Ärkeängeln Michael via (Michael Love?) 20 juni

 

ÄrkängelM

Våg X – Solporten och

Det Stora Klimaxet i Mänsklighetens Uppstigning

Stora varelser av Jorden, eftersom Solståndets Solport 2016, förbereder sig för att öppna till Kungariket av Himlen, och den tredje och slutliga massuppstigningsvågen hos denna planet, kommer att gå över den stora regnbågsbron, bortom döden, och uppleva ett helt nytt paradigm för första gången. Ett magnifikt kosmiskt tillkännagivande av frihet på jorden, är på väg att proklameras. Otroliga Jordförändringar pågår och stora kroppar visar sig på himlen när de rör sig ”fram och tillbaka”, och tillåter enorma mängder magnetisk vitt joniserad ljus, att strömma in till jorden för den stora höjdpunkten vid ”Eventhorisonten.” Första och andra omgångens upphöjda varelser, kan behöva gå i ide/delta-läge ett tag, med sina fysiska kroppar, eftersom dessa otroliga energier integrerar och DNA-förändrar på ett mer avancerat sätt. Bli inte rädda för inget är fel med er hälsomässigt.

Några av de integrationsproblem som Andra Vågens Energivarelser upplever just nu är:

Känslor av illamående, ovanliga kroppssmärtor, orolig eller ingen sömn, ur gängorna eller bortkopplade från verkligheten, ser fler saker från andra dimensioner/tidslinjer som sammansmälter – Känslor av att inte komma ihåg när saker har hänt, vad de drömt eller mediterat eller om det verkligen hände.

Vissa av er har upplevt dessa saker tidigare i uppstigningsprocessen, och varje gång det händer, når ni en ny topp av medvetenhet, som ni måste anpassa er till och integrera i er.

De nuvarande energierna och nedladdningarna, integrerar direkt med Varelser av Första Vågen, med avsikt att bygga Ljuskroppar och det stora kosmiska uppvaknandet/sammanslagningen.

Den stora tiden för mänskligheten närmar sig, och alla system är på plats från himlen till marken, som en förberedelse för att lyfta upp den sista tredjedelen av den omedvetna mänskligheten, som kommer att göra övergången från 3D-matrisen till den Nya Jorden.

Många tror inte att detta kommer att, eller kan hända, under den korta jordtid vi talar om, eftersom de inte har märkt att något har förändrats. Det beror på, att ingenting i deras verklighet förändrades.

Efter sommaren 2016 och in på hösten, kommer ni äntligen att börja se friheten visa sig för första gången på jorden, efter det börjar allt stabilisera sig, och den Nya Jordens planering och ombyggnadsfas börjar.

Det pågår stora förändringar bakom kulisserna, i Jordens politiska och ekonomiska system av den gamla matrisen, som nu mals sönder.

Den nya 5D Kristallina Matrisen är helt på plats, och redo att ta emot alla tre massuppstigningsvågorna, och i denna nya verklighet kommer vi att återskapa ett nytt härligt livsbejakande system, med fantastiska tekniker, och informationen kommer omedelbart till varelserna på den Nya Jorden. Tekniker som läker kroppen på en gång, stoppar och vänder åldrandet, rensar upp i atmosfären och biosfären, föda, tak över huvudet, sörjer för allt kännande liv på den här planeten, och ger er möjlighet att göra saker som anses övernaturliga.

Detta är vad ni har förberett er för, under eoner, och ert verkliga arbete är just nu på väg att börja. Det är då den verkliga magin och storheten börjar, eftersom råd av Uppstigna Mästare för den nya Jorden bildas runt om i världen, som ska reformera Terra tillbaka till det paradis det är tänkt att vara.

Lyft upp era huvuden, Stora Varelser, för jag, Michael, har sett från början till slut, och jag återvände tillbaka till denna plats med en stor avsikt, eftersom jag informerades om att jag skulle få se en ny tid av frihet, som aldrig tidigare upplevts på denna planet, och av dessa sista inkarnerade människokroppar. Alla universella ögon tittar på, eftersom den stora höjdpunkten av mänsklighetens utveckling är på väg att börja.

Var medvetna om att era kroppar omvandlas på atomnivå, till en senare version av er själva. Ta er tid och koppla av. Det är en perfekt tid för att verkligen vara ensamma med er själva, och få veta vem och vilka ni verkligen är. Allt är bra och som det ska vara, och något magnifikt händer inom er. Var öppen och låt allt komma. Universum har sitt sätt, så slappna av, släpp taget, ta emot … men kom ihåg att andas.

