Ärkeängeln Michael via Christine Preston, 17 april

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 17 april 2016
via Christine Preston
Omvandling av Mörkret

 

Detta är Ärkeängeln Michael som kommer till er med nyheten om ett upphörande av de bördor som har legat på er alltför länge. Jag har haft förmånen att få till stånd vad man kan kalla en omvandling av dessa mörkrets krafter, som konstruerade många krig på planeten.

Detta är mitt Tillkännagivande: Jag arbetar från de högsta rikena med mina legioner av Blå Flamman-änglar, och tillsammans med Chamuel och Charity-Trupperna, andra Ärkeänglar, liksom stödet av Dhyani Buddhas, har vi nedstigit i själva helvetet, där dessa skändliga sataniska krafter vistades. Denna gång hade vi ett brinnande uppdrag och tillstånd från den Allsmäktige Gud i Stora Central-Solen, att ingripa på ett sådant sätt för att ta bort, med blå blixtar och Rubin-Stråle-eld, de krafter som hade en ond agenda att orsaka en ände av världen, för att motsätta sig planen för Uppstigning, såväl som planen för det underbara skapandet av en ny Gaia, där alla varelser skulle kunna leva i fred, kärlek och ljus. Så vi har stigit ned och överaskat dem eftersom de inte fått någon förvarning om vår avsikt. Operationen stöddes av anrop och önskemål från ljusarbetare, vars goda verk krävde att speglas tillbaka in i jorden från himlen. Tidigare insatser hade tagit bort en viss Luciferiansk närvaro, och det astrala planet hade rensats upp under en period av flera decennier, men frön av de fallna krafterna hade blivit kvar. De var en kärna av mörker som höll i trådarna till deras Illuminatidockor på det fysiska planet. Även de hade fått fortsätta på grund av fria viljan och lagen om icke-inblandning. Men i går kväll fick vi Grönt ljus för det som vi hade förberett under mer än ett decennium, eftersom detta har varit mycket försenat, sedan innan Solsystemet flyttade in i Fotonbältet, ett moln av intensivt Ljus. Detta elektromagnetiska ljus hade en effekt på hela Jordens befolkning och upprörde de mörka krafterna till en punkt av aggressivitet, jämförbar med en situation där en sårad best kämpar för sin överlevnad. De spelade alla kort de hade för att återta kontrollen, och en av deras strategier för detta var att orsaka politiska störningar och kaos. De kunde se ett uppvaknande som sker men förstod inte den kosmiska mekanismen bakom det. De blev vilseledda att tro att de kunde vända vågen av omvandling och upplysning på det fysiska planet. Vi har kunnat omringa dem och de togs bort från den här världen, för rättegång. De kommer att ges olika förhållanden i förkroppsligande, i en värld där de sakta kommer utvecklas till den punkt att de tjänar Ljuset istället för att försöka ta makten. De kommer stiga upp till slut. Detta är en mycket avlägsen materiell värld på den andra sidan av Galaxen, som kommer att ta en miljon år eller så för att stiga till en högre dimension när den också korsar fotonbältet. De hade fått en chans att kapitulera. Arbetet med reningen av planeten har nu höjts till en mer avancerad grad, och detta representerar avlägsnandet av störningen mot den stigande mänskligheten från dessa mörkrets krafter som korrumperade systemen i världen. Rikedom är i händerna på en mycket liten minoritet av förkroppsligade individer som kontrollerades från astralplanet. De hade konstruerat ett finansiellt system som var nödvändigt för driften av varje funktion i livet. Men från detta härstammade en fruktansvärd situation av slaveri, lidande, fattigdom och beroende och det är viktigt att mänskligheten befrias från det.

Så vi har talat om frihet under många decennier och det är passande att Hierarkin av den 7:e Strålen, Saint Germain, som står för Frihet, är den som har utarbetat en Plan för ett nytt Finansiellt System och en återuppståndelse till en gudomlig ekonomi på Jorden, tillsammans med hans förlåtande, transmuterande Violetta Flamma. Det får inte finnas ojämlikheter i världen i den utsträckning att miljontals människor har ingenting och världens rikedom är i händerna på 1-5% av världens befolkning. Det onda uppsåt hos dessa mörka varelser, dessa oligarker, tilläts gå bortom acceptabla gränser eftersom de gavs en chans, men det onda uppsåt i sig själv som är brottsligt, drog till sig Guds vrede och Kommandot ”Nu får det vara nog!” Deras borttagning kommer att resultera i en större frihet i media för offentliggörande, för att påskyndas till den punkt som kommer att manifesteras i enlighet med Gudomlig Önskan.

Ni kom att bli en del av arbetet i övervinnandet för att ge balans, för att ändra systemen, skapa nya paradigm. Ni kliver nu in på denna nya Fas som kan kallas Intensifiering. Styrkorna av Ljus intensifierar sitt arbete för att åstadkomma de förändringar som är nödvändiga och som är invecklade i Uppvaknandet, eller mänsklighetens andliga medvetandenivå.

Befriade från greppet av dessa astrala skuggor som återspeglades i verkligheten i världen, kan mänskligheten nu börja bygga en civilisation som är en avbild av blåkopian som stiger ned med Ljuskroppen i medvetandet hos den Universella Kristus. Sår kommer att healas. Tentaklerna har kapats. Partiklarna som ni fortfarande var ansluten med i er verklighet har separerats från er. En upplösning kommer att framträda nu för personliga och globala problem.

Håll kontakten med Ljuset, era lärare kommer närmare både inombords och i den yttre världen, och dröm om ett påskyndande av underbara mirakel. Begrunda bilden av ert Verkliga Jag som stiger ned i den hemliga kammaren i ert hjärtchakra, där ni är ansluten till den pulserande, livgivande flamman som är blå, guld och rosa, och är gåvan från er JAG ÄR-Närvaro. Jag avslutar det här meddelandet med min kärlek, frid och försäkran att jag stannar kvar med de dyrbara sönerna och döttrarna av Stora Central-Solen som ni är. JAG ÄR med er, står vakt. JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...