Ärkeängeln Michael via Victoria Cochrane, 31 Januari, 2018

 

Ärkeängeln Michael via Victoria Cochrane, 31 Januari, 2018

Det mänskliga egot måste tro på verkligheten, baserad på påstådda faktum. Människor baserar sin tro på vad de har fått höra som barn eller lärt sig som vuxna. Ofta vilar de hela sin livsstil på det trossystemet. Att leva efter sin tro är beundransvärt, men när de dömer andra för att de inte delar deras tro, blir det en helt annan sak.

https://victoriacochrane44.com/2018/01/31/Victoria-Cochranes-channellings-From-The-Masters-The-Truth-Behind-religion/

Likt tidvattnets böljande fram och tillbaka tror och lever människorna efter de sanningar som är aktuella för dagen. Många vänder sig till religionen men somliga vänder sig från på grund av det trångsynta trossystem som förhärskar i de flesta religioner. Att vara fri menas att ens tro är formad utan influenser från andra men många väljer att tro på personer som använder sig av en övertygande talteknik eller för att de söker stöd från första bästa som visar dem vänlighet.

För att tro på Gud krävs inte en prenumration på en religion, förekomsten av heliga handlingar som tex Bibeln eller Koranen har lett människor att tro, att det bara finns ett sätt att existera inom strukturen för dessa dokument och de kyrkor som är anslutna till dem. Det resulterar i konflikter med människor från andra kyrkor och mot personer som inte prenumrerar på samma övertygelse. Det har orsakat stora oroligheter och separationer i världen. De har också orsakat våld, övergrepp, mord allt i Guds namn. Hur är det möjligt att någon någonsin kan motivera sådana handlingar i namn av en energi, som är så ren som Guds? Det är en illusion och det enda som detta tjänar, är egot.

Gud är en energi; Han är varken manlig eller kvinnlig, mänsklig eller ande. Gud, skaparen eller källan är kärnan i skapelsen och anledningen till alla och allt som existerar på jorden. Källan är medvetandets skapelse och baserad enbart på kärlek och inget är någonsin skapat utan syfte eller avsikt, eftersom allt och alla är anslutna till ett med ursprunget. Människor är således medskapare då varje tanke är baserad på en avsikt som skapar basen. Med varje tanke följer konsekvenser, antingen positiva eller negativa beroende på den ursprungliga avsikten.

Ingenting är separerat från Gud, vilket innebär att ingen eller inget är underordnad heller. Gud är inte viktigare än du och du är inte viktigare än någon annan, oavsett ditt arv, din status, färg, religion eller ålder. Separatism är en myt skapad av mannens ego, religion orsakar mycket lägre vibrationer än skaparen då den lär att Gud är större än mannen. Om du vördar Gud måste du vörda dig själv eftersom du är en och densamma. Om alla gjorde så skulle världen bli en plats för kärlek och harmoni istället för en skådeplats för krig.

Om du fokuserar på dig själv nu, hur skulle du uppfatta dig då? Skulle du se din fysiska kropp med alla brister eller skulle du fokusera på dina inre styrkor och inre skönhet. Skulle du tänka på alla de gånger du misslyckats eller kommer du att gratulera dig själv till den enda gången då du segrade? Kommer du att kritisera dig själv för det förflutna eller gläds du inför framtiden? Det sätt på vilket du tänker om dig själv har en direkt inverkan på det liv du lever, så ändra det negativa till det positiva och det kommer att göra en enorm skillnad i ditt liv.

Vänta inte på att Gud ska få saker att hända för dig, eftersom du skapar din egen verklighet från minut till minut, från dag till dag med dina tankar så förändra dig själv och din syn på världen omkring dig.

Människor talar om Guds ljus och förväntar sig att ljuset kommer strålande från himlen utan att inse att ljus och kärlek till Gud finns inom varje individ på jorden. När du älskar dig själv, när du är nöjd, när du har medkänsla för andra eller när du är vänlig mot en främling, utstrålar du ljus och kärlek till världen omkring dig. Du agerar i essensen av Guds ovillkorliga kärlek och det skapar harmoni, vänskap och samstämmighet. Källan arbetar genom dig och det är så universum fungerar. Allt är ett och ingenting är separerat. Människor är medskapare med Gud och det är det enda sättet som världen kan stiga upp till den femte dimensionen. Det är upp till var och en att inse att dina tankar skapar din verklighet. Ändra dina tankar och du kan skapa fantastiska saker för dig och andra. Så enkelt är det!

Jag Är Ärkeängeln Michael

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...