Ärkeängeln Michael via Ronna Vezane, 2 oktober 2022

Ärkeängeln Michael
Via Ronna Vezane, 2 oktober 2022
Den Feminina Aspekten av Skaparen
https://tinyurl.com/556pc2ct
Älskade mästare, de kvinnliga egenskaperna hos Skaparen eller Gudinneenergin, är den mest dominerande kraften på Jorden under den här perioden av Tidernas Största Förändring. Gudinnan är här för att initiera återgången till harmoni; balans och harmoni inom allt  börjar med vår Fader/Moders balanserade energier, egenskaper, kvaliteter och dygder.
Medelvägen inom den holografiska tankeformen och strukturen av polaritet och dualitet, blir mer och mer uppenbar. Många olika aspekter av Skapelsen tar sig djupare in i återföreningsprocessen. Det är uppenbart på alla nivåer i hela Universum och speciellt på planeten Jorden. En av de viktigaste aspekterna i ”Tidernas Förändring” är återkomsten av den Gudomliga Gudinnan, och återföreningen av de maskulina och feminina egenskaperna och attributen hos vår Fader/Moder Gud.
Universum är sammansatt av miljontals vibrations- och frekvensmönster, som alla härstammar från den Högste Skaparens hjärta/sinne. Allt som någonsin har eller kommer att vara lagrat i Kärnan av ALLT SOM ÄR. När den Högste Skaparen förde fram en önskan om att uppleva mer av Sig Själv genom manifestationens kreativa dynamik, var den första separationen och individualiserade manifestationen det maskulina/feminina, positiva/negativa; eller vibrationer av motsatser, vilket kallas polaritet.
Fader/Moder-energierna kom samman igen, vilket skapade ett brännande eller explosivt kraftfält och därigenom skapades sonen och dottern ”White Fire Memory Seed Atoms” (eller SOL Aspekterna). Det här är den Heliga Triaden, triangeln, de heliga tre av esoteriska läror. Fader/Moderns Skaparenergier expanderade till tolv stora Varelser i vårt Sub-Universum. Vårt solsystem ger resonans till sju övertoner; men är nu på väg att återgå till tolv av de Galaktiska övertonerna.
Den starkaste kraften i Omnivers är KÄRLEKSKRAFTEN som strålar ut genom essensen av det feminina eller Skaparens GUDINNE-energi. Skaparens maskulina Essens frambringar ”FRÖN” av en ny skapelse i HANS hjärna, som resulterar i en Gudomlig Blåkopia som sedan omsluts av KÄRLEK INNERSTA VÄSEN, eller den känslomässiga naturen hos Gudinnans Väsen. En underbar och magnifik process inleds därigenom som resulterar i skapelser bortom er föreställning. Ni, som människor, är en av dessa magnifika skapelser.
En underbar tid har kommit, en tid som vi länge har väntat på. Ja, ni har också sett fram mot ankomsten av denna välsignade händelse, även om ni inte visste vad det var. Fokuset i många tusen år har varit på Gud som Fadern, och ni har försökt att leva efter hans dominanta dygder och lagar; makt, vilja, visdom, sanning och tapperhet. Nu är det dags för Gudinnan, er Moder Gud, att utstråla hela sin kärlek, medkänsla, kreativitet och visdom genom hela detta Sub-Universum. Varje Aspekt av Skapelsen berörs och påverkas av denna fantastiska gåva.
Lika säkert som att ni kom till världen från er moders varma livmoder, så kom vi alla fram som Själar ur vår Gudomliga Moder Guds livmoder. Från vår Fader Guds Gudomliga Hjärnessens kom skapelsens Vita Eldfröatomer, som strålades in i hjärtcentrat/kärnan – den Kosmiska Livmodern – av vår Moder Guds Väsen. Sedan, genom deras gemensamma önskan, strålades vi vidare till ett individualiserat medvetande – ett själsligt uttryck av en sådan stor och komplex variation att det är bortom vår fattningsförmåga.
Vi har förklarat för er, under de senaste åren, hur Strålarna av kosmiskt medvetande har ändrat färg såväl som frekvenser under varje ROOT RACE OCH SUB-ROOT RACE ERA/TIDSÅLDER – hur de har ökat eller minskat i kraft beroende på den nya Gudomliga Planen, vad som behövdes vid den tiden, eller vad som skulle upplevas och integreras i en viss era av mänsklighetens passage genom de många tidsåldrarna.
Ni har också hört talas om den Gyllene Strålen, som representerar och bär på vår Fader Guds utstrålning, dygder och egenskaper; och på Silverstrålen som utstrålar och återspeglar vår Moder Guds dygder. Vi säger er nu att denna Silverstråle är bara en liten aspekt av Hennes fantastiska kraft och utstrålning. Den nya energin som nu strömmar ner över Jorden och mänskligheten har kallats Platinastrålen, Diamantstrålen och den Kristallina Strålen, men det spelar ingen roll vad ni kallar den, den kan inte beskriva storheten hos denna mirakulösa gåva som ges till hela Skapelsen.