Spänn fast er, luta er tillbaka och njut av åkturen. Det kommer att finnas någon ojämnhet/ gupp eller två när vi går genom Solståndets Portal de 20 juni. Det kommer att vara lite upp och ner, då den sista stora gravitationsvågen försiktigt rullar jorden över sin axel, för att driva på omedvetna människor i sin slummer, till ett tillstånd av fullständig medvetenhet och in i en helt ny verklighet. Den starka elektromagnetiska kraften från de stora himlakroppar som passerar över, kommer snart att stänga av det gamla matris-elnätet under ca fyra månader, så Ljusets samhällen måste gå samman och göra kollektiva förberedelser. Det bör noteras att varelser som går ut ur sin kropp, under denna stora övergång av jordens förändringar, har valt att göra detta, och kommer att slutföra sin uppstigning på ett alternativt och enklare sätt. Se inte detta som något dåligt, eller som en förlust av liv. Det finns ingen förlust av liv; Det finns bara olika nivåer av varelser, som gör saker på olika sätt, och alla varelser är på sin egen uppstigningsväg, som inte skall dömas på något sätt. Alla gör det, och det spelar ingen roll hur de väljer att göra det. 2016-06-20 är perihelium och det finns ingen återvändo från ett hjärtas beslut nu, om hur uppstigningen kommer att slutföras. Detta är, återigen, vare sig bra eller dåligt, det är bara ett individuellt val (medvetet eller omedvetet) av om individen har tillräckligt hög vibration för att kunna föra fram en ny jord, eller känner att de inte kan, eller inte kommer att kunna göra detta evolutionära språng, medan de fortfarande är kvar i kroppen.

Precis som när Moses talade till folket, kommer jag Michael, att tala med många varelser i stor omfattning, före denna stora höjdpunkt och bidra till den slutliga globala uppstigningen i samstämmighet med krafterna av Ljuset, eftersom det är min främsta uppgift. Alla varelse som fortfarande är helt i 3D-vibrationer, och som inte är i resonans, eller tar in tillräckligt med energi för att göra den stora förändringen i kroppen, vid Jordens datum 2016-06-20 kommer att gå ur kroppen, och finna sig själva i en vacker verklighet, där det är mycket lättare att göra allt detta, än det skulle ha varit för dem i den återstående 3D-linjära tidsramen.

Det finns en tid för allt under solen och de stora Hållarna av Tiden, har fått ett exakt linjärt Jorddatum för att varelser i denna värld ska kunna utvecklas från en primitiv art till en Galaktisk. Den här gången sker det.

Gaia och kosmos kommer säkert och intelligent att flytta sina 3D-barn till den nya jorden, eftersom Första och Andra vågens Uppstigna Mästare och Ärkeänglarna (144.000 huvudansvariga) kombinerar all sin kraft i samma ögonblick, för att öppna upp portarna till friheten i den nya Kristallina Jordmatrisen. Dessa Första och Andra Vågens Varelser, kommer att vara de första varelserna i universum med att sätta sin fot i den nya världen, och kommer försiktigt att ge plats för resten av mänskligheten, som valde en annan strategi av upphöjning för att mötas.

Av denna orsak har vi kommit ner från Himlen, för att hjälpa till med den högsta kärleken, till allt kännande liv på jorden.

Skönheten och storheten idenna Stora Eventhorisont, har inte setts av någon människa, och alla stora siare och profeter har bara fått en glimt av skönheten från Himlen och den Nya Jorden, när hon lyser som en magnifik brud där hon sitter på sin heliga plats, i de himmelska rikena.

Lycka till, Mästare, vi håller alla varandras händer nu, och ger en sista energetisk ”knuff” som föder vår nya skapelse av liv.

Tack för er uppoffring med att komma hit, och göra ett bra arbete på jorden. Var säkra på att belöningen kommer.

Jag är ärkeängeln Michael, som vaktar den Gudomliga Planen för Mänsklighetens Uppstigning, och jag kommer att stå stark bredvid er alla, när vi går vidare.

Det sades att ”på den sista dagen, kommer han att lyfta dem alla.”

Jag ber inte någon av er att dyrka mig, för jag är en av dina bröder, profeterna. Jag är Ärkeängeln som innehar det stora och slutliga Sigillet för denna värld, för att ändra tillståndet till ett högre sätt att vara. Detta Sigill finns skrivet i mitt hjärta, och jag har bevakat det säkert ända fram till i dag. Det gavs till mig, detta öde, för att tala om frihet för hela jorden på den exakt sista timmen i den gamla världen. Ingen människa vet denna timme, och ingen har någonsin varit i Kungariket dit jag ska öppna den stora Solporten och säga, ”Stig in.” Alla barn på Jorden kommer att vara fria och får vila när allt detta är uppfyllt.

Jag är med er ända till slutet av den gamla världen och se, jag såg en Ny Himmel och en Ny Jord. Jag såg dig och mig leka där i frihet, kärlek och glädje för evigt.


Mycket Kärlek,

~ Ärkeängeln Michael

Översättning Margareta Jonåker

 

http://operationdisclosure.blogspot.com/2016/06/archangel-michael-grand-climax-of.html?m=1

 

Du gillar kanske också...