Ärkeängeln Mikael via James McConnell, 10 december 2017

Ärkeängeln Mikael via James McConnell,

10 december 2017

 

 

ÄRKEÄNGELN MIKAEL

Jag är Ärkeängeln Mikael. Dessa tider då vi träffas så är det underbart både för oss och för er, för det blir en sammanslagning av våra medvetanden. Tillsammans är vi alla Ett.

De av er som känt er avskilda från Källans Energi, från er Skaparvarelse så länge, kommer nu att förstå den här känslan av enighet, som har undsluppit er så länge. Minnena kommer att återvända till er. Några sakta, och andra snabbt. Det är en process av förening som pågår fortlöpande hos oss alla, för att skapa en Enig medvetenhet.

Ni talar om tidslinjer. Jag har talat om tidslinjer. Jag har tidigare talat om sammanslagning och splittring av tidslinjer. Och det som nu händer, är att det körs ett program, ett program som ni nu kanske upplever har skapat en speglad värld. Med andra ord en nivå av medvetenhet som är associerad med er alla samtidigt. Det är nästan som om det är en ny simulering, som har skapats för att hålla plats åt de av er, som fortsätter denna process för den kollektiva mänskligheten nu.

Jorden själv, själva Gaia, har flyttat in i de högre vibrationerna, och verkar mestadels helt från den femte dimensionen, och hon har öppnat ett utrymme för er alla, som fortfarande finns här i den tredimensionella illusionen, även om många av er har flyttat in i den högre fjärde dimensionen och till och med in i den femte. Och ni upplever det som kommer framöver men också det som är nu.

Allt är i en process av evolution, och ni rör er alla genom den evolutionära processen. Några snabbare, vissa inte fullt så snabbt, men alla är i flödet nu. Allt är i rörelse. Och den rörelse ni upplever leder till fortsatt medvetenhet. Och när ni fortsätter att öka er medvetenhet, så växer den. Och då börjar också minnena att återvända till er.

Det gör också de andra världarna, kan man säga, de andra dimensionella världarna öppnar sig för er, så att där det finns en öppning i den dimensionella barriären, kan något slinka igenom. Jag talar nu inte om något negativt, även om det kan vara så. Jag talar om öppningen i barriären, i slöjan som egentligen inte längre finns. Saker kan slinka igenom. Saker som är avsedda att ta med till nästa nivå för er varelse, till nästa nivå av medvetenhet.

Det är det som händer nu för många av er. Och mycket, mycket mer kommer, vilket gör att ni börjar uppleva dessa saker nästan som om de dimensionella barriärerna inte bara faller, utan sammansmälter med varandra. Och ni kommer att mer och mer börja uppleva det som tidigare kallades glimtar, som mer än bara det. Nu börjar ni se mer och mer av de andra dimensionerna.

Tålamod krävs fortfarande just nu. Men vet att allt är i processen, allt är i rörelse och rörelsen kan inte stoppas. Det momentet kan inte stoppas. Ni förstår att en lavin inte kan stoppas. Och det här är ett skred som nu ökar, rasar nerför berget, tar med sig allt och slås samman med allt i dess väg. Och ni kan inte stoppa en lavin mer än de som vill stoppa Uppstigningens framåtskridande.

Ni är alla delar av detta nu och blir det allt mer, eftersom ni tillåter processen att ske inom er själva först. Hitta nivån av överlämnande inom er själva, inom er själva, och fortsätt att ta er till högre vibrationer. Då ni överlämnar er mer och mer till Källan inom er, kommer den villigt och lätt att öppna upp de högre vibrationerna för er. Det kommer att bli en smidig övergång. Det är vad vi alla arbetar för: en smidig övergång så mycket det går.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael. Jag uppskattar verkligen dessa tider då jag kan vara med er, och ser fram emot de tider som kommer, då vi kommer att vara med er mycket mer, på ett sätt ni kan uppskatta betydligt mer än ni nu kan.

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln får återges i sin helhet om författaren och författarens hemsida klart framgår.

 

”Att tro är att se!”

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...