Det är minnet av Moder Guds perfekta Kärlek, som av de gamla beskrevs som den ”Heliga Anden,”  som ni har längtat och sökt efter genom alla dessa tidsåldrar. En plats i ert hjärtcentra har värkt – som inte kunde fyllas av något eller någon i den fysiska världen. Tiden har kommit för den platsen att fyllas till brädden med Hennes villkorslösa kärlek, medkänsla, styrka och renhet – allt ni behöver göra är att avlägsna isoleringen runt ert hjärta/Själskammare – ert Hemliga Hjärta – och låta Hennes utstrålning komma in.
Jag hör viskningarna i era hjärnor, mina kära, ”Men är jag värdig?” Vi talar om för var och en av er att ja, ni är värdiga – inga reservationer, inga undantag. Ja, de Universella Lagarna upprätthålls här som överallt annars, lagarna som kommer att bestämma, genom era vibrationsfrekvenser, hur mycket av denna energi ni kommer att kunna integrera. Men utan undantag, är den tillgänglig för alla, och så småningom kommer en Vit Eldfröatom av denna förgyllda kärleksdryck att antändas i varje hjärta och i varje vrå och aspekt av Skapelsen. Det kan inte vara på annat sätt, för det har alltid funnits där; men den minskade i styrka varje gång ni sjönk djupare ner i tätheten av de materiella medvetandeplanen.
Ni förstår, det är dags för återförening på alla nivåer, från den högsta till den lägsta; och därför kommer Moder Guds egenskaper, aspekter och dygder att bli den dominanta kraften i detta Sub-Universum, tills balansen mellan er Gudomligt maskulina och feminina Natur återigen uppnås. Ert DNA är kodat med Gudomlig kärlek, medkänsla och kreativitet, såväl som styrka, kraft och viljan att skapa, vilket fördes vidare till alla kännande varelser av våra andliga föräldrar. Det här är en viktig komponent för att återigen uppnå ett Enhetsmedvetande.
Vi har fokuserat på och förstökt att förklara varför så många av er upplever lidande, obehag och osäkerhet, och varför det ändå ibland väller upp en känsla av stor glädje, förundran och förväntan inifrån. En del kallar det Ljusarbetarsyndrom, och det är en passande titel. Ni kan inte ens börja förstå vad som håller på att hända med er och er Jord, såväl som detta Sub-Universum och hela Universum.
Ni muterar när era DNA-strängar lossnar och aktiveras och er hjärna sakta förfinas och uppgraderas. Ni återansluts också till er kosmiska härstamning när ni färdas längs tidens nystan, tillbaka till den tid när ni separerade från er Femdimensionella Heliga Triad och började er resa in i den Fjärde-/Tredje-dimensionens täta och materiella rike.
Föreställ er den Ljuspelare som er ryggrad har blivit eller håller på att bli, och se den röra sig ner i Jordens kristallina kärna. Observera sedan den sensationella känslan ni känner när den sträcker sig ut ur ert kronchakra tills den ansluter sig med er Femdimensionella Heliga Triad. Föreställ er nu andra mindre strålar, som horisontellt skjuter ut från er Ljuspelare, när de rör vid och smälter samman med individuella Själar i fysisk form – er Själ/Stjärnfamilj här på Jorden.
Dessa energiprojektioner är inte de samma som de ni hade med andra i det förflutna, i det tredimensionella uttrycket. De projektionerna var fästen som var avsedda att kontrollera eller behärska energin. Ljusstrålarna ni nu projicerar bär på villkorslös kärlek, medkänsla och enhet.
Observera de energistrålar ni har projicerat, som är en del av er, och den utstrålning ni håller på att återta, när den knyter an till er Själsfamilj på de jordiska medvetandeplanen, såväl som med mästarna, änglarna och de ni har ett starkt släktskap med. Se er Ljusstråle som ansluter sig och smälter samman med min energi, och med andra älskade ärkeänglars, såväl som med varje fantastisk varelse ni känner och känner igen, och även med några ni inte kommer ihåg.
Det kommer att komma en tid när ni kommer att vara redo att smälta, fullt medvetna, in i hjärtat av vår Fader/Moder Gud i detta Sub-Universum. Det kommer att hända i en avlägsen framtid, men vi kan försäkra er att det kommer att hända. För tillfället, tillåt er själva att vänja er vid tanken på att ni håller på att bli multidimensionella Ljusväsen.
Ni projicerar er essens, den unika Varelse ni har blivit, in i de högre inre dimensionernas sfärer och ut i solsystemet och galaxen. Ni följer er egen individuella väg hem – reser tillbaka genom det förflutna mot er härliga framtid.
Mina älskade, när någon talar om en kommande eller förutspådd händelse på ett negativt sätt, varför inte ge dem en annan synvinkel, en annan möjlig eller trolig framtid? Be dem att hjälpa oss att manifestera det högsta resultatet, så att ni kan uppleva den här övergången till Ljuset med glädje, lätthet och elegans. Det är en tid av gyllene möjligheter – missa inte gåvorna som erbjuds er. Vet att jag är med er när ni expanderar in i Ljuset och återtar er rättmätiga plats som ett älskat barn av vår Fader/Moder Gud.
~ Jag är Ärkeängeln Michael
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...