Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 7 juli, 2017

Ärkeängel Mikael

via Natalie Glasson

7 juli, 2017

Återställ Din Naturliga Konversation med Skaparen

Det som du för tillfället tar dig an inom din verklighet är nödvändigt för din andliga evolution samt Jordens transformation.

Jag, Ärkeängel Mikael, inbjuder dig till att ta dig ett ögonblick för att andas djupt; flera budskap kommer till dig från Skaparens Universum och inifrån din varelse. Allting är Skaparen, och allting talar till dig. Nyckeln är att ta sig tid för att lyssna och låta din intuition och inre navigering fördjupa det budskap som just nu är viktigast för dig att upptäcka, ta emot, förkroppsliga och agera på. Det meddelande som är i linje med din själ samt dess sökande på Jorden, kommer med större lätthet att stiga fram till dig, med större kraft och närvaro än övriga meddelanden. Universum talar till dig, varje budskap är viktigt, de verkar som gyllene möjligheter för manifesterande, upplevelse och liv. Det finns också så många underbara vägar av upplevelser, vägar för dig att ’stiga ombord’ på, uppå Jorden, och många kommer att leda dig till uppfyllande, lycka samt en djupare förbindelse med Skaparen. Det finns ingen väg som är felaktig, det finns bara kreativitet, utforskande och förståelse.

Ju mer du känner dig själv som en andlig varelse som existerar och utforskar Jorden, desto mer får du ta emot de budskap inifrån och från Skaparens Universum, som är mest uppfyllande och i linje med din sanning. Det är dags att släppa taget om uppfattningar i ditt sinne och till och med inom dina emotioner, fokusera i stället inåt i ditt hjärta och låt dig själv känna, förnimma eller upptäcka din energi, som du är och allting som du är. Kom ihåg att Skaparen i sanning inte kan betecknas eller ens beskrivas med ord eller inom ditt sinne. Du är Skaparen, vilket innebär att du inte kan beskrivas eller ens betecknas, att göra så begränsar dig i att förstå din expansiva natur och essens. Känn i stället efter vem du är, lägg märke till de energier som skapar den du som du känner dig själv vara just nu. Du kan få uppleva några underbara kärleksfulla energier; det kan förekomma energier av motstånd, tafatthet och smärta. Sätt dig bara ner med den som du är som en energi, iaktta och observera din energi tills den känns bekant. Med acceptansen av den energi som formar den du är, dina tankar och känslor, så kommer dina energier att transformeras, vilket leder till en rening i ditt sinne och dina känslor. När du är medveten och helt enkelt allt oftare sitter tillsammans med din energi, kommer du att öppna upp dig till att ta emot budskap från din essens, din kropp och i sanning allt som du är. Detta kommer inte bara att leda till att skapa en stark känsla av inre vägledning, det betyder också att negativt tänkande eller känslomässiga mönster inte lika ofta blir manifesterade. Du fick ta emot ett intuitivt budskap från din energi, innan den började röra på sig, in i dina tankar, känslor, din kropp och dina chakras, för att bli manifesterat i begränsningar och restriktioner inom din varelse och verklighet.

Om varje del i din varelse är balanserad, i linje med och kan uppleva Skaparens gudomliga flöde, så kommer de budskap som du får ta emot, att förstärka och framhäva ditt existenstillstånd. Budskapen som att ’du är älskad, du är värdefull, allting är möjligt’ och ’din kraft fungerar för att du ska kunna manifestera dina drömmar’, kommer att uppfylla din kropp, din varelse och din verklighet. Din konversation med Skaparen i världen runtomkring dig och inombords, blir saligt närande och omhuldande.

Du befinner dig i en ständig konversation med Skaparen; Skaparen existerar inom allting, så dina konversationer finns överallt inom och runtomkring dig.

Ifall en del av din varelse råkar i obalans, kanske en negativ tanke får energi eller en reaktion på en upplevelse är oväntad och förorsakar en viss mängd kaos inom din varelse, så blir det lättare att peka ut vilken energi som förorsakar den obalans som får dig att upptäcka det budskap som den vill att du ska ta emot och omfatta. Helt enkelt för att upplevelsen är negativ, betyder inte att budskapet är negativt, varje budskap är en konversation med Skaparen. Du påbörjade konversationen och Skaparen svarar dig. Ett meddelande kan vara en känsla, en insikt, ett ord eller kan i sanning uttryckas på vilka kreativa sätt som helst. Det erbjuder dig en unik och underbar väg till att få inse din naturliga harmoni och enhet med Skaparen och allting som är Skaparen. Sådana meddelanden skulle kunna vara att släppa taget om rädsla, att engagera dig i kärlek, att ge dig själv frihet som en gåva, att få tillgång till din kraft, att inse din skönhet eller att en känsla såsom frid, frihet, lycka och så vidare kan uppstå. Du blir ständigt vägledd och befinner dig i en ständig konversation med Skaparen när du är balanserad och det är lätt att lägga märke till detta och centrera dig själv på nytt närhelst du behöver göra det. Det finns inget behov för dig att försöka vara perfekt, bara helt enkelt att bli bekant med den du är som en energivarelse.

