte förväntan, vi önskar. Vi vill att ni ska ta det steget, av den Gudomliga Rätten att ta steget. Men säg att ni tar ett steg som är 30 centimeter långt. Då kommer det Gudomliga miljontals kilometer närmare er. Så stort är det.

Det enda förbehållet jag lägger vid detta, nu darrar ni och tänker, Åh nej! Det betyder att det Gudomliga är miljarder och åter miljarder kilometer ifrån oss. ”Ja, jag kan läsa era tankar. Jag säger det med eftertryck. Det Gudomliga finns rakt framför er. Det är så nära som vinden som rör vid huden i ert ansikte, och det Gudomliga finns redan klart och tydligt inbäddat inom er. Så vad gör ni när ni verkligen tar steget i hopp och tillit, för den här fredens soliditet? Då möter den Gudomliga den Gudomliga. Ni möter er själva. Så, den Gudomliga kommer att träffa er var ni än är – precis där. Och vad händer sedan? Det tar ett steg bakåt för att ge der utrymme för att ta nästa steg, och sedan nästa och nästa.

Har ni någonsin tittat på en förälder som försöker uppmuntra sitt barn att börja gå? De står precis framför det med sina armar utsträckta, redo att fånga det. Och sedan pushar och pushar de. Och de blir så glada! Barnet går! Precis så gör vi.

SB: Och brådmogna barn? Hur är det med dem? (skratt)

ÄÄM: Vi älskar brådmogna barn.

SB: Då, måste alla ljusarbetare vara brådmogna barn.

ÄÄM: Det måste de vara. Det vi inte gillar är destruktiva vuxna. Och då tänker ni: ”Hur är det med oss? Var befinner sig den Gudomliga?” Precis på samma plats, kanske till och med lite närmare. Eftersom de destruktiva vuxna behöver hjälp. Och det är här ert globala arbete kommer igång, för att få fred, för att ha visionen om en värld som fungerar för alla. Att ha en vision där det inte finns någon separation mellan människor – att vissa är bra och vissa är dåliga, att vissa är inne och några är ute. Behåll den visionen. Det är det globala arbetet just nu. Behåll visionen för vad ni önskar, vad ni vill göra, vad ni frambringar tillsammans med oss.

SB: Du nämnde igår i vår reading, att det finns en stor grupp människor som har investerat i valutaomvärderingen, och som gör det utifrån ett direkt – felaktigt perspektiv. Så det kommer inte ens att ske när vi börjar vårt jobb med att bygga Nova Jord, som alla våra kollegor vill, ur ett gemensamt perspektiv?

ÄÄM: Det stämmer. Men förstå också, när ni förankrar freden och har intentionen – individuellt och kollektivt – och interagerar och håller kvar det utrymmet, kommer faktorn i konverteringen att bli enorm.

SB: OK. Fast Lord, jag måste säga att vi närmar oss slutet av showen. Och igen, som så ofta, önskar jag bara att vi kunde fortsätta för alltid.

ÄÄM: Vi fortsätter för alltid, min vän.

SB: Är det något du vill säga innan vi slutar?

AAM: Den här dagen, den här kvällen, den här eftermiddagen jag gett er – har jag aktiverat freden inom er. Ta emot den, söta ni. Jag gör det på uppdrag vår älskade Heliga Gudomliga Moders vägnar. Och jag gör det på uppdrag av var och en av er. Uppskatta det och tillåt graniten blomma. Gå med fred och min Kärlek. Farväl.

 

Kanaliserad av Linda Dillon

Översättning: Margareta Jonåker

 

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

“Transcript ~ Archangel Michael: Peace is Love, May 11, 2017,” Channeled by Linda Dillon, at http://inlightuniversal.com/archangel-michael-on-ahwaa-achieving-inner-peace/

 

Du gillar kanske också...