Ärkeängeln Michael via Sharon Stewart, 2 februari 2020

Ärkeängeln Michael via Sharon Stewart, 2 februari 2020

Ashtar Sheran: ”Det var svårt att be några att gå med på att vara energiinnehavare på en döende planet, men ni ställde upp frivilligt och universum och allt inom henne tackar er.”

Jag är Ärkeängel Michael, Gudomlig Krigare av Ljuset, till er tjänst.

Ja, vi måste fortsätta att upprepa detta om och om igen: ni gör inte ert arbete ensamma. Vi är alltid med er, vid er sida, hjälper er att gå igenom de lägre tätheterna tills ni reser er igen för att se Sanningen i Ljuset.

Vi står vid er sida, vi vakar över er, vi skyddar er tills ni kan skydda er själva. Vi är era väktare, era tjänare och era guider, de Ljusets krafter som har kommit till jorden och er för att älska och skydda er när ni går era svåra vägar.

Jag var med Sharon och har så varit i hela hennes liv, för att avvärja det mörka när som det attackerade henne om och om igen, medan hon var medveten om vem hon är och medan hon inte var det. Jag var där, Hieronymous och Jerimul, hennes furstendöme och hennes tron, var där för henne. Ständigt hållande hennes hand när hon gick mot Ljuset och ut ur mörkret.

De mörka hade planer för henne, som det har för er alla, att nedsänka henne i djupet av sitt helvete och ändå har hon framhärdat och har segrat över mörkret i sitt liv. Jag kom till henne en natt, när hon arbetade genom sin själens mörka natt, och stod vakande över henne och höll demonerna från Helvetet borta från henne, så att hon kunde transmutera hennes smärta. Hon visste inte vem jag var, men jag vet vem hon är, och det är allt som är viktigt för oss, Guds tjänare.

Vi älskar er som våra egna barn. Vi älskar er för det arbete som ni gör och den godhet som ni är.

Vi vårdar er som vi vårdar oss själva. Ingen skada kommer att nå er.  Detta är inte Guds plan – att få er skadade. Det är de Mörkas plan. Samstäm er med Ljuset och mörkret kan inte nå er.

Er värld vänder sig nu, vänder sig om för att möta solens ljus, inte er månes mörker. Ni kommer att resa er upp och balansera om den här planeten som den aldrig tidigare har känt till. Himlarna kommer att sjunga äresånger som vi gör nu för era triumfer.

Frukta inte. Rädsla är fienden. Hitta en anledning att älska alla och skicka ett meddelande till dem. Kärlek är allt som finns. Det finns inget annat.

Jag förbliver, Ärkeängeln Michael.

Jag älskar er alla. Kalla på mig och mina styrkor när du är i behov av oss.

www.sharonandivo.weebly.com

Youtube: SharonandIvoofVega

Archangel Michael via Sharon Stewart, February 2nd, 2020

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...