När du förlorar fokus på ditt centrum och din uppmärksamhet på dig själv som en gudomlig varelse av ljus som existerar på Jorden för att få uppleva alla aspekter av Jorden, kan du börja ignorera de budskap och konversationer med Skaparen som din varelse naturligt ständigt får uppleva, om du så är vaken eller sover. När du ignorerar meddelandena formas de; medan vissa är positiva och fortsätter förstärka din essens och sanning, så kan andra gälla obalanser inom din varelse och skulle kunna bli manifesterade som smärta i din kropp eller utmanande omständigheter i din verklighet. Men de formas tills det blir alltför kaotiskt för dig att ens veta var du ska börja, vilket meddelande som du först ska vända dig till och till och med att upptäcka budskapen kan bli en kamp, på grund av inre förvirring och obehandlade energier. Många själar på Jorden upplever för tillfället detta utan att ens vara medvetna om det. Kaoset inombords är alla de oemottagna meddelanden och konversationer med Skaparen som har blivit ignorerade och byggs upp till maximum och blir manifesterade för att få din uppmärksamhet.

När kaoset inombords manifesteras, kan det vara svårt att veta var du ska börja med att veckla ut budskapen för att återta din fokus till din essens och sanning, och med anledning av det önskar jag dela med mig några steg som kan vara till hjälp.

  1. Ta ett ögonblick och andas djupt för att stilla ditt sinne och dina emotioner, fokusera inåt.
  2. När du är redo, lägg helt enkelt märke till de många budskap som kommer till dig från Skaparens Universum och inifrån din varelse, varje budskap är ägnat att stötta dig i att förbli fokuserad på ditt centrum; sanningen om Skaparen inom dig.
  3. Uppmärksamma att din naturliga förmåga är att befinna dig i konversation med Skaparen och att få ta emot inre budskap. Det handlar inte om en mystisk kraft eller ens en sådan upplevelse. I huvudsak är det du i konversation med dig själv. Men du är Skaparen, vilket allting inombords och runtomkring dig är.
  4. Fokusera inombords och föreställ, förnim eller uppmärksamma dig själv som en energi. Observera dig själv som en energi tills den blir bekant för dig. Du kanske lägger märke till färger, minnen, känslor eller sensationer. Observera och använd din intuition för att låta en förståelse uppstå. Om en energi känns negativ eller obekväm för dig, sitt ner tillsammans med den tills den avslöjar sin sanning, dess budskap eller den förståelse som behövs för dig att upptäcka. Den kanske bara löses upp för att du har förstått budskapet på en högre nivå av din varelse eller så kan du få ta emot de nödvändiga insikterna för att skapa transformation inom din varelse och verklighet. Vid en viss tidpunkt, kan du känna dig vägledd till att förankra vissa energier från Skaparen. Du vet exakt vad som behövs och vad som krävs, det är viktigt att ha tillit till dig själv och att följa med flödet av det som dras till din uppmärksamhet. Om du är oförmögen att transformera energin, återvänd då till samma energi en annan gång, eftersom det kan förekomma flera lager av energi.
  5. Vila eller fortsätt att observera dig själv som en energi och lägg märke till allt som kommer upp i din uppmärksamhet. Det är viktigt att notera att du kommer att upptäcka djupa kärleksfulla energier, emotioner och budskap såväl som att du får lösa upp obalanserade eller ljusfattiga energier.

Detta behöver bara ta några minuter; det är viktigt att lägga märke till att du själv kan transformera dina energier och det mycket snabbt, utan långa meditationer. Ju mer bekant du blir med övningen, desto lättare märker du att den ögonblickligen uppmärksammar budskapen, utan att du ens behöver följa de steg som jag har erbjudit, eller ens gå in i meditation. I sanning är du på väg tillbaka till dig själv, din sanna uppmärksamhet och din naturliga konversation med Skaparen, som i sig själv är oerhört helande.

Just nu är den mest perfekta tiden att återanknyta till dig själv.

Ärkeängel Mikael

 

Archangel Michael via Natalie Glasson, July 7th